Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İç kontrol Bilgilendirme Toplantısı 10 Nisan 2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İç kontrol Bilgilendirme Toplantısı 10 Nisan 2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 İç kontrol Bilgilendirme Toplantısı 10 Nisan 2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2 İç Kontrolü Hatırlayalım 5018 sayılı Kanunu (5.Kısım,55,56,57.Md.) iç kontrol sistemi açıklandı. 26/12/2007 tarihli Resmi Gazetede ‘kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayınlandı. Maliye Bakanlığı 4/12/2009 tarihli yazısıyla idarelerden mevcut iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu hale getirmek için eylem planı hazırlamalarını istedi.

3 İç Kontrolü Hatırlayalım İç kontrol bir amaç değil, bir yönetim aracıdır. İç kontrol, mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir. İdarenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yöneticiler ve tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. İç Kontrol belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir. İç Kontrol kişiler tarafından uygulanır. Yönetime tam değil makul güvence sağlar. 3

4 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük Planlama ve Programlama Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Bilgi ve İletişim İç Kontrolün Değerlendirilmesi Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hiyerarşik Kontroller Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporlamaİç Denetim Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Kayıt ve Dosyalama Sistemi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Personelin Yeterliliği ve Performansı Yetki Devri Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Personelin Yeterliliği ve Performansı Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Yetki Devri Personelin Yeterliliği ve Performansı Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Planlama ve Programlama Yetki Devri Personelin Yeterliliği ve Performansı Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Yetki Devri Personelin Yeterliliği ve Performansı Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Kayıt ve Dosyalama Sistemi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Raporlama Kayıt ve Dosyalama Sistemi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama Bilgi ve İletişim Raporlama Kayıt ve Dosyalama Sistemi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama İç Kontrolün Değerlendirilmesi Bilgi ve İletişim Raporlama Kayıt ve Dosyalama Sistemi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama İç Denetim İç Kontrolün Değerlendirilmesi Bilgi ve İletişim Raporlama Kayıt ve Dosyalama Sistemi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Hiyerarşik Kontroller Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlama ve Programlama

5 Neler yapıldı? Üniversitemiz İKS Uyum Eylem Planı hazırlandı. Hazırlanan Eylem Planı birimlerimize gönderilerek, sorumlu oldukları eylemlerin yerine getirilmesi istendi. 2011 yılı başında ‘İç Kontrol Koordinasyon Kurulu’ oluşturularak çalışmalara hız kazandırıldı, eğitimler verildi. İİBF’de pilot çalışmalar yapıldı, çalışmalar kitap haline getirilerek birimlerimize dağıtıldı.

6 Ne Durumdayız? İç kontrol standartlarına uyum konusunda Üniversitemizde önemli mesafe alındı. Ancak, risk değerlendirme başta olmak üzere eksiklerimiz var. SP çalışmalarının da araya girmesiyle yeterli izleme ve değerlendirme yapılamadı. Çalışmalarımızı güncelleyemedik. Birim web sayfalarının önemli bir kısmında iç kontrol butonu yok.

7 Yeni Gelişmeler Maliye Bakanlığı 2.12.2013 tarihli Genelge çıkararak idarelere gönderdi. Maliye Bakanlığınca ‘Kamu İç Kontrol Rehberi’ yayımlandı.

8 Yeni Gelişmelere Göre Durum Değerlendirmesi Yapıldı Maliye Bakanlığının Genelgesine dikkate alınarak, Eylem Planının revize edilmesi ve yeni bir eylem planı yapılması kararlaştırıldı. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturuldu. Yeni yayımlanan ‘İç Kontrol Rehberi’de dikkate alınarak Eylem Planı revize edildi.

9 Bundan Sonra Ne yapacağız? Üst yönetimce onaylanan İK Revize Eylem Planı, çalışmaları yürütmek üzere üst yazı ekinde birimlerimize gönderilecek. Birimlerimiz Eylem Planında belirtilen çalışmalarını Kamu İç Kontrol Rehberini ( Dairemiz web sayfasından ve http://kontrol.bumko.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir) dikkate alarak yürütecekler. http://kontrol.bumko.gov.tr/ Birim İK komisyonları yeniden oluşturularak isim- iletişim bilgileri SGDB’ye gönderilecek. Önce 1.bileşen (kontrol ortamı) çalışmaları tamamlanacak veya güncellenecektir.

10 Bundan Sonra Ne yapacağız? 1-Kontrol Ortamı Çalışmaları: Etik değerlerin tespiti ve personele bildirilmesi Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi İş akış süreçleri Kurumun organizasyon yapısı Eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim planlaması Personel politikası (yeterlilik, terfi disiplin, performans değ.vb.) Hassas görevler İmza, onay ve karar mekanizmaları Yetki devri Çalışmaların yapılması, bu çalışmalarını daha önce tamamlamış birimlerin ise söz konusu çalışmalarını gözden geçirilerek güncellemesi gerekmektedir.

11 Bundan Sonra Ne yapacağız? 2-Risk Değerlendirme Çalışmaları: Birim ‘Risk Koordinatörlerinin’ belirlenmesi, görev ve sorumluluk tebliği ve isim-iletişim bilgilerinin SGDB’ye gönderilmesi Risk tespit süreci Risk değerlendirme süreci – Ölçme – Önceliklendirme – Kaydetme Risklere cevap verme – Kontrol etmek – Kabul etmek – Devretmek veya kaçınmak Riskleri gözden geçirme ve raporlama Kamu İç Kontrol Rehberinin 2.Bölümde detaylı açıklama yapılmış.

12 Risk Hiyerarşisi

13 Bundan Sonra Ne yapacağız? 3-Kontrol Faaliyetleri:  Kontrol faaliyetleri riskleri kabul edilebilir düzeylerde yönetmek için uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir.  Risklerin çeşidine göre,  önleyici,  tespit edici  düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Kontrol Faaliyetlerinin çeşitleri Prosedürlerin belirlenmesi Görevlerin ayrılığı Hiyerarşik kontroller Faaliyetlerin Sürekliliği Bilgi teknolojileri kontrolleri

14 Bundan Sonra Ne yapacağız? İzleme:  Sürekli izleme faaliyeti (güncelleme ve iyileştirme)  İç kontrol sisteminin yılda en az bir sefer izleme ve değerlendirmesinin yapılması  Soru formu  İKS Değerlendirme Raporu (Üst Yöneticiye sunulur, Maliye Bakanlığına gönderilir)

15 TEŞEKKÜRLER


"İç kontrol Bilgilendirme Toplantısı 10 Nisan 2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları