Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yetişkin Öğrenimi İçin Avrupa Uygulamaları YETİŞKİN ÖĞRENME GÜNDEMİ-2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yetişkin Öğrenimi İçin Avrupa Uygulamaları YETİŞKİN ÖĞRENME GÜNDEMİ-2"— Sunum transkripti:

1 Yetişkin Öğrenimi İçin Avrupa Uygulamaları YETİŞKİN ÖĞRENME GÜNDEMİ-2
Ministry of National Education Directorate General for Lifelong Learning

2 YETİŞKİN ÖĞRENME GÜNDEMİ-2
Gündem, “Yetişkin Öğrenimi İçin Avrupa Uygulamaları” hibe programı kapsamında yürütülmektedir. Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: Toplam Bütçe: ,00 Avro AB Katkısı: ,00 Avro TC Katkısı: Avro

3 GÜNDEMİN AMACI HBÖ konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, özellikle anahtar yeterlikleri geliştirerek yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle HBÖ fırsatlarına erişimlerini arttırmaktır.

4 HEDEF GRUPLAR •Yaygın eğitim kurum müdürleri/öğretmenleri ,
•Hayat boyu öğrenme karar vericileri, •Yaygın eğitim kurum müdürleri/öğretmenleri , •Yetişkinler, •Özellikle yetişkin eğitimi alanında çalışan sosyal ortaklar.

5 PROJE EKİBİ Proje Yöneticisi İdari Asistan Teknik Asistan

6 FAALİYET 1: 81 İl SEMİNERLERİ.
81 ilde yetişkine yönelik dijital öğrenme ve yetişkinler için öğrenme fırsatları konulu seminerler düzenlenecektir. (Alt yüklenici) Bütçe: Avro Tarih: Şubat –Temmuz 2015

7 Yürütülen Faaliyetler – Yaygın Eğitim Kurumları
FAALİYET 2: YURT DIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ. Katılımcı: HBÖGM’de görevli daire başkanları, eğitim uzmanları, uzman yardımcıları ve öğretmenler (7’şer kişilik 2 ekip) için 7’şer günlük 2 çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Çalışma ziyaretinin amacı; özellikle düşük eğitim seviyesine sahip ve dezavantajlı yetişkinlerin HBÖ faaliyetlerine katılımını, yetişkin eğitiminin etkinlik ve niteliğini arttırmak için anahtar yeterlikleri geliştirme ve HBÖ stratejileri, HBÖ faaliyetlerinin finansmanı konularında AB ülkelerindeki iyi örnekleri gözlemlemek ve konu ile ilgili Türkiye –AB ülkeleri karşılaştırmalı analizini yapmaktır . (Alt yüklenici) Bütçe: Avro Tarih: Şubat-Nisan 2015 GRUP BAŞKANLIKLARI GÖREV tanımlarını linkle

8 Vizyonumuz FAALİYET 3: ULUSLARARASI KONFERANS Anahtarlar Yeterlikler konusunda istanbul’da 200 katılımcı ile (180’i İstanbul dışından) 2 günlük Uluslararası Konferans gerçekleştirilecektir. Konferansın amacı, anahtar yeterliklerin geliştirilmesine de odaklanılarak Türkiye’de özellikle düşük eğitim seviyesine sahip, dezavantajlı yetişkinler için yetişkin eğitiminin nitelik ve etkinliğinin, HBÖ katılım oranlarının nasıl arttırılacağının tartışılmasıdır. Konferansa konuşmacı olarak 5 uluslararası uzmanın katılması planlanmaktadır.(Alt yüklenici) Bütçe: Avro Tarih: Temmuz-Eylül 2015

9 FAALİYET 4: YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
4 ayrı kritik paydaş grubu ile ikisi İstanbul’da ikisi Ankara’da yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecektir; Sosyal ortaklarla (TOBB, TESK, TİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK, TUSİAD vb.) bakanlık temsilcilerinden oluşan 40 katılımcı ile Ankara’da, Belediye temsilcileri ve bakanlık temsilcilerinden oluşan 40 katılımcı ile Ankara’da, Gazete ve medya temsilcileri ile bakanlık temsilcilerinden oluşan 60 katılımcı ile İstanbul’da, Akademisyenlerle bakanlık temsilcilerinden oluşan 40 katılımcı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bütçe: Avro Tarih: Şubat-Mayıs 2015

10 FAALİYET 5 : UZAKTAN ÖĞRENME MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ (HBÖ HOŞ GELDİN PAKETİ)
HBÖGM personeli için İletişim, liderlik, yetişkin eğitimi, mevzuat, müfredat, açık öğretim sistemi, öğretim metot ve teknikleri, çocuk ve yetişkin psikolojisi, yenilikçi düşünme konularında 60 saatlik “Uzaktan Öğrenme Eğitim Kiti” hazırlanacaktır. Bu kit web portalda yer alacaktır. (Alt yüklenici) Bütçe: Avro Tarih: Mart-Eylül 2015

11 FAALİYET 6 : ANAHTAR YETERLİKLER KİTİNİN HAZIRLANMASI VE İKİ ANAHTAR YETERLİK İÇİN UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ Mevcut kurslardan oluşan bir kit hazırlanacaktır. Bu kit kolay kullanım ve ulaşım için web portalda yer alacaktır. Bu kitte hangi anahtar yeterliği kazanmak için hangi kursa gidilmesi gerektiği açıklanacaktır. Ayrıca dijital öğrenme ve girişimcilik konularında uzaktan öğrenme programı ve e- materyalleri geliştirilecektir. Program geliştirme ve e-materyal hazırlanması için Ankara’da her biri 15 katılımcı ile (4’ü dışardan gelecek) 20 seminer planlanmıştır. Bu faaliyet kapsamında web portalın da güncellemesi yapılacaktır. Bütçe: Avro Tarih: Aralık-Eylül 2015

12 FAALİYET 7 : FARKINDALIK ARTTIRMA
Web portal güncellenecek ve 2 yeni modül ile geliştirilecektir. 6 ve 12. Aylarda 2 bülten hazırlanacaktır. Her biri kopya olan 2 broşür hazırlanacak . Proje web sayfası sürekli güncellenecek. 1500 kopya olarak bir poster hazırlanacaktır. Toplam Bütçe: Avro Tarih: Kasım Kasım 2015

13 BEKLENEN SONUÇLAR Dijital öğrenme ve öğrenme fırsatları konusunda yaklaşık yetişkine ulaşılarak dijital okuryazarlık konusundaki bilinç arttırılacaktır. Yetişkin eğitimi konusunda uygulama ve karar sürecinde yer alan 200 kişide anahtar yeterliklerin önemi konusunda bilinç arttırlacaktır. 4 yuvarlak masa toplantısı ile, karar verme sürecinde yer alan 160 kişi yetişkin eğitimi konusunda ne derece kritik bir rol aldıkları ile ilgili bilinçlendirilecek. Medya yolu ile tüm paydaşlarda farkındalık arttırılacaktır Avrupa ülkelerine yapılan çalışma ziyaretleri ile 14 bakanlık personelinin kapasitesi geliştirilecek. Uluslararası ortaklarla yetişkin eğitimi konusundaki işbirliği arttırılacak ve bilgi paylaşımı yapılacaktır. Yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ve yöneticilerinin İletişim, liderlik, yetişkin eğitimi, mevzuat, müfredat, açık öğretim sistemi, öğretim metot ve teknikleri, çocuk ve yetişkin psikolojisi, yenilikçi düşünme konularında bilgi ve bilinçleri arttırılacaktır.

14 NİHAİ HEDEF Toplumda ve karar vericilerde yetişkin eğitimi ve hayatboyu öğrenme konusunda farkındalık arttırılacaktır. Ayrıca hibe sağlayıcı kurum olan Avrupa Komisyonu ajansı (EACEA) ve AB yetişkin öğrenme gündemi hakkında farkındalık oluşturulacaktır.

15 Başarılar.


"Yetişkin Öğrenimi İçin Avrupa Uygulamaları YETİŞKİN ÖĞRENME GÜNDEMİ-2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları