Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI İçme ve Kullanma Suları ve Kaplıcalar Şube Müdürlüğü ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI İçme ve Kullanma Suları ve Kaplıcalar Şube Müdürlüğü ANKARA."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI İçme ve Kullanma Suları ve Kaplıcalar Şube Müdürlüğü ANKARA 2007

2 SUNUM ÖZETİ  İçme ve kullanma suları faaliyetleri  Yüzme suyu izleme çalışmaları  Mavi Bayrak projesi çalışmaları  Kaplıcalara yönelik çalışmalar  AB uyum çalışmaları

3 İçme ve kullanma suları-1 İçme ve kullanma suları ile ilgili faaliyetler, 17 Şubat 2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yürütülmektedir.

4 İçme ve kullanma suları-2 Yürütülen Faaliyetler  İçme ve kullanma suyunun kalite standartlarının izlenmesi,  Kalite standartlarına ilişkin verilerin toplanması,  Verilerin değerlendirilmesi,  İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu,  Uygunsuzluk durumlarının yönetimi,  Geçici ve kesin kabûl işlemlerinin yürütülmesi şeklinde sıralamak mümkündür.

5 İçme ve kullanma suları-3 Karşılaşıtınız sıkıntılar  Yönetmeliğin yeni olması ve uygulamalara yönelik geçiş süresinin kısa olması  Bazı uygulamalar konusunda alt yapı yetersizliği  Uygulamaların standart olmaması  Veri toplama sisteminin yeterli ve düzenli olmayışı

6 İçme ve kullanma suları-4  İller Bankasınca yürütülen geçici ve kesin kabûl işlemlerinde ve  Analiz ücretlerinin ödenmemesi gibi sorunlar yaşanmaktadır.

7 İçme ve kullanma suları-5 ÇÖZÜME YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ  Yönetmeliğin uygulanması konusunda Bir AB Eşleştirme Projesi yürütülmektedir.  Proje kapsamında Fransız uzmanlarla birlikte yeni bir veri toplama sistemi oluşturulmaktadır.  Uygulamalara ilişkin bir rehber kitap hazırlanmaktadır.

8 İçme ve kullanma suları-6  Bu amaçla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Pilot Bölge olarak seçilmiştir.  İleriki zamanlarda içme ve kullanma suyu uygulamalarına ilişkin eğitim toplantısı yapılacaktır.  Yönetmelikten kaynaklanan sorunların çözümü için Yönetmelikte revizyon çalışmaları yapılmaktadır.

9 İçme ve kullanma suları-7  Yönetmelikte verilen geçiş süreci göz önünde bulundurularak analiz yapılacak parametrelerin seçimi yapılmış ve analizlerinin de hangi laboratuvarlarda yaptırılabileceği belirlenmiştir.  Analiz ücretlerinin ödenmesi konusunda İçişleri Bakanlığına gönderilen yazımız doğrultusunda söz konusu Bakanlık 81 ile ödemelere ilişkin genelge göndermiştir.

10 İçme ve kullanma suları-8  Su ile bulaşan hastalıkların önlenmesi için içme ve kullanma suyunun mikrobiyolojik kalite standartlarına yönelik haftalık su izleme programına geçilmiştir. Bununla ilgili TSİM’de veri tabanı oluşturulmuş ve verilerin haftalık olarak işlenmesine imkân sağlanmıştır.

11 YÜZME SUYU İZLEME ÇALIŞMALARI-1 Yürütülen Faaliyetler 09.01.2006 tarih ve 26048 sayılı R.G’ de yayımlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” gereği 33 il’de mikrobiyolojik izleme çalışmaları yapılmaktadır.

12 YÜZME SUYU İZLEME ÇALIŞMALARI-2 YAŞANAN SIKINTILAR  Yönetmeliğin yeni olması,  Bazı uygulamalar konusunda Yönetmelikte yetkilerin net belirtilmemesi  Uygulamaların standart olmaması  Veri akışının sağlıklı sağlanamaması

13 YÜZME SUYU İZLEME ÇALIŞMALARI-3 ÇÖZÜME YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ  Yönetmeliğin uygulanması konusunda Bir AB Eşleştirme Projesi yürütülmektedir.  Proje kapsamında yüzme suyu uygulamalarına ilişkin eğitim toplantısı yapılmıştır. (16-20 Nisan 2007)  Yeni yönetmelik doğrultusunda 2007 sezonu uygulamalarına kılavuzluk etmesi amacı ile 15.03.2007 tarih ve 3684 sayılı genelge gönderilmiştir.

14 YÜZME SUYU İZLEME ÇALIŞMALARI-4  Verilen eğitim doğrultusunda yapılan çalışmaların ve uygulamaların paylaşımı ve tartışılması amacı ile sezon sonunda bir eğitim toplantısı daha yapılması planlanmaktadır.  Uygulamalara ilişkin bir rehber kitap hazırlanmaktadır.  Eşleştirme Projesi kapsamında yüzme suyu veri tabanının oluşturulması amacı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nezdinde çalışmalar başlatılmıştır.

15 MAVİ BAYRAK PROJESİ-1 Yürütülen Faaliyetler Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 12.04.2001 tarih ve 2343 sayılı protokol gereği Mavi Bayrak Projesi yürütülmektedir. 2007 yılı itibarı ile 18 ilde proje kapsamında izleme çalışmaları yapılmaktadır. 2006 yılı izleme sonuçlarına göre 2007 yılında 235 plaj, 14 marina Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiştir.

16 MAVİ BAYRAK PROJESİ-2 YAŞANAN SIKINTILAR Bazı Hıfzıssıhha Laboratuvarlarının numune kabul etmek istememesi (analizlerin ücretsiz yapılamayacağı gerekçesi ile)

17 MAVİ BAYRAK PROJESİ-3 ÇÖZÜME YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ Kültür ve Turizm Bakanlığından gönderilen 100 000 YTL’lik 2007 yılı bütçesine ek olarak analizler için 580 000 YTL talep edilmiştir.

18 KAPLICALAR-1 Yürütülen Faaliyetler  24.07.2001 tarih ve 22472 sayılı “Kaplıcalar Yönetmeliği”ne kapsamında Kaplıca tesislerine Tesis ve İşletme izni verilmektedir.  Yönetmelik gereği Kaplıca tesislerinin denetlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.  Yönetmeliğin yayımlanmasından bu yana 107 kaplıca tesisi ve 9 talossoterapi merkezi olmak üzere toplam 116 tesise işletme izni verilmiştir.  21.04.2005 tarih ve 25793 sayılı “Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ” kapsamında peloidlere üretim izni verilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.  Hazırlanan tebliğ ile 4 adet peloid üretim tesisine de üretim izni verilmiştir.

19 KAPLICALAR-2 YAŞANAN SIKINTILAR  Yönetmelik gereği kaplıca tesislerinde istenen uzman hekimlerin her ilde kolayca bulunamaması  Ruhsata esas kaplıca suyu analizlerinin her laboratuvarda yapılamaması  Bazı tesislerin tedavi birimleri için Yönetmelikte istenen standarlara halen uyum sağlamaması

20 KAPLICALAR-3 ÇÖZÜME YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ  Kaplıca tesislerinin sınıflandırma çalışmalarına başlanmış ve Kaplıcalar Yönetmeliğinde konu ile ilgili olarak değişiklik taslağı çalışmaları sürdürülmektedir.  Kaplıca suyu analizlerinin yapımına yönelik 25 kamu kurum ve kuruluş laboratuvarları yetkilendirilmiştir.

21 AB UYUMU ÇALIŞMALARI-1 Yürütülen Faaliyetler İçme ve kullanma suları ile yüzme suyuna ilişkin olarak AB mevzuatlarının uyumu ve uygulanması konusunda Sağlık Bakanlığının güçlendirilmesi eşleştirme projesi yürütülmektedir.

22 AB UYUMU ÇALIŞMALARI-2 Proje Partnerleri  Fransa Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı  Fransa Sağlık Bakanlığı  Fransa uluslar arası Su Ajansı

23 AB UYUMU ÇALIŞMALARI-3 Mevzuat uyumu  76/160/EEC Direktifi/ Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (09.01.2006 tarih ve 26048 sayılı Resmi Gazete) Sorumlu Kurum: Çevre ve Orman Bakanlığı İlgili Kurum:Sağlık Bakanlığı  2006/7/EC Direktifi (Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine ilişkin Yönetmelik) Uyum çalışması (2013 öngörülmektedir) Sorumlu Kurum: Sağlık Bakanlığı İlgili Kurum:Çevre ve Orman Bakanlığı

24 TEŞEKKÜRLER  Şubemizin iletişim adresleri: Tel: 0 312 585 1368 0 312 585 1369 0 312 585 13 49 Fax: 0 312 434 44 49 e-mail: kaplicalar@saglik.gov.tr


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI İçme ve Kullanma Suları ve Kaplıcalar Şube Müdürlüğü ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları