Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) Arzu NURAY Kimyager.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) Arzu NURAY Kimyager."— Sunum transkripti:

1 TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) Arzu NURAY Kimyager

2 Görev ve sorumluluklar •Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri arasında; –Çevre Kirliliğini önlemek ve kontrol etmek –Mevzuat hazırlama ve uygulama –Gerekli verilerin toplanması ve değerlendirilmesi •Tehlikeli Atıklar Şube Müdürlüğü görevleri arasında; –Mevzuatta tehlikeli olarak belirlenmiş atıklara ilişkin verinin toplanması ve değerlendirilmesi, –Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin lisanslandırılması, –Tehlikeli atık yönetimi işlemlerinin sürdürülmesi

3 Üretici Sorumluluğu TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Madde 9 (g) bendi – Atık üreticisi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 8’de bulunan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermek ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te bulunan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür

4 Önceki yıllar da form akışı: -Kağıt ortamında veya excell’de hazırlanmış -Uygun doldurulmamış -Anlaşılması zor, eksik ve yanlış bilgiler -Takibi mümkün değil (atık üreticisi bilgisi yok) -Değerlendirilmesi mümkün değil

5 TUIK Protokolü ve LIFE HAWAMAN- Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların İyileştirilmesi Projesi ortak çalışması : TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ Amaç: Tehlikeli atık üreticilerince beyan edilen tehlikeli atık verisinin toplanması ve değerlendirilmesi

6 •Veri tabanı yönetim sisteminin geliştirilmesi ile: –Atık sektörün için “bilgi yönetimi” iyileştirilecek ve Türk İstatistik Sistemi için kaliteli veri sağlanacak, –Sisteminin oluşturulması ve uygulanması çevresel altyapı servislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ

7 SONUÇ •Atık beyanı yapan firmaların sayısı önceki yıllara göre büyük miktarda artmıştır. •Elektronik olarak toplanan verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi çok kolaylaşmıştır. •Ülke çapında bir çok firma tehlikeli atıklarının kayıt altına alınması konusunda sorumluluklarını fark etmişlerdir.

8 Raporlar •Bakanlık –Ülke geneli tehlikeli atık verisi –İl bazında atık dağılımı (atık kodlarına, g/b yöntemine, vs. göre) –Yıllara göre atık dağılımı •Yeni yatırımlar için daha sağlıklı karar verilebilecek

9 •Her tesis bağlı bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden kullanıcı adı ve şifre edinmekle yükümlüdür. •Son iki yıl içinde alınmış olan kullanıcı adı ve şifreler geçerlidir. KULLANICI ADI VE ŞİFRE

10 KULLANICI ADI VE PAROLA TALEBİ ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM BAŞVURU FORMU

11 Sistem girişi Tehlikeli atık beyanı için web adresi: http://cbs.cevreorman.gov.tr Ulaşılabilecek diğer adresler http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr http://www.cygm.gov.tr http://www.cevreorman.gov.tr Online işlemler bölümü

12 Kullanım Kılavuzu Atık Yönetimi sayfası haberler bölümü başlığı altında yayınlanmaktadır http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/kilavuzfirma.pdf

13 ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİM

14 ÇBS- GİRİŞ EKRANI •Atık Beyan Formu •Parola Değiştirme •Çıkış

15 Atık Yönetimi

16 ATIK BEYAN FORMU

17 (1) ATIK KODU BELİRLEME (2) YAĞ KATEGORİ BELİRLEME (3) MİKTAR (4) ÖLÇÜ BİRİMİ (5) İŞLEMİN NEREDE YAPILDIĞI (6) UYGULANACAK İŞLEM (7) ATIK İŞLEME YÖNTEMİ (8) GERİ KAZANIM/BERTARAF TESİSİ LİSTESİ (9) EKLE – ÇIKAR (10) KAYDET (11) ONAYLA (12) YAZDIR

18 ATIK BEYAN FORMU (1) Atık Kodu Belirleme

19 ATIK BEYAN FORMU (2) Yağ Kategori Belirleme Listeden seçilen atık eğer atık yağ ise kategorisinin listeden seçilmesi gerekmektedir I. Kategori Atık Yağ II. Kategori Atık Yağ III. Kategori Atık Yağ (3) Miktar ve (4) Ölçü Birimi Seçilen atık kodundan 2009 yılı içi toplamı ve ölçü birimi Atık farklı lisanslı tesise gönderilmiş ise aynı atık kodu birden fazla yazılabilir

20 ATIK BEYAN FORMU (5) İşlemin nerede yapıldığı Tesis içinde : Atıklara tesis içinde geri kazanım / bertaraf işlemi yapıldı ise bu alan işaretlenecektir. Tesis Dışında: Atıklar lisanslı bir geri kazanım/bertaraf tesisine gönderildi ise bu alan işaretlenecektir. İhracat : Atıklar geri kazanım/bertaraf amacıyla ihraç edildiyse bu alan işaretlenecektir. Stok: Tesiste 2009 yılı sonuna kadar henüz hiç bir işlem yapılmamış atıklar stok olarak işaretlenecektir.

21 ATIK BEYAN FORMU (6) Uygulanacak İşlem - Geri Kazanım - Bertaraf (7) Atık İşleme Yöntemi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği Ek-II A – Bertaraf Yöntemleri ( D) Ek- II B – Geri Kazanım Yöntemleri ( R )

22 (8) Lisanslı Geri Kazanım ve Bertaraf tesisi seçimi ATIK BEYAN FORMU

23 (9) EKLE – ÇIKAR (10) KAYDET (11) ONAYLA (12) YAZDIR

24 ATIK BEYAN FORMU Tesiste kullanılan yağlar 1.Ticari İsim 2.Miktar 3.Ölçü Birimi

25 •Tüm atıklar listelendikten sonra tesis onayı gerekmektedir •İşlem tamamlandıktan sonra bir çıktısı alınıp imzalı ve tarihli olarak en az 1 yıl saklanacak •Denetim sırasında ibraz edilmesi zorunludur

26 TEŞEKKÜRLER Arzu NURAY anuray@cevreorman.gov.tr


"TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) Arzu NURAY Kimyager." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları