Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması 24 Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması 24 Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI ( ) Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması 24 Aralık 2014

2 Sunum Planı İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler
Sorumlu/ İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler Yeni Tedbir Önerileri Diğer Öneriler

3 Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması Temel Politika Ekseni Eylem Planı
yıllarını kapsayan Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken eylem sayısı: 36 2014 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 8 2014 yılında tamamlanan eylem sayısı: 1 3.1. nolu tedbir 2015 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 4 2016 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 2 Sürekli olan eylem sayısı: 22

4 İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler
“1.3 Ev hizmetlerinde ve ev eksenli çalışan kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınacak ve kayıtlı istihdama geçmeleri özendirilecektir.” tedbir maddesinin “Ev hizmetlerinde çalışan kadınların kayıtlı istihdama geçmeleri yönünde bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: SGK) “1.10 İstihdam yaratma ve artırmaya yönelik mevzuat çalışmaları, politika belgeleri ve stratejilerde cinsiyete duyarlı yaklaşım ve bütçeleme yapılması sağlanacaktır.” tedbir maddesi, “İstihdam yaratma ve artırmaya yönelik mevzuat çalışmaları, politika belgeleri ve stratejilerde cinsiyete duyarlı yaklaşım ve bütçeleme yapılması konusunda farkındalık arttırılacaktır.” şeklinde değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB)

5 Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler (1)
“1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır.” tedbirinde SGK işbirliği yapılan kurum/kuruluşlara aktarılmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB - SGK) “1.2. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda bürokratik engeller kaldırılacaktır.” tedbirinde sorumlu kurum Devlet Personel Başkanlığı olmalı; ÇSGB ise işbirliği yapılan kurum/kuruluşlar içinde yer almalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM) “1.4 Mevzuatta yer alan işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten düzenlemeler AB normları ile uyumlaştırılacaktır.” tedbirinde sorumlu kurum ÇSGB – Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olmalı, ÇSGB–Çalışma Genel Müdürlüğü ise işbirliği yapılan kurum/kuruluşlara aktarılmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM) “1.6 Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının önündeki kültürel engellerin azaltılması amacıyla, toplumun ilgili kesimlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.” tedbirinde İŞKUR işbirliği yapılan kurum/kuruluşlara aktarılmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB - İŞKUR)

6 Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler (2)
“1.10 İstihdam yaratma ve artırmaya yönelik mevzuat çalışmaları, politika belgeleri ve stratejilerde cinsiyete duyarlı yaklaşım ve bütçeleme yapılması sağlanacaktır.” tedbirinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara eklenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB) “2.3 Genç girişimciliği desteklenecektir.” tedbirinde KOSGEB işbirliği yapılan kurum/kuruluşlara aktarılmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: KOSGEB - İŞKUR) “3.2 Özürlülerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini artırmak için genel ve mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecektir.” tedbirinde işbirliği yapılan kurum/kuruluşlara ASPB - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü eklenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR) “3.3 İşyerlerinin fiziksel ortamı özürlü bireylere göre düzenlenecek, kullanılacak araç ve gereçlerin ergonomik tasarımı konusunda işverenler teknik ve mali yönden desteklenecektir.” tedbirinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü işbirliği yapılan kurum/kuruluşlara aktarılmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/İSGGM - Maliye Bakanlığı)

7 Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler (3)
“3.4. İşgücü piyasasına kazandırılmalarında güçlük çekilen özürlülere yönelik korumalı işyerlerinin teknik ve mali yönden devlet tarafından desteklenmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.” tedbiri için işbirliği yapılacak kurum/kuruluş olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü eklenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR) “3.5. Özürlülerin bireysel becerilerini, mevcut potansiyellerini ve fonksiyonel kapasitelerini ortaya çıkaracak ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilecektir.” tedbirinde sorumlu kurum ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmalı; İŞKUR ise işbirliği işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar arasında yer almalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR) “3.6 Özürlü işçi ve memur çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırım uygulanacaktır.” tedbirinde İŞKUR işbirliği yapılan kurum/kuruluşlara aktarılmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - DPB)

8 Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler (4)
“3.8 Yerel yönetimlere ait işyerlerinin işletilmesinde özürlülere öncelik tanınacaktır.” tedbirinde sorumlu kurum ASPB olmalı; İçişleri Bakanlığı ise işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar arasında yer almalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İçişleri Bakanlığı) “5.1 Ulusal ve yerel televizyon kanallarında ayrımcılığın önlemesine ilişkin kamu spotlarına yer verilecektir.” tedbirinin sorumlu kurumu ASPB olmalı; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ise işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara aktarılmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: TRT)

9 Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler (1)
“1.2 Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda bürokratik engeller kaldırılacaktır.” tedbirinde süre 2016 olarak güncellenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM) “1.4 Mevzuatta yer alan işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten düzenlemeler AB normları ile uyumlaştırılacaktır.” tedbirinde süre olarak güncellenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM) “1.5 İşyerinde psikolojik tacizi önlemeye yönelik yaptırımlar etkinleştirilecektir.” tedbirinde süre sürekli olarak güncellenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/İTKB) “1.6 Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının önündeki kültürel engellerin azaltılması amacıyla, toplumun ilgili kesimlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.” tedbirinde süre sürekli olarak güncellenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB - İŞKUR)

10 Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler (2)
“3.3 İşyerlerinin fiziksel ortamı özürlü bireylere göre düzenlenecek, kullanılacak araç ve gereçlerin ergonomik tasarımı konusunda işverenler teknik ve mali yönden desteklenecektir.” tedbirinde süre 2016 olarak güncellenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/İSGGM - Maliye Bakanlığı) “3.4 İşgücü piyasasına kazandırılmalarında güçlük çekilen özürlülere yönelik korumalı işyerlerinin teknik ve mali yönden devlet tarafından desteklenmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.” tedbirinde süre 2016 olarak güncellenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR) “3.5 Özürlülerin bireysel becerilerini, mevcut potansiyellerini ve fonksiyonel kapasitelerini ortaya çıkaracak ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilecektir.” tedbirinde süre 2016 olarak güncellenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR) “3.8 Yerel yönetimlere ait işyerlerinin işletilmesinde özürlülere öncelik tanınacaktır.” tedbirinde süre 2016 olarak güncellenmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İçişleri Bakanlığı)

11 Yeni Tedbir Önerileri (1)
Tedbirin Yer Alacağı Politika: Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdamı ile mücadele edilecektir. Tedbir Adı: Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu yıllık toplantılarında Ulusal İstihdam Stratejisi eylem planlarının gündeme alınması sağlanacaktır. Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş: Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları, ilgili sosyal taraflar, STK’lar ve üniversiteler Süre: Sürekli Açıklama: 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca oluşturulan Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulacak alt çalışma grubu kapsamında kadının işgücü piyasasına katılımı ve istihdamının artırılması için yeni tedbir maddeleri önerileri ilgili tarafların katılımı ile belirlenecek ve Kurul gündeminde görüşülecektir.

12 Yeni Tedbir Önerileri (2)
Tedbirin Yer Alacağı Politika: Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdamı ile mücadele edilecektir. Tedbir Adı: Ev eksenli çalışan kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınacak ve kayıtlı istihdama geçmeleri özendirilecektir. Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş: ASPB, İŞKUR, ÇSGB (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) Süre: 2016 Açıklama: Ev eksenli çalışan kadınların emeklilik ve diğer sosyal haklardan faydalanmalarını teminen ILO Sözleşmeleri de dikkate alınarak ulusal mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacaktır.

13 Yeni Tedbir Önerileri (3)
Tedbirin Yer Alacağı Politika: Ayrımcılıkla mücadeleye yönelik düzenlemeler geliştirilecektir. Tedbir Adı: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı (İKGSOP) ile AB fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır. Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş: ÇSGB, İŞKUR, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Süre: Sürekli Açıklama: Ulusal İstihdam Stratejisi’nin önceliklerine uyumlu olarak hazırlanan İKGSOP kapsamında, özellikle “İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması” başlığı altında kadınlar, gençler ve diğer özel politika gerektiren grupların istihdamını teşvik edecek alanlarda projeler yürütecek olan kurum ve kuruluşlara fon desteği sağlanacaktır.

14 Diğer Öneri tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, İş Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, Ulusal İstihdam Stratejisi metni ve Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması Ekseni Eylem Planında yer alan “özürlü” ibarelerinin de “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.


"ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması 24 Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları