Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EKİM 2015

2 YAPILAN ÇALIŞMALAR YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT: Yönetmelik:
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atık Yönetimi Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Maden Atıkları Yönetmeliği Sayısı: sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

3 YAPILAN ÇALIŞMALAR YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT: Tebliğ:
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atık Getirme Merkezi Tebliği tarihli ve sayılı ( Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kompost Tebliği 05/03/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği   tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 YAPILAN ÇALIŞMALAR YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT: Genelge:
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge 28/05/2014 tarihli ve 2014/13 sayılı Bakanlığımız Genelgesi

5 YAPILAN ÇALIŞMALAR Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı:
Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planının 30/12/2014 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından izleme ve değerlendirme süreci 2014 Yılı Programında “Tedbir 246: Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir." ifadesi ile söz konusu Eylem Planı çalışmaları Bakanlığımızca yürütülmektedir.1. altı aylık ara değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

6 Atık Madeni yağ toplama
YAPILAN ÇALIŞMALAR Atık akü toplama Atık Madeni yağ toplama Ülkemizde 2005 yılında ton atık madeni yağ toplanmış iken bu rakam 2014 yılında ton olup 2015 yılı Eylül ayı itibari ile bu miktar tondur. Atık akü toplama miktarı 2005 yılında ton iken, bu rakam 2014 yılında ton olup 2015 yılı Eylül ayı itibari ile bu miktar tondur.

7 YAPILAN ÇALIŞMALAR Ömrünü Tamamlamış Araç 11.998 ton Atık Pil
2014 Ömrünü Tamamlamış Araç Atık Pil Ülkemizde 2005 yılında toplanan atık pil miktarı 31 ton iken 2014 yılında bu rakam 555 ton olup 2015 Eylül ayı itibari ile bu miktar 400 tondur. Hurdaya ayrılan ömrünü tamamlamış araç sayısı 2014 yılı itibariyle adettir.

8 YAPILAN ÇALIŞMALAR Atık elektronik eşya toplama
Ömrünü Tamamlamış Lastik Ülkemizde 2005 yılında ömrünü tamamlamış lastik toplama miktarı ton iken, 2014 yılında bu rakam ton olup 2015 Eylül ayı itibariyle bu miktar tondur. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanma miktarı 2006 yılında ton iken, bu rakam 2014 yılında ton olup 2015 eylül ayı itibariyle bu miktar tondur.

9 YAPILAN ÇALIŞMALAR 2015 2014 Sanayi tesislerinde ortaya çıkan atıklar kapsamında atık yakma beraber yakma tesisi 2003 yılında 1 adet iken yılında yılında 41’e, tehlikeli atık düzenli depolama tesis sayısı (1. Sınıf ) ise 2003 yılında 1 adet iken 2014 yılında 7, 2015 yılında 8’e ulaşmıştır. 2003 41 38 1 Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesisi 2015 2014 2003 8 7 1 Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi (1. Sınıf)

10 Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Sayısı
YAPILAN ÇALIŞMALAR 2015 2014 2003 370 313 18 Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Sayısı 2003 yılında 18 adet olan Tehlikeli Atık Geri Kazanımı tesisi sayısı ise 2014 yılında 313, 2015 yılında ise 370’tir.

11 YAPILAN ÇALIŞMALAR 2-4 Mart 2015 tarihlerinde Gambiya Ulusal Çevre Ajansı ve diğer otoritelere Gambiya’nın başkenti Banjul’da Tıbbi Atık Eğitimi verilmiştir. Pakistan’ın Rewalpindi kentinin tıbbi atıklarının yönetimi projesini başlatmak için TİKA ile işbirliği yapılmaktadır.

12 YAPILAN ÇALIŞMALAR Mevcut Düzenli Depolama Tesisleri

13 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR
ÇALIŞMA ADI ÇALIŞMANIN SAĞLAYACAĞI KAZANIMLAR Ambalaj Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Ekonomik İşletmeler, Belediyeler, Lisanslı firmalar, Bakanlığımız gibi birçok paydaş tarafından aktif olarak kullanılan yazılımda oluşan sorunların giderilmesi, işlevselliğinin arttırılması amacıyla geliştirme çalışmaları başlatılmış bu sene sonuna doğru uygulama konulması hedeflenmektedir. Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarının Değerlendirilmesi 55 Belediye 42 Belediye 2014 2015

14 PROJELER UNEP/MAP Akdeniz Geniş Ekosistemleri Stratejik Ortaklık Projesi (MedPartnership) alt bileşeni olarak yürütülen” Türkiye’de PCB’lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi Projesi”, Türkiye’de Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (IPA-1) Teknik Yardım Bileşeni tamamlanmıştır. (2015) Atık Madeni Yağların Kontrol ve İzleme Sisteminin Oluşturulması Projesi tamamlanmıştır. Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı(1007) kapsamında 108G063 nolu (Alt Proje No: 108G128) "Atık Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi" devam etmektedir. 04/09/2014 Türkiye’de AB Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi Projesi devam etmektedir. Her yıl ulaşılan sonuçlara göre üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

15 PROJELER Türkiye’de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yolu İle Kaynak Verimliliği Esasında ve İklim Dostu Kullanım Projesi (Türk-Alman Projesi) 2014 Türkiye’de Çevre Yönetimi Alanında Kurum Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi ( ) Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi Projesi ( ) Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması Projesi devam etmektedir. ( ) Katı Atık Ana Planının Güncellenmesi devam etmektedir.( )

16 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Revizyon Çalışmaları: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği Atık Yönetimi Yönetmeliği Bazı Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ara Depolama Tesisleri Tebliği Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği

17 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Yönetimi Genelgesi Taslağı hazırlanmıştır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı hazırlanmıştır Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yıkım İşlemleri, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği

18 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARZ EDERİM ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015


"ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları