Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015. TAMAMLANAN PROJELER NoProjenin AdıBütçesiSüresiAçıklama 1 Türkiye’de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015. TAMAMLANAN PROJELER NoProjenin AdıBütçesiSüresiAçıklama 1 Türkiye’de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yolu."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015

2 TAMAMLANAN PROJELER NoProjenin AdıBütçesiSüresiAçıklama 1 Türkiye’de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yolu İle Kaynak Verimliliği Esasında ve İklim Dostu Kullanım Projesi (Türk-Alman Projesi) 2.500.000 EURO 2010-2014 Bakanlığımız ile Federal Alman Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı arasındaki “Çevre Alanında Ortak İkili İşbirliği” çerçevesinde, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülmüştür. Proje ile Türkiye’de hayvansal atıklar kullanılarak biyogaz üretme potansiyeli araştırılarak Balıkesir- Gönen ve Kırşehir-Çiçekdağı’nda pilot tesisler için altyapı çalışmaları yapılmıştır. 2 Türkiye’de Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (IPA-1)/ Teknik Yardım Bileşeni 2.5 Milyon Euro 2012-2014 Projenin bu bileşeninde Türkiye’de bulunan 300 adet maden atık tesisi yerinde incelenerek, atık karakterizasyonu ve atık tesisi sınıflandırılması yapılmıştır.

3 TAMAMLANAN PROJELER NoProjenin AdıBütçesiSüresiAçıklama 3 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı(1007) kapsamında 108G063 nolu (Alt Proje No: 108G128) "Atık Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi" 5.7 Milyon TL 2009-2015 Projenin tamamlanması ile Kocaeli ilinde yer alan Exitcom firması tarafından pilot tesis işletmeye alınacaktır. Tesis kapasitesi yıllık 300 ton olacaktır. Tesiste alkali piller ve Ni-Cd pillerin geri kazanılması planlanmaktadır.

4 DEVAM EDEN PROJELER NoProjenin AdıBütçesiSüresiAçıklama 1 Türkiye’de Çevre Yönetimi Alanında Kurum Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 1.000.000 EURO 2014- 2016 Projenin amacı AB çevre mevzuatına tam uyum ve uygulanmanın sağlanmasıdır. Proje kapsamında özellikle yerel otoritelere eğitim verilerek ve yerinde incelenmeleri sağlanarak bölgesel düzeyde kurumsal ve teknik kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir. Kapasite geliştirme faaliyeti ve strateji dokümanları ile entegre çevre planlaması için yerel yönetimlerin durumunun iyileştirilmesi sağlanacaktır. 2 UNEP/MAP Akdeniz Geniş Ekosistemleri Stratejik Ortaklık Projesi (MedPartnership) alt bileşeni olarak yürütülen” Türkiye’de PCB’lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi Projesi”, 2,400,000 USD 2011- 2015 UNEP/MAP Sekreterliği, MEDPOL ve CP/RAC ile "Türkiye’de PCB’lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi Projesi" başlatılmıştır. Proje kapsamında PCB içeren ekipmanların bertarafı, PCB envanterinin çıkarılması, PCB analizi için kapasite oluşturulması, PCB’lerin çevreye duyarlı yönetimi hakkında eğitim verilmesi ve halkın bilgilendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında trafolardan numune alma, PCB analizi, PCB’li teçhizatın Çevre Mevzuatına uygun olarak taşınması ve bertarafı hususlarında çalışmalar yapılmış olup, tüm maliyetler ve personel ihtiyacı proje tarafından karşılanmıştır. Ekipmanların bertaraf edilmek üzere yurtdışına gönderilmesi işlemi devam etmektedir.

5 DEVAM EDEN PROJELER NoProjenin AdıBütçesiSüresiAçıklama 3 Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi 1.242.450 +KDV 2015- 2016 Belediyeler, büyükşehir belediyeleri, mahalli idare birlikleri ve İl Özel İdareleri olmak üzere evsel katı atık idarelerinin; atıkların toplanması, doğrudan ve dolaylı olarak aktarma istasyonuna kadar ve/veya aktarma istasyonundan geri kazanım ve bertaraf tesisine taşınması, aktarma istasyonları, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması ve işletilmesi hizmetlerini kapsayan atık üreticilerine sağlanan tüm hizmetlerin bölgesel olarak evsel katı atık idareleri bazında; mevcut durumdaki maliyetlerinin belirleneceği, söz konusu maliyetlerin optimum seviyede olabilmesi için hazırlanacak tedbir ve planlamaların yer alması amaçlanmıştır. TUBİTAK- MAM ile yürütülecektir. 4 Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması 2.150.000 +KDV 2015- 2016 Projenin genel amacı, herhangi bir çevresel tedbir alınmadan atıkların rastgele döküldüğü düzensiz depolama alanlarının insan ve çevreye olan zararlı etkilerini önlemek veya minimum seviyeye indirmek için rehabilite edilen ve edilecek sahaların veri tabanı ile izleme ve değerlendirme yazılım sisteminin oluşturulmasıdır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır.

6 DEVAM EDEN PROJELER NoProjenin AdıBütçesiSüresiAçıklama 5 Katı Atık Ana Planının Güncellenmesi 1.683.000 +KDV 2015- 2016 Projenin genel amacı, Ulusal Atık Yönetim Planı’nın politika olarak uygulanması amacıyla il bazında mevcut durumun ortaya konulması, ilgili mevzuatlarda öngörülen şekilde belediye atıklarının kompozisyonunun belirlenmesi ile tüm atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi, bertarafı ve maliyet unsurlarının ele alınması ve belediye atıklarının izlenmesi ve takibine ilişkin yazılımın oluşturulmasıdır. TUBİTAK-MAM ile yürütülecektir.


"ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015. TAMAMLANAN PROJELER NoProjenin AdıBütçesiSüresiAçıklama 1 Türkiye’de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları