Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TELEKOM ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TELEKOM ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRK TELEKOM ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
TEOG SINAVI TÜRK TELEKOM ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

2 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli Amaçları
Öğrenci-öğretmen ve okul ilişkisini güncellemek, güçlendirmek. Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak. Ülke çapında müfredatın eşzamanlı uygulanmasını sağlamak.

3 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli Amaçları
Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Öğretmenin mesleki performansını artırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak

4 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli Amaçları
Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Öğrencilerin ders dışı, sportif, sanatsal, sosyal, kültürel etkinliklerini değerlendirmek

5 MODEL NASIL UYGULANACAK
Altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek. Merkezi değerlendirme kapsamındaki şu dersler yeri alıyor; "Fen ve teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı dil, Din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük"

6 HANGİ DERSLER ? Merkezî değerlendirmeler, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek.

7

8 SINAV SORULARI Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak. Her ders için 40’ar dakika süre verilecek.

9 SINAV YERİ (MERKEZİ) Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.

10 SINAVA GİREMEYENLER Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. 

11 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUAN NASIL HESAPLANACAK
Ortaöğretim yerleştirme puanı (OYP) nasıl hesaplanır? 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır. Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin yılsonu başarı puanı nasıl hesaplanır? Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı (AOSP) nasıl hesaplanır? Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

13 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?
PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacak; "Tercih önceliği, sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı’’na göre yerleştirme yapılacak.

14 Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri,
ORTAÖĞRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ SINAVIYLA BELİRLENECEK BAŞARI SIRASIYLA HANGİ OKULLARA GİRİLEBİLİR? Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, . Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri . Çok Programlı Anadolu Liseleri

15 Hazırlık Eğitimi Veren Okullar Hangileridir?
İstanbul Erkek Lisesi(Abitur programı uygulanır,uluslararası diploma özelliği var) Kabataş A.L.(İng ve Almanca olmak üzere iki bağımsız programı vardır) Galatasaray Lisesi(Fransızca) Kadıköy A.L. Cağaloğlu A.L.(Almanca) Hüseyin Avni Sözen A.l.

16 Bu okullar talep yoğunluğu olan okullardır
Bu okullar talep yoğunluğu olan okullardır. Bu nedenle Meb tarafından belirlenen başarı sırası ile birlikte, her okul kendine özgü olmak üzere ayrı bir sınav uygulamayı öngörüyor. Özel Yabancı Okullara giriş için Özel Okullar Birliği ayrı bir sınav yapmayı planlıyor. Koç Lisesi öğrencinin girdiği sınavın ham puanına göre alım yapıyordu, 2014 öğrenci alımı yapılan yazılılar sonucunda belirlenen öğrenci başarı sırasına göre yapılabilir.

17 1. SINAV NE ZAMAN ? İLK SINAV KASIM AYININ SON HAFTASI YAPILACAK KASIM 2014 Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik, İngilizce 2. YAZILILARI İnkılap ve Din Kültürü 1. YAZILILARI

18 2. SINAV NE ZAMAN ? İKİNCİ MERKEZİ SINAV NİSAN AYININ SON HAFTASI YAPILACAK. 27 NİSAN-2 MAYIS 2015 Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik, İngilizce 2. YAZILILARI İnkılap ve Din Kültürü 1. YAZILILARI

19 SINAV KONULARI NELER ? 1. Dönem yapılacak 1. merkezi sınav konuları öğretmenlerimizde bulunan TTKB tarafından belirlenmiş müfredat konularının 1. sınava kadar olan tüm konulardan yapılacaktır.

20 Dinlemek Bir Beceridir.
Dinlediğiniz için TEŞEKKÜR EDERİZ


"TÜRK TELEKOM ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları