Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 Nisan 2011 Ankara

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 Nisan 2011 Ankara"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 Nisan 2011 Ankara
Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB 4.EĞİTİM KONGRESİ Hayat Boyu Öğrenme ve Kalite Güvencesi Prof. Dr. Oğuz Borat İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 Nisan 2011 Ankara

2 Bilgi Toplumu ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ)
Stratejik Hedef Vatandaşların bilgi, beceri, yetkinlik ve/veya yeterliliklerini geliştirerek dinamik bir bilgi toplumu olmak. 2

3 Yaygın ve İnformal Öğrenme
Bilgi Toplumu ve HBÖ İlkeleri Sosyal içleme, birlik, kaynaşma, hareketlilik, rekabetçilik, şeffaflık, erişebilirlik, adalet ve hesap verebilirlik. Örgün Eğitim Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu Yaygın ve İnformal Öğrenme 3

4 Türkiye HBÖ Strateji Belgesi
ve Eylem Planı Yüksek Planlama Kurulu Onayı 5 Haziran 2009 Sorumlu Kurumlar MEB, ÇSGB, MB, YÖK, MYK, İŞKUR, TÜİK, RTÜK, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 4

5 Türkiye HBÖ Strateji Dokümanı & Eylem Planı Öncelikli Genel Hedefler
1. Yasal Düzenleme (3MEB) 2. Toplumsal Farkındalık (3MEB + 1RTÜK) 3. Veri Toplama (2MEB + 3TÜİK) 4. Okuryazar Oranında Artış (4MEB) 5. Okullaşma Oranlarında Artış (5MEB) 6. Fiziki Altyapı, Eğitici Personel Sayı ve Niteliği (4MEB) 7. Öğretim Programlarının Güncellenmesi (3MEB) 5

6 Öncelikli Genel Hedefler
8. BİT Kullanımını Etkinleştirmek (5MEB + 1YÖK + 1RTÜK) 9. Dezavantajlı Bireylere Özel Önem (4MEB + 1ÇSGB) 10. Mesleki Rehberlik Hizmetleri (5MEB + 1YÖK) 11. Mesleki Yeterlilik Sistemi Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence Sisteminin Kurulması (3MEB + 6MYK) 6

7 Öncelikli Genel Hedefler
12. Öğretim Programları Arasındaki ve Okuldan İşe-İşten Okula Geçişler (4MEB) 13. İşgücünün Niteliği (1MEB + 1ÇSGB) 14. Finansmanının Taraflarca Paylaşılması (4MEB + 1 Maliye Bakanlığı + 1İŞKUR) 15. Uluslararası İşbirliğinin ve Hareketliliğin Arttırılması (2MEB + 1YÖK + 2AB Eğitim ve Gençlik Kolları Merkezi Başkanlığı) 16. Yaşlıların Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılımları (3MEB) 7

8 HBÖ İçin Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS)
Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin (UYÇ) kurulması Alt sistemlerin birleştirilmesi (sektörden ulusal seviyeye) Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Merkezleri, Kalite güvencesi Uluslararası kıyaslanabilir ve denklik için gerekli altyapıyı oluşturmak, Adil, şeffaf ve güvenilir bir sistem olmak

9 UYÇ’nin Elemanları ve Araçları
Ana Elemanlar Anahtar Yetkinlikler 8 Referans Seviye ve Tanımlayıcılar Kalite Güvencesi Vatandaş İçin Araçlar Öğrenme Fırsatları Portali Danışmanlık ve Rehberlik Bütünleşik Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Akreditasyonu (ÖÖT ve ÖÖA) 9

10 Sektörel Yetkinliklerde Ana dilde iletişim, Diğer bir dilde iletişim,
Anahtar Yetkinlikler Sektörel Yetkinliklerde Ana dilde iletişim, Diğer bir dilde iletişim, Temel matematik, bilim ve teknoloji yetkinlikleri, Dijital yetkinlik, Ulusal Yetkinliklerde Öğrenmeyi öğrenmek, Kişiler arası ve sivil yetkinlikler, Girişim bilinci ve girişimcilik, Kültürel farkındalık ve dışa vurum. 10

11 Kalite Güvencesi Çevrimi
(Eğitim Programı/Hizmet için Kalite-Performans Göstergeleri) Planlama Uygulama Değerlendirme Gözden Geçirme Planlı ve Sistematik İşlemler GZFT/SWOT Öz Değerlendirme (Stratejik Plan veya Gelişim Planı) Dış Değerlendirme 11

12 Eğitim Programı Planlaması ve Kalite Çevrimi
Dr YL L 5- ÖnL 4- Lise 3- Sertifika 2- Sertifika 1- İlköğretim 12- Bloom Taksonomi 1- AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 2- ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 3- ALT YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ (MEB+YÖK+MYK) 4- ISCED TEMEL ALANLARI 5- İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR 6- Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) 7- Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) 9- Ders Tanıtımı, İş Yükü, BKTS 11- Anahtar Yetkinlikler 10- Derslerde Modül/Birim 13- Uygulama 8- Program – Ders Öğrenme Çıktıları (PÖÇ-DÖÇ) Matrisi 14- Değerlendirme 15- Gözden Geçirme 12 12

13 HBÖ için UYÇ İçerisindeki Yeterlilikler
AYÇ Seviye leri Akademik Seviyeler MYK Çerçevesi MEB MTE Diploma ve Sertifika MEB Genel Eğitim Diploma ve Sertifika MEB İdari ve Öğretmen Sertifika Yüksek-öğretim Diploması Diğer Yeterlilikler HBÖ UYÇ Ulusal Seviyeleri 8 Doktora 7 Y.lisans 6 Lisans 5 Önlisans 4 Akademik- 4 Genel-4 3 Akademik- 3 Genel-3 2 Akademik- 2 Genel-2 1 Akademik- 1 İlköğretim 13

14 Türkiye Yeterlilikler Kurumu
(Paydaş Ağırlıklı) (TYK) Mesleki Yeterlilikler Kurulu (MYK) Genel/Akademik Öğrenme ve Öğretmen Yeterlilikleri Kurulu (MEB/TTK) Yükseköğretim Genel/Akademik Yeterlilikler Kurulu (YÖK) 14

15 TYK Bünyesinde Kalite Güvencesi Kurulları
(Paydaş Ağırlıklı) Türkiye Yeterlilikler Kurumu (TYK) Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK) Mesleki Yeterlilik Kalite Güvencesi Kurulu Genel / Akademik Öğrenme ve Öğretmen Yeterlilik Kurulu (MEB / TTK) İlk-Orta Öğretim Genel/Akademik ve Öğretmenlik Kalite Güvencesi Kurulu Yükseköğretim Akademik Yeterlilik Kurulu (YÖK) Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Kurulu 15

16 TEŞEKKÜRLER 16


"İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 Nisan 2011 Ankara" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları