Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS) AÇISINDAN ECVETİN ÖNEMİ Mehmet ORDUKAYA Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı MAS ECVET Kapanış Toplantısı 24/02/2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS) AÇISINDAN ECVETİN ÖNEMİ Mehmet ORDUKAYA Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı MAS ECVET Kapanış Toplantısı 24/02/2014."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS) AÇISINDAN ECVETİN ÖNEMİ Mehmet ORDUKAYA Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı MAS ECVET Kapanış Toplantısı 24/02/2014

2 SUNUM PLANI Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS) Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Önemi UMYS ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ECVET’in Faydaları, Özellikleri ve Unsurları UMYS Kapsamında ECVET Unsurlarını Destekleyen Çalışmalar UMYS Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

3 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı MYK Kanunu Kamu tüzel kişiliği, idari ve mali özerklik Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetim Temel amaç; “Avrupa Birliği ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmektir.”

4 Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS) Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) Eğitim Akreditasyon Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme

5 Eğitim ve öğretimde kalite güvencesi Eğitim-istihdam arasındaki ilişkinin güçlenmesi Ayrımcılığa yol açamayan, ilgililerin erişimine açık bir sistem İlgili tüm tarafların temsili Yatay ve dikey geçişler Güven veren ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi Hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi Önceki öğrenmelerin tanınması Ulusal/Uluslar arası platformda tanınırlık ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

6 UMYS VE ECVET UMYS’nin ana hedefi; Avrupa Birliği ile uyumlu, kalite güvencesi sağlanmış bir sistem kurmak ve işletmektedir. Bu noktada dikkate alınması gereken üç önemli Avrupa Birliği aracı bulunmaktadır; – Mesleki eğitim ve öğretimde Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, – Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi – Avrupa kredi transfer sistemlerinden biri olan Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET)

7 UMYS VE ECVET ECVET, Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında tavsiye kararı olarak kabul edilmiştir. ECVET’in amacı nedir? Bireylerin bir yeterliliği elde edebilmesi için; sahip oldukları öğrenme çıktılarının transferini, tanınmasını ve biriktirilmesini sağlamak üzere bir sistemin oluşturulmasıdır.

8 ECVET’İN FAYDALARI Ülkelerin ulusal düzeyde oluşturulacakları kredi transfer sisteminin faydaları nelerdir? Bireylerin sahip oldukları öğrenme çıktılarının anlaşılması, Hayat boyu öğrenme kapsamında üye ülkeler arasında bireylerin hareketliliğinin kolaylaşması, Ulusal düzeyde farklı sektörler arasında yeterliliklerin hareketliliğinin kolaylaşması, Eğitim ve öğretimde Avrupa’da işbirliğinin gelişmesine katkı sağlaması.

9 ECVET’İN ÖZELLİKLERİ ECVET’in iki temel özelliği olduğu görülmektedir. Bunlar; – Yeterlilik birimlerini temel alan bir kredi transfer sistemi – Öğrenme çıktılarını temel alan bir kredi transfer sistemi

10 ECVET’İN ÖZELLİKLERİ Yeterliliklerin birim ve öğrenme çıktısı temelli geliştirilmesi; Bireylerin farklı yeterlilik sistemleri (örgün, yaygın ve informal) izleyerek elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri söz konusu sistemler arasında transfer etmesine imkan sağlamaktadır.

11 ECVET’İN UNSURLARI Birim ve öğrenme çıktısı bazlı yeterlilikler Birimlerin kredi puanlarına sahip olması Öğrenme çıktılarının kalite güvencesi sağlanmış bir sistem ışığında ölçülmesi-değerlendirilmesi (iç doğrulama ve dış doğrulama) Öğrenme çıktılarının belgelendirilmesi Karşılıklı güven çerçevesinde işbirliklerinin yapılması Bireysel kazanımların transferi

12 UMYS Kapsamında ECVET Unsurlarını Destekleyen Çalışmalar Söz konusu meslek profilini ölçecek ve değerlendirecek Ulusal yeterliliklerin birim ve öğrenme çıktısı bazlı geliştirilmesi (2) Kalite Güvencesi Sağlanmış Ölçme- Değerlendirme Sistemi (ISO 17024 ve MYK Denetimleri) (3) Yeterliliklerin ve Yeterlilik Birimlerinin belgelendirilmesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Birim Başarı Belgeleri) (4) Ulusal Meslek Standartlarının tanımlanarak meslek profilinin belirlenmesi (1)

13 ECVET’İN UNSURLARINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesi geliştirme çalışmaları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Belgesi ile Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Yönetmelik taslağının hazırlanması (70 üzerinde kurum/kuruluşa görüşe sunuldu) Gelen görüşlerin değerlendirilmesi aşaması

14 ECVET’İN UNSURLARINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR EUROPASS; 2 çeşit belge içeren bir elektronik dosya; – Belge sahibinin kendisi hakkındaki beyanları, – Diğer kurumlar tarafından oluşturulmuş, belge sahibine ait kişisel dokümanlar, Yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve, Hayat boyu öğrenme için hareketliliği kolaylaştıracak bir araçtır.

15 ECVET’İN UNSURLARINI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR Europass Belgeleri Beceri Pasaportu Sertifika Eki Dil Pasaportu Diploma Eki Hareketlilik+ Europass CV Özgeçmiş

16 UMYS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER UMS Sayısı:500 Europass Sertifika Eki: 77 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı: 16143 Belgelendirme Yapılan UY Sayısı: 77 Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Sayısı: 15 UY Sayısı:242

17 Saygılarımla...


"ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS) AÇISINDAN ECVETİN ÖNEMİ Mehmet ORDUKAYA Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı MAS ECVET Kapanış Toplantısı 24/02/2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları