Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU SUNUMU Doç.Dr. Ela Erdem Eralp Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU SUNUMU Doç.Dr. Ela Erdem Eralp Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD."— Sunum transkripti:

1 OLGU SUNUMU Doç.Dr. Ela Erdem Eralp Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD

2 Şikayet Ağızdan kan gelmesi Ateş

3 Hikaye 15 yaşında erkek hasta 2 ay önce başlayan - öksürük - aralıklı kanlı balgam (çay kaşığı miktarında)

4 Hikaye Öksürük; prodüktif gece-gündüz fark etmiyor geceleri uykudan uyandırıyor efor ile tetiklenmiyor kusma ile sonlanmıyor beslenme ile ilişkisiz

5 Hikaye Gece terlemesi yok 2 ayda 4 kilo kayıp Reflü bulgusu yok

6 Hikaye 2 hafta boyunca amoksisilin klavunik asit p.o. tedavisi Tedavi sonrası kanlı balgamı devam etmemiş. Sedimentasyon: 89/saat.

7 Hikaye 6 gün önce öksürük şikayetleri tekrar başlamış. Ardından tekrarlayan hemoptizisi olması üzerine tetkik ve tedavi amacı ile servise yatırıldı.

8

9 Özgeçmiş-Soygeçmiş G 1 P 1 A 0, NSD, term doğum Prenatal, natal, postnatal özellik yok Sık ÜSYE öyküsü (3-4 kez/ayda) 3 yaşında atopik RHY tanısı Ev tozu ve polene karşı duyarlı 4 yaşında pnömoni nedeni ile hastaneye yatış 4 ay önce otit

10 Özgeçmiş-Soygeçmiş Aşıları tam Kedi-köpek-hayvan teması yok Yabancı cisim aspirasyon hikayesi yok Tüberküloz temas öyküsü yok Babaannnenin akciğerinde nodül varlığı Akrabalık yok Evde sigara içiliyor

11 Fizik Muayene GD orta, halsiz görünümlü, boy 75p, kilo 25-50p V.I.(aksiller): 38.5 0 C Solunum: Sol AC bazalde solunum seslerinde azalma, SpO 2 : %98 (OH) El parmaklarında çomaklaşma Vücudun üst kısmında basmakla solan döküntü

12 Laboratuvar Hemogram: WBC: 16000/mm 3, nötrofil: 8300/mm 3, Hgb:12.6 g/dL, Htc:%38, plt: 323000/mm 3 Sedim: 128 mm/saat, CRP: 218 mg/L Koagulasyon ve biyokimaya testleri: Normal

13 Akciğer Grafisi

14 Ön tanınız nedir? 1.Pnömoni 2.Tüberküloz 3.Bronşiektazi 4.Kist hidatik 5.İmmün yetmezlik 6.Vaskulitik sendromlar

15 Hemoptizi Çocuklarda nadirdir Balgamla karışık olabilir ve parlak kırmızıdır >200-400 ml/gün Masif hemoptizi Ayırıcı tanı: Psödohemoptizi (hematemez, suni kanama)

16 Hemoptizi Nedenleri A-Alt solunum yolu kaynaklı 1- Enfeksiyonlar 2- Bronşiektazi 3- Yabancı cisim aspirasyonu 4- Otoimmün akciğer hastalıkları 5- Pulmoner vasküler problemler 6- Travma 7- Tümor

17 Hemoptizi Nedenleri B-Üst solunum yolu kaynaklı 1- Epistaksis, sinüzit, adenoid/tonsiller kanama 2- Travma C-Munchausen by Proxy Sendromu D-Trakeostomi kaynaklı

18 Klinik Seyir Seftriakson IV başlanıldı TDT: 10 mm ( 1 adet BCG skarı var) Quentiferon: negatif Aile taraması: negatif 3 gün üst üste alınan balgamda ARB negatif Kist hidatik İHA: negatif Ig’ler normal

19 Sol alt lobda dıştan basıya bağlı darlık ve yoğun sekresyon

20 Toraks BT

21 BT Anjiografi

22 Pulmoner Anevrizma Nadirdir, 1/14.000-100.000 Çoğunlukla pulmoner arterleri etkiler Radyolojik bulguları spesifik değil, hilar dolgunluk ya da akciğer nodülü şeklinde Tanıda BT/BT anjiografi daha hassas Seguchi M. Circulation 2011;124:e369-70

23 Pulmoner Anevrizma Nedenleri A-Kazanılmış 1-Travma (psödoanevrizma) 2-İyatrojenik 3-Enfeksiyon 4-Tüberküloz (Rasmussen anevrizma) 5-İdiopatik 6-Pulmoner hipertansiyon

24 Pulmoner Anevrizma Nedenleri B-Konjenital 1-PHT’a neden olan konjenital kalp hastalıkları 2-Pulmoner kapak yada postvalvular stenozlar 3-Vaskülitler (Behçet hastalığı, Hughes-Stovin sendromu) 4-Konnektif doku hastalıkları (Marfan, Ehler’s- Danlos send)

25 Klinik Seyir EKO ve alt ekstremite venöz doppler USG: normal Vaskülit markerları: negatif Renal tutulum yok Baş ağrısı nedeniyle çekilen kranial MRI normal

26 Klinik Seyir Son 6 aydır aralıklı ateş, son bir yıl içinde 3 kez oral aft ve 1 kez genital aft, son 2 ayda tartı kaybı Artrit ve artalji yok Cilt paterji testi pozitif Oftalmolojik muayene; uveit bulgusu yok

27 Tanı Behçet Hastalığı

28 Tedavi Pulse steroid+siklofosfamid tedavisi Anevrizmalarına yönelik embolizasyon Embolizasyon için uygun olmaması üzerine sol alt lobektomi

29 Behçet Hastalığı Kronik, multisistemik, etyolojisi bilinmeyen inflamatuar bir hastalık. Türkiye’de insidans: 80-370/100.000 Ortalama yaşı: 20-30 y; E>K Çocuklar vakaların %1-3’ü Tanı; tekrarlayan oral ve genital ülserler, göz tutulumu,deri lezyonları varlığı ve (+) paterji testi

30 Behçet Hastalığı Her çapta damarı etkileyebilir. Patofizyoloji: Tunika medianın beslenmesini sağlayan vazo vazorumlardaki inflamasyon ve buna sekonder gelişen oklüzyon.

31 Behçet Hastalığı Olguların; %25-30’unda vasküler tutulum Venöz>arteriyel Venöz tromboz, varis, arteriyel oklüzyon ve anevrizma şeklinde. Ceylan N. AJR 2010;194:158-64.

32 Behçet Hastalığı-Pulmoner Tutulum Olguların %1-8’inde, PAA Pulmoner infarkt Pulmoner kanama Tekrarlayan pnömoni/atelektazi Pulmoner fibroz BOOP Plörezi Erkan F. Thorax 2001;56:572-578.

33 Behçet Hastalığı-PAA Pulmoner arter anevrizması; Behçet hastalarında nadir ve hayati tehdit edici bir komplikasyonu En sık pulmoner tutulum şekli Hemoptizi en belirgin bulgu Multipl ve bilateral En sık sağ alt lob ve ana pulmoner arterleri tutar Yilmaz S.Rheumatol Int. 2010;30:1401-3.

34 Pulmoner arter tutulumu olan 47 hasta (41 erkek) Ortalama yaş: 29±8 yaş Ortalama PA tutulum zamanı: 3.6±4.8 yıl En sık bulgu: hemoptizi (%79) 34/47 (%72) PAA, 13/47 (%28) izole PAT %85’inde nodül, %13’ünde kavite, %77’sinde periferal venöz trombüs Seyahi E. Medicine 2012;91: 35-48

35 Behçet Hastalığı-PAA Acil tanı ve tedavi gerektirir. Tanıda altın standart pulmoner anjiografi Riskleri var Çok kesitli BT, az miktarda opak madde kullanılması ve noninvaziv bir yöntem olması nedeni ile en uygun tanı yöntemi. Tunaci M. AJR Am J Roentgenol 1999;172:729–733

36 Behçet Hastalığı-PAA Tedavi: İmmünsüpresif tedavi Embolizasyon Cerrahi rezeksiyon/lobektomi Prognoz: Behçet hastalığında PAA kötü prognostik faktördür 2 yıllık sağkalım <%50 Mouas H,et al. Scand J Rheumatol. 1996;25:58-60. Tuzun H,et al. Ann Thorac Surg. 1996;61:733-35. Uzun O, et al. Respiration. 2008;75:310-21.

37 Ayırıcı Tanı Hughes- Stovin sendromu: Benzer radyolojik ve histopatolojik bulgular Oral/genital ülserler yok Tromboflebit ve pulmoner anevrizmalar “İnkomplet Behçet Hastalığı” Emad Y.Clin Rheumatol 2007; 26:1993–1996


"OLGU SUNUMU Doç.Dr. Ela Erdem Eralp Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları