Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ GENEL TANITIMI Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü İstanbul, 12 Şubat 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ GENEL TANITIMI Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü İstanbul, 12 Şubat 2014."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ GENEL TANITIMI Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü İstanbul, 12 Şubat 2014

2 Niçin Yeni Bir Program? •Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe ve çıkarılan dersler • 7 yıllık bütçeleme dönemleri • Daha basit, bütünleştirilmiş tek bir program

3 Niçin Yeni Bir Program? •Avrupa ülkelerini etkileyen sosyo-ekonomik krizi aşmak, büyüme ve istihdamı desteklemek üzere Avrupa 2020 stratejisinin anahtar faktörleri: Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanları •Bu çerçevede; Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.

4 Erasmus+: Hedefler Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

5 Erasmus+: Önemli Özellikleri •Yeterliliklerin ve becerilerin tanınması ve doğrulanması •Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması •Uluslararası boyut •Açık erişim •Çok dillilik •Eşitlik ve sosyal içerme •Katılımcıların korunması ve güvenliği

6 Neler Değişti? •Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi •Daha basit başvuru ve uygulama koşulları •Hareketlilik projelerine başvurular sadece tüzel kişilikler tarafından yapılabilecek •Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme •Kaliteye vurgu

7 Programın Yapısı 2007-2013 Dönemi 2014-2020 Dönemi Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink İkitaraflı Program Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink İkitaraflı Program ERASMUS + • 3 Ana Eylem AE1. Bireysel Hareketlilikler AE2. Yenilik ve İyi Uygulamalar ın Değişimi İçin İşbirliği AE3. Politika Reformlarının Desteklenmesi • Spor • Jean Monnet Faaliyetleri + +

8 ERASMUS+ 1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog : Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri Jean Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Jean Monnet’nin Kurum ve Derneklere Yönelik Desteği Jean Monnet Ağları Jean Monnet Projeleri

9 ERASMUS+ 1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Yükseköğretim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projesi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarına Destek Spor Jean Monnet Faaliyetleri

10 Erasmus+ Hedef Kitlesi •Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar •İşletmeler •Eğitim çalışanları •Örgün eğitim öğrencileri •Yetişkin eğitimi öğrenicileri •Gençler •Gençlik çalışanları

11 Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları •Temel yeterlilik ve becerilerin; ― işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna özel bir önem vererek ― eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, seviyesini yükseltmek;

12 Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları •Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla; ─eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, ─yeniliği ─uluslararasılaşmayı teşvik etmek;

13 Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları •Ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak, •Eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek

14 Eğitim-Öğretimin Öncelikleri •Temel ve çapraz beceriler ve dijital beceriler •BİT tabanlı öğretme ve açık eğitim kaynaklarına erişim •AB seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma araçları

15 Mesleki Eğitim-Öğretimin Öncelikleri •Eğitim ve istihdam arasında ortaklıklar geliştirilmesi (özellikle işletmeler ve sosyal ortaklar), •Orta öğretim sonrası veya yükseköğretim seviyesinde yeterliliklerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirilmesi

16 Mesleki Eğitim-Öğretimin Öncelikleri Mesleki eğitim ve öğretim politikalarının; ‒ ulusal, bölgesel veya yerel ekonomik gelişme stratejileri ile uyumlu hale getirilmesi suretiyle ‒ potansiyel büyüme alanlarının ya da beceri eksiklikleri yaşanan alanların üzerine odaklanılması.

17


"ERASMUS+ GENEL TANITIMI Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü İstanbul, 12 Şubat 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları