Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu sunum 04 Eylül 2013 tarihinde MEB tarafından yapılan basın açıklaması temel alınarak hazırlanmıştır. Puan sistemi hakkında yeni açıklamalar olduğunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu sunum 04 Eylül 2013 tarihinde MEB tarafından yapılan basın açıklaması temel alınarak hazırlanmıştır. Puan sistemi hakkında yeni açıklamalar olduğunda."— Sunum transkripti:

1

2 Bu sunum 04 Eylül 2013 tarihinde MEB tarafından yapılan basın açıklaması temel alınarak hazırlanmıştır. Puan sistemi hakkında yeni açıklamalar olduğunda güncellenecektir.

3  TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme işlemidir.  Modelin amacı, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. Eski sisteme göre en büyük güncelleme bu yönde olmuştur.

4  Bu amaçla kullanılacak puanları  -Merkezi Sistem Ortak Sınavlar (MSOS),  -Yılsonu Başarı Puanı (YBP), olmak üzere iki ana unsur ile belirleyen öğrenci odaklı bir sistemdir.

5  2013-2014 eğitim-Öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlarda bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek bir sistemdir.  İki yazılısı olan derslerin birinci yazılısı, üç yazılısı olan derslerin ikinci yazılısı merkezi sistemde yapılacaktır.

6  Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki gibi; öğrencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.

7 TEOG; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden oluşacaktır. Her dersten 20 soru sorulacaktır. Sorular 4 şıklı, çoktan seçmeli olacaktır. Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir.

8 Yabancı Dil oturumunda, ilköğretim okullarımızda zorunlu yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır. İlköğretim okullarımızda seçmeli olarak okutulan yabancı dil derslerinden soru sorulmayacaktır.

9 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler değerlendirmeye diğer 5 ders ile katılacaktır. Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmamaktadır.

10 YeniEski M.S.O.S. Ücretsiz düzenlenecektir.S.B.S. Ücretli düzenleniyordu. Sınav salonu öğrencinin kendi sınıfı olacaktır. M.E.B. tarafından ilan edilen salonlarda yapılıyordu. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyordu. Sıralama Türkiye bazlı yapılacaktır.Hem il hem ülke sıralaması yapılıyordu. M.S.O.S.’lara katılım zorunludur.S.B.S.’ ye katılım zorunlu değildi. Geçerli mazeret ile başvurulması halinde telafi imkanı sağlanacaktır. Hiçbir şekilde telafi imkanı yoktu. M.S.O.S.’ lar iki okul gününde yapılacak ve okullar o günlerde tatil olacaktır. Daha önceden belirtilen bir hafta sonunda yapılıyordu.

11  6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

12  Öğrencinin derslerden aldığı YILSONU NOTLARI, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılacak ve AĞIRLIKLI YILSONU PUANLARI elde edilecektir. Ağırlıklı yılsonu puanları haftalık toplam ders saatine bölünür ve Yılsonu Başarı Puanı elde edilir.  Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

13  6,7 ve 8. sınıf sonunda hesaplanacak Yılsonu Başarı Puanı (YBP) doğrudan Yerleştirmeye Esas Puan (YEP)’ ı etkileyecektir.  YEP; Ortaöğretime yerleştirmede kullanılacak olan puandır.  YEP; ağırlıklandırılmış merkezi sınavların %70’i ile 6, 7 ve 8. sınıf YBP puanlarının aritmetik ortalamasının %30’unun toplanması ile oluşacaktır.

14  6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden, merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

15  Ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencilerin yerleştirme esas puanlarının eşit olması durumunda,  ilk olarak tercih önceliği,  ardından sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı yüksekliği  ve okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı göz önünde bulundurulacak.

16  Fen liseleri  Özel Fen liseleri  Sosyal Bilimler liseleri  Anadolu Öğretmen liseleri  Anadolu liseleri  Özel Anadolu liseleri  Anadolu İmam Hatip liseleri  Anadolu Sağlık Meslek liseleri  Teknik ve Endüstri Meslek liseleri  Tapu ve Kadastro Meslek liseleri  Ticaret Meslek Liseleri  Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri  Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Liseleri  Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri  Kız Teknik Ve Kız Meslek Liseleri

17  Uygulamadaki puan ve notla değerlendirme esasına dayanan ikili ölçme değerlendirme sistemi kaldırıldı. Yerine sadece puanı esas alan tekli değerlendirme sistemine dönüştürüldü.

18  Özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırıldı. 2 gün üst üste mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenciye disiplin uygulanacak.

19  Velinin yazılı beyanı, özür belgesi kapsamında değerlendirilerek devamsızlıkta velinin takip ve sorumluluğunun önemi artırıldı.

20  Ortaöğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmalarını teşvik eden hükümlere vurgu yapılmıştır.

21 canagirgol M.Can Ağırgöl rehberlik@ugurdershanesi.com.tr


"Bu sunum 04 Eylül 2013 tarihinde MEB tarafından yapılan basın açıklaması temel alınarak hazırlanmıştır. Puan sistemi hakkında yeni açıklamalar olduğunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları