Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMUMUZCA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER; Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Planlama ve Proje Faaliyetleri Altyapı Yatırım Faaliyetleri Atık Yönetimi Faaliyetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMUMUZCA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER; Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Planlama ve Proje Faaliyetleri Altyapı Yatırım Faaliyetleri Atık Yönetimi Faaliyetleri."— Sunum transkripti:

1 KURUMUMUZCA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER; Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Planlama ve Proje Faaliyetleri Altyapı Yatırım Faaliyetleri Atık Yönetimi Faaliyetleri Atıksu Yönetimi Faaliyetleri İçmesuyu Temin İşleri ve Faaliyetleri Çevre Tanzimi Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

2 Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri S. No Hizmetin Konusu Hizmetin İçeriği İlgili Birim İşbirliği Yapılan Paydaşlar 1 Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Kara, Kıyı, Deniz Alanlarında ki Biyolojik Çeşitliliğin Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi ÇKAİ D.Bşk. Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve STK'lar Yönetim Planlarının Hazırlanması ÇKAİ D.Bşk. Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapı Araştırmaları ÇKAİ D.Bşk. Üniversiteler ve Yerel Yönetimler Su Kalitesi İzlenmesi ÇKAİ D.Bşk. Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve STK'lar Modern Sulama Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Teşvik Edilmesi ile İyi Tarım Uygulamaları ÇKAİ D.Bşk. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yerel İdareler, DSİ, Üniversiteler ve STK’lar Jeotermal Kaynakların Korunması Ve Yönetimi ÇKAİ D.Bşk. MTA, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve Birlikler Hedef Grupları Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri ÇKAİ D.Bşk. Çevre ve Orman Bak, Mülki İdare Amirler, STK'lar, Yerel Yönetimler ve Üniversiteler

3 2003-2010 Gerçekleştirilen Dönemi Proje Adetleri 2003-2010 Döneminde Gerçekleştirilen Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri - 1990-2002 yılları arasında toplam 117 adet proje gerçekleştirilmişken, -2003-2010 yılları arasında toplam 383 adet proje gerçekleştirilmiştir.

4 Planlama ve Projelendirme Hizmetleri Sıra No Hizmetin Konusu Hizmetin İçeriği İlgili Birim İşbirliği Yapılan Paydaşlar 2 Planlama ve Proje Hizmetleri Uydu Görüntüsü Alımı ve CBS Tabanlı Veri Oluşturma EPPU D.Bşk. Orman Gn. Md., Harita Komutanlığı ve İlgili Kurumlar Halihazır Harita Alımı EPPU D.Bşk. İller Bankası ve Yerel Yönetimler Çevre Düzeni Planı Hazırlanması EPPU D.Bşk. İlgili Merkezi Yönetimler, Yerel Yönetimler ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Nazım ve Uygulama İmar Planı EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu İmar Planı Uygulama EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler

5 2003-2010 Döneminde Gerçekleştirilen Planlama ve Projelendirme Hizmetleri -1990-2002 yılları arasında 420.694 hektar alanı kapsayan 239 adet proje gerçekleştirilmişken, -2003-2010 yılları arası (2010 yılı Ekim ayına kadar) ?? 907.966 hektar alanı kapsayan 1.207 adet proje gerçekleştirilmiştir. 2003-2010 Gerçekleştirilen Dönemi Proje Adetleri *. Kurum personeli eli ile gerçekleştirilen planlama ve projelendirme faaliyetleri de proje adetlerine dahil edilmiştir.

6 Atık Yönetimi Hizmetleri Sıra No Hizmetin Konusu Hizmetin İçeriği İlgili Birim İşbirliği Yapılan Paydaşlar 3 Atık Yönetimi Hizmetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapılması EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve Birlikler Kırsal Alanlardan Atıkların Toplaması ve Taşıması ÇKAİ D.Bşk. Yerel Yönetimler ve Birlikler İzleme, İşletme Eğitimi ve Koordinasyon ÇKAİ D.Bşk. Birlikler, Yerel Yönetimler, Çevre ve Orman Bakanlığı Transfer İstasyonu Yapılması EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler ve Birlikler Yeni Bertaraf Sistemleri (Ar- Ge) EPPU D.Bşk. Üniversiteler, TÜBİTAK ve Çevre ve Orman Bakanlığı Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyon Çalışmaları EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler ve Birlikler

7 2003-2010 Döneminde Gerçekleştirilen Atık Yönetimi Hizmetleri 2003-2010 Gerçekleştirilen Dönemi Proje Adetleri -1990 - 2002 yılları arasında 4 adet KADD Tesisi kapasitesi 1.401.264 m 3 yapılmışken, -2003-2010 yılları arası (2010 yılı Ekim ayına kadar) toplam 7 adet KADD Tesisi ve 6 adet transfer istasyonu tamamlanmıştır.Katı atık depolama kapasitesi 4.398.475 m 3 hacme ulaşmıştır.

8 Atık Su Yönetimi Hizmetleri Sıra No Hizmetin Konusu Hizmetin İçeriği İlgili Birim İşbirliği Yapılan Paydaşlar 4 Atık Su Yönetimi Hizmetleri Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve Birlikler Kanalizasyon Sistemi Yapılması EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve Birlikler Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Verimliliğinin İzlemesi ÇKAİ D.Bşk. Çevre ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler, Birlikler İşletme Eğitimi ve Koordinasyon ÇKAİ D.Bşk. Çevre ve Orman Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversiteler

9 2003-2010 Döneminde Gerçekleştirilen Atık Su Yönetimi Hizmetleri 2003-2010 Gerçekleştirilen Dönemi Proje Adetleri -1990 - 2002 yılları arasında 5.000 m. kanalizasyon hattı döşenmişken, -2002-20 10 yılları arası (20 10 yılı Ekim ayına kadar) toplam 405.847 m. kanalizasyon hattı döşenmiş olup aynı zamanda 7 adet AAT Tesisi ve 1 adet Doğal Arıtma tamamlanmıştır. 1 adet AAT rehabilitasyonu yaptırılmıştır.2 adet AAT tesisi Mali İşbirliği protokolü ile Mahalli İdarelerce gerçekleştirilmiştir. Arıtma tesislerinin toplam kapasitesi 160.167 kişi/ 42.990 m 3 /gün’ dür.

10 İçmesuyu Temin İşleri ve Hizmetleri Sıra No Hizmetin Konusu Hizmetin İçeriği İlgili Birim İşbirliği Yapılan Paydaşlar 5 Su Temin İşleri ve Hizmetleri Kaynak Temini, Depo ve Arıtma EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve DSİ İletim Hattı ve Şebeke Yaptırılması EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası Damlama Sulama ÇKAİ D.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve DSİ

11 2003-2010 Döneminde Gerçekleştirilen İçmesuyu Temin İşleri ve Hizmetleri 2003-2010 Gerçekleştirilen Dönemi Proje Adetleri -1990 – 2002 yılları arasında İçmesuyu Temin İşleri yapılmamıştır. -2002-20 10 yılları arasında ( 20 10 yılı Ekim ayına kadar) toplam 10. 130 m 3 kapasiteye sahip 20 adet su deposu tamamlanmış ve 276.997 m iletim hattı ile şebeke hattı tamamlanmıştır. Ayrıca 4 adet mevcut su deposunun rehabilitasyonu sağlanmıştır.

12 Çevre Tanzimi Sıra No Hizmetin Konusu Hizmetin İçeriği İlgili Birim İşbirliği Yapılan Paydaşlar 6Çevre Tanzimi Kıyı ve Açık Alan Düzenlemesi EPPU D.Bşk. Yerel Yönetimler ve Birlikler Günübirlik Hizmet Noktaları Proje ve Yapımı EPPU D.Bşk. OGM, Yerel Yönetimler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

13 2003-2010 Döneminde Gerçekleştirilen Çevre Tanzimi 2003-2010 Gerçekleştirilen Dönemi Proje Adetleri -1990 - 2002 yılları arasında 6 adet proje gerçekleştirilmişken, -2003-2010 yılları arasında (20 10 yılı Ekim ayına kadar) toplam 43 adet proje gerçekleştirilmiştir.

14 2003-2010 Döneminde Gerçekleştirilen Toplam Projelerimiz 2003-2010 Gerçekleştirilen Dönemi Proje Adetleri 2003-2010 yılları arasında (20 10 yılı Ekim ayına kadar) toplam 1.992 adet proje gerçekleştirilmiştir.


"KURUMUMUZCA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER; Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Planlama ve Proje Faaliyetleri Altyapı Yatırım Faaliyetleri Atık Yönetimi Faaliyetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları