Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖNCELİK 2: HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ VE SUNUMUNUN ARTIRILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖNCELİK 2: HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ VE SUNUMUNUN ARTIRILMASI."— Sunum transkripti:

1

2 ÖNCELİK 2: HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ VE SUNUMUNUN ARTIRILMASI

3 HBÖ HİZMETİ SUNAN KURUM VEKURULUŞLARIN KOORDİNASYONU Koordinasyon eksikliğinin sebep olduğu temel sorunlardan birisi, HBÖ alanında verilen belgelerin/sertifikaların süre ve içerik yönüyle farklılık arz etmesidir.

4 ESNEK ÖĞRENME YOLLARI Açık Öğretim Okulları Uzaktan Öğrenme Fırsatları

5 FİZİKSEL FIRSATLARIN ARTIRILMASI Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında, her yerde gerçekleşebilen, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir.

6 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.1 : Hayat boyu öğrenmenin koordinasyonu sağlanacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.1.1: Hayat boyu öğrenme koordinasyon kanunu taslağı hazırlanacaktır. MEB Koordinasyon Kanunu İkincil Mevzuat Faaliyet 2.1.2: İkincil mevzuat hazırlanacaktır.MEB

7 HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ ve SUNUMUNUN ARTIRILMASINI DESTEKLEYEN DÜZENLEMELER Kamu/ özel işletmelerin temsilcileri, işçi ve işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleri dâhil olmak üzere, tüm kurumlar ve kuruluşlar arasında “sosyal diyalog ”un güçlendirilmesi gerekmektedir. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde «Sosyal Dialog»un gelişmesini katkı sağlayan düzenlemeler: -2007/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi -Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

8 2007/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ «EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KOORDİNASYON» Kamu veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilmesi

9 YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 57:Merkez halk eğitimi ve hayat boyu öğrenme planlama komisyonu MADDE 58:İlçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu MADDE 59 :İl hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu

10 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.2 : Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde etkin rol almaları sağlanacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.2.1: Ulusal yeterliliklere dayalı ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. MYK STK’ların, belediyelerin, meslek örgütlerinin HBÖ alanında yaptığı etkinlik sayısı Faaliyet 2.2.2: Ulusal meslek standardı (UMS) ve ulusal yeterlilik (UY) hazırlanmamış alanlarda UMS ve UY’lerin hazırlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecektir. MYK Faaliyet 2.2.3: Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler ve yerel yönetimlerle işbirliği protokolleri yapılacaktır. MEB Faaliyet 2.2.4: Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler ve yerel yönetimlerle ortak projeler geliştirilecektir. MEB

11 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.3 : Açık öğretim sisteminin niteliği geliştirilecektir. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.3.1: Açık öğretim sisteminde verilen mesleki eğitim programları UMS ve UY’ler ile uyumlu hale getirilecektir. MEB Yüksek Öğrenime yerleşen açık öğretim lisesi mezunlarının tüm üniversiteye yerleşenlere oranı AÖF’ni bitirenlerin yüzdesi AÖF’ni bitirenlerin istihdam oranı Mesleki AÖL bitirenlerin istihdam oranı Faaliyet 2.3.2: Açık öğretim okulları otomasyon altyapısı güçlendirilecekMEB Faaliyet 2.3.3: Mesleki Açıköğretim Lisesi yüz yüze eğitimi verilen okul/kurumların öğretmen ve yöneticileri mevzuat ve uygulama konusunda eğitime alınarak farkındalık oluşturulacaktır. MEB Faaliyet 2.3.4: Açıköğretim okullarının E-okulla entegrasyonun sağlanması konusunda çalışmalar yapılacak MEB Faaliyet 2.3.5: Mesleki Açıköğretim Lisesi yüz yüze eğitimleri, beceri eğitimlerinin etkililiği ile ilgili araştırma raporu hazırlanacaktır. MEB Faaliyet 2.3.6: Açıköğretim kurumları iş ve işlemlerini yürüten personele yönelik eğitimler düzenlenecektir. MEB

12 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.4 : Uzaktan Öğrenme uygulamaları geliştirilecektir. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.4.1: Açıköğretim okullarında uzaktan öğrenme platformu kurulacaktır.MEB E-materyal sayısı Uzaktan öğrenme ile alınan belge, sertifika ve diploma sayısı Faaliyet 2.4.2: Açıköğretim okullarında e-sınav uygulamalarına geçilmesi için altyapı hazırlanacaktır. MEB Faaliyet 2.4.3: Digital yetkinlik alanında uzaktan öğrenme materyali hazırlanacaktır. MEB Faaliyet 2.4.4: Girişimcilik alanında uzaktan öğrenme materyali hazırlanacaktır. MEB

13 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.5 : Yetişkin nüfusun temel/kilit becerileri kazanmasına yönelik programlar yaygınlaştırılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.5.1: Temel beceriler öğretim programları güncellenecek/hazırlanacaktır. MEB Hazırlanan öğretim program türü Hazırlanan program sayısı Kurslara katılan yetişkin sayısı Faaliyet 2.5.2 : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Eğitim Öğretim dairelerindeki görev kapsamlarındaki okulların öğretim programlarına yönelik olarak komisyonlar kuracaklardır. MEB Faaliyet 2.5.3: Temel beceriler, tüm öğretim programlarına yansıtılacaktır. MEB

14 ANAHTAR YETERLİKLER (TEMEL BECERİLER) 1. Ana dilde iletişim 2. Yabancı dillerde iletişim 3. Matematiksel yetkinlik ve fen ve teknolojide temel yetkinlikler 4. Dijital yetkinlik 5. Öğrenmeyi öğrenme 6. Sosyal ve beşeri yetkinlikler 7. Girişim ve girişimcilik anlayışı 8. Kültürel bilinç ve ifade

15 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir : 2.6 : Aile eğitimi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.6.1: Aile eğitimi kursları düzenlenecektir.MEB Eğitim alan aile sayısı Formatör eğitici sayısı Aile eğitimine yönelik medyada yer alan program ve haber sayısı Faaliyet 2.6.2: Eğitici eğitimleri düzenlenecektir.MEB Faaliyet 2.6.3: Aile Eğitimi 0-3 yaş uzaktan öğrenme materyali hazırlanacaktır. MEB Faaliyet 2.6.4: Tüm Türkiye’de AEP çerçevesinde yapılmakta olan halk eğitimlerine devam edilecektir. ASPB Faaliyet 2.6.5: AEP çerçevesinde formatör ve eğitici sayısını arttırmaya yönelik bir eğitim yapılacaktır. ASPB

16 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.7 : Resmi ve resmi olmayan kurum/kuruluş çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin niceliği ve niteliği artırılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.7.1: Resmi kurum/kuruluş çalışanlarına yönelik tüm hizmet içi eğitim programlarında standart ve sistematik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna yer verilecektir. ASPB İlgili tüm resmi kurum/kuruluşlar Üniversiteler STK Çalışanlarına en az 1 hafta mesleki eğitim veren kurum/kuruluş sayısının, toplam kurum/kuruluş sayısına oranı Resmi kurumlarda bir yılda hizmet içi eğitime katılanların toplam çalışanlara oranı Faaliyet 2.7.2: Çalışanların mesleki eğitiminde özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin bilgi ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla iş yerlerinde çalışanlara mesleki eğitim uygulanacaktır. İŞKUR Faaliyet 2.7.3: Hizmet içi eğitim kapsamında verilecek mesleki eğitimlerin içerikleri UMS ve UY’lere uygun şekilde hazırlanacaktır. MYK Faaliyet 2.7.4: 2015 yılı içerisinde merkezi olarak düzenlenecek 293 faaliyete 23.362 öğretmenin katılması, Mahalli olarak düzenlenecek faaliyetlerde 390.000 öğretmene hizmetiçi eğitim verilmesi" planlanmıştır. MEB Faaliyet 2.7.5: Uzaktan eğitim yoluyla merkezi olarak 20.000 kişiye hizmetiçi eğitim verilmesi" faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmıştır. MEB Faaliyet 2.7.6: Yaygın Eğitim Kurumları ve çalışanlarınını kapasitelerini geliştirmeye yönelik uzaktan öğrenme materyali hazırlanacaktır. MEB)

17 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.8 : Örgün ve yaygın mesleki eğitim-öğretim programları meslek standartlarına göre sürekli olarak güncellenecektir. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.8.1: Alan, dal ve modüllerin UMS ve UY’ler ile uyumlaştırılmasına ilişkin mekanizma kurulacaktır. MEB MYK Güncellenen program sayısının yayınlanan meslek standardı sayısına oranı Faaliyet 2.8.2: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, görev kapsamlarındaki okulların öğretim programlarına yönelik olarak komisyonlar kuracaklardır. MEB Faaliyet 2.8.3: Yayınlanan ulusal meslek standardı (UMS) ve ulusal yeterlilikler (UY) doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim, öğretim programları güncellenecek/hazırlanacaktır. MEB YÖK - MEB Faaliyet 2.8.4: Mesleki ve teknik eğitimde örgün-yaygın-önlisans program bütünlüğü sağlanacaktır. MEB-YÖK

18 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.9 : Eğitim kurumlarının fiziki mekânları halkın kullanımına açılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.9.1: İkili anlaşma ve protokollerle yurt dışında açılan okul ve kurumların fiziki mekanları söz konusu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdan gelecek eğitim- öğretim talepleri (bilgisayar ve internet kullanımı, yabancı dil öğrenimi gibi…) doğrultusunda kullanıma açılacaktır. MEB Büyükelçilikler, Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ateşelikleri Halkın hizmetine açılan okul sayısı Yapılan etkinlik sayısı Faydalanan yetişkin sayısı Faaliyet 2.9.2: Okullar hayat olsun projesinin yürütülmesi sağlanacaktır. MEB

19 ÖNCELİK 2 : HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ SUNUMUNUN ARTIRILMASI Tedbir 2.10 : HBÖ kapsamında ulusal ve uluslararası işbirliği artırılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 2.10.1 : Eğitimde İşbirliği anlaşması imzaladığımız ülkelerin ‘Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne muadil kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak, karşılıklı uygulama ve deneyim paylaşımı sağlanacaktır. MEB Eğitim kurumları ile öğrenme ortaklığı kuran kurum/kuruluş sayısı AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanan kişi sayısı Uluslararası ortaklık sayısı Faaliyet 2.10.2: İlgili kurumlarla işbirliği içinde öğrenme ortaklıklarına (stratejik ortaklıklara) yönelik olarak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yapılacak olup bu faaliyetlerin etkinlikler, yayınlar proje yazma eğitimleri ve sosyal medya faaliyetleri, şeklinde planlanması öngörülmektedir. ABEGPMB Faaliyet 2.10.3: AB Eğitim ve Gençlik Programlarına katılan ülkelerin Ulusal Ajanslarınca düzenlenecek Uluslararası İşbirliği Toplantılarına katılım sağlanacaktır. ABEGPMB Faaliyet 2.10.4:Uluslararası işbirliğini güçlendirmek; bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla temel beceriler konusunda uluslararası konferans düzenlenecektir. MEB

20 İLGİNİZE VE DESTEĞİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"ÖNCELİK 2: HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ VE SUNUMUNUN ARTIRILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları