Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI
EMEL YILMAZ ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş. MOSB ÇEVRE KOMİSYONU

2 Eski Uygulama Derin Deniz Deşarjı Geri Dönüşüm Tesisi Emisyon Gürültü
Atık lisansları Deşarj

3 Yeni Uygulama

4 Yasal dayanak 2872 sayılı Çevre Kanunu
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı R.G.) Atıkların geri kazanımı, bertarafı ve yakılması konularında alınacak lisanslar için; ilgili atık yönetmelikleri

5 Çevre İzin Konuları EMİSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ATIK SU DEŞARJI DEŞARJI
DERİN DENİZ DEŞARJI TEHLİKELİ MADDE DEŞARJI

6 Çevre Lisans Konuları GERİ KAZANIM BERTARAF İŞLEME ARINDIRMA
ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA

7 Çevre Lisans Konuları GERİ KAZANIM BERTARAF İŞLEME ARINDIRMA
Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA

8 Çevre Lisans Konuları GERİ KAZANIM BERTARAF İŞLEME ARINDIRMA
Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA

9 Çevre Lisans Konuları GERİ KAZANIM BERTARAF İŞLEME ARINDIRMA
Tehlikeli Atık ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA

10 Çevre Lisans Konuları GERİ KAZANIM BERTARAF İŞLEME ARINDIRMA
ARA DEPOLAMA Tıbbı Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Araç Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi İŞLEME ARINDIRMA

11 Çevre Lisans Konuları GERİ KAZANIM BERTARAF İŞLEME ARINDIRMA
ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA PCB/ PCT Arındırma

12 İzin / Lisansa Tabi İşletmeler
Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler EK - 1 10 ana başlık 64 tesis/faaliyet Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler EK - 2 10 ana başlık 188 tesis/faaliyet

13 İL ÇEVRE VE ŞEH. MÜDÜRLÜKLERİ
Yetkili Merciiler ÇEVRE VE ŞEH. BAKANLIĞI EK - 1 İL ÇEVRE VE ŞEH. MÜDÜRLÜKLERİ EK - 2

14 Başvurular kim tarafından yapılır?
ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI İŞLETMECİ ( tarihine kadar) tarafından yapılır.

15 Başvuru şekli AKILLI KART TOKEN E-İMZA MOBİL İMZA

16 Mevcut Lisansların Geçerliliği ve Son Başvuru Tarihleri
Süreli izin/ lisanslar için ilk süresi bitecek olanın bitiş tarihi esas alınacaktır (süre bitiş tarihinden en az 30 gün önce başvuru yapılmak zorunda), Süresiz izin/ lisanslar için bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 2 yıl içinde ( ’ ye kadar)

17 Süreç 1. GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN ALINMASI
2. İZİN/ LİSANS BELGESİNİN ALINMASI

18 Geçici Faaliyet Belgesi - GFB Belge geçerlilik Süresi 1 Yıl dır.
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN ALINMASI ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ OLAN TESİS Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Eksiklikler tamamlanarak tekrar başvuru yapılır. Bakanlık İncelemesi (1 Ay) eizin.cevreorman.gov.tr İzinlisans.cevreorman.gov.tr Başvuru Uygun Bulundu mu? Başvuru İptal Edilir HAYIR EVET Geçici Faaliyet Belgesi - GFB Verilir. Belge geçerlilik Süresi 1 Yıl dır.

19 GFB BAŞVURUSU – Gerekli Evraklar
EK-3A Geçici Faaliyet Belge Başvuru Formu doldurulur, EK-3B’ de belirtilen dokümanlar forma eklenir. Ortak Belgeler Özel Belgeler ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı Kapasite Raporu İş Akım Şeması ve Proses Özeti Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

20 İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması
İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS 6 Ay 80 Gün 80 Gün 20 Gün İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması (6 ay içinde) 1 YIL Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. Bakanlık İncelemesi (80 gün) Başvuru Uygun Bulundu mu? Eksikliklerin Tamamlanması (80 gün) HAYIR HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiği için; İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz, Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. EVET

21 İZİN/LİSANS BAŞVURUSU – Gerekli Evraklar
EK-3C’ de belirtilen dokümanlar sisteme yüklenir. Emisyon Ölçüm Raporu Akustik Rapor Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları

22 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Faaliyet Raporu İzleme Raporları

23 Belge iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen,
BELGENİN İPTALİ İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda İşletme Faaliyetine Devam Eder Süre Verilecek mi? İş Termin Planı Sunuldu mu? Uygunsuzluk Giderildi mi? EVET EVET Ek Süre Verilir (1 YIL) EVET HAYIR HAYIR HAYIR Belge iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur.

24 5 YIL GEÇERLİ BELGENİN YENİLENMESİ
İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda 5 yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciiye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur.

25 LİSANS ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK
1-İşletmenin başka bir adrese taşınması, faaliyet yerinin değişmesi, 2- İşletmenin faaliyet konusundaki değişiklikler, 3-İşletmenin yakıtında ve yakma sistemindeki değişiklikler, 4-İşletmenin toplam üretim kapasitesinin 1/3 oranında artması, 5-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması, 6-İşletmenin 3 yıl süreyle çalışmaması durumunda İzin/Lisans Belgesi yenilenmelidir.

26 ÖNEMLİ NOT: Üretim kapasitesinin veya yakma ısıl gücü artışı 1/3 oranından daha az ise izin/ lisanslarda değişiklik gerekip gerekmediği, izni veren kurum tarafından karara bağlanır. Yazılım portalı ve başvuru ile ilgili sorularınız için;

27 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz…
Çevre Komisyonu İletişim Bilgileri: Web adresi : Elektronik İleti :


"ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları