Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PCB ENVANTERİ VE EYLEM PLANLARI R. Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PCB ENVANTERİ VE EYLEM PLANLARI R. Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin."— Sunum transkripti:

1 PCB ENVANTERİ VE EYLEM PLANLARI R. Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planının Güncellenmesi Projesi Kapanış Çalıştayı 27 Şubat 2014

2 PCB’ler (Poliklorlu Bifeniller) en çok trafo ve kapasitörlerde yalıtım amaçlı olarak kullanılmış organik bileşiklerdir. 2

3 PCB MEVZUATININ GELİŞİMİ STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ • Stockholm Sözleşmesinde PCB’ler kullanımı tamamen yasaklanan ve bertaraf zorunluluğu olan kimyasallar grubunda yer almaktadır. Türkiye, Sözleşmeyi 2001’de imzalamış, 12.01.2010 tarihinde ise resmen taraf olmuştur ve yükümlülükleri başlatılmıştır. 3  Türkiye, 2025 yılına kadar PCB içeren atıkları bertaraf etmekle yükümlüdür.

4 PCB’LERİN VE PCT’LERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK • “PCB ve PCT’lerin bertarafına ilişkin 16.09.1996 tarih ve 1996/59/EC sayılı Avrupa Komisyon Direktifi”nin uyumlaştırılmasıyla 27.12.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. • Amacı, kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. 4

5 PCB’LERLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT Yönetmelik Adı Resmi Gazete Tarihi 1Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği14.03.2005 2Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik05.07.2008 3Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği30.07.2008 4Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 5Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği03.07.2009 6Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30.12.2009 5

6 PCB’LERLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT Yönetmelik Adı Resmi Gazete Tarihi 7Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik26.03.2010 8Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 08.06.2010 9Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 03.08.2010 10Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik06.10.2010 11Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği22.05.2012 12Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği30.11.2012 6

7 PCB ENVANTERİ 1.PCB’lerin Kasıtlı Kullanımı a.Kapalı uygulamaları (trafolar, kapasitörler, …) b.Yarı kapalı uygulamaları (hidrolik sistemler, ısı dönüştürücüler, …) c.Açık uygulamaları (yağlayıcılar, plastikleştiriciler, boyalar, yapıştırıcılar, yanmayı geciktiriciler, …) 2.Kasıtsız Üretilen PCB’ler 3.Stoklar, Atık ve Kirlenmiş Sahalar 7

8 PCB ENVANTERİ (Trafo ve Kapasitörler) BELİRLENEN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER • Enerji Sektörü • Santraller • Şeker • Demir-Çelik • Çimento • Kimya 8 • Boya • Petrokimya • Maden • Kömür Üretim • Trafo Üreticileri • Geri Dönüşüm-Geri Kazanım Firmaları

9 İLK SORGULAMA PCB ENVANTERİ Eylül 2012 (80 Adres-%30 Yanıt) 9 PCB İçeren Ekipman SayısıMiktarı (ton) PCB’li Trafo58222 PCB’li Kapasitör2173108 Toplam PCB2231330

10 İKİNCİ SORGULAMA PCB ENVANTERİ Temmuz 2013 (175 Adres-%80 Yanıt) 10 PCB İçeren Ekipman SayısıMiktarı (ton) PCB’li Trafo116680 PCB’li Kapasitör60930 Toplam PCB725710

11 UNEP/MAP PROJESİ KAPSAMINDA SAHA ZİYARETLERİ 11

12 MEVCUT PCB ENVANTERİ 12 PCB İçeren Ekipman SayısıMiktarı (ton) PCB’li Trafo177912 PCB’li Kapasitör2782138 Kontamine Ekipman ve Variller * 3130 Toplam PCB29901080 * Saha Ziyaretinde Analizle Bulunanlar 20 ton (1-8 Eylül 2013) • 7 ton 500 ppm’den fazla • 13 ton 50-500 ppm arasında

13 EYLEM PLANI Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 1- Bölgesel ve yasal sınır değerlere göre PCB ile kirlenmiş alanlar ve toprakların, eski PCB stoklarının envanterlerinin çıkarılması ve güncellenmesi. ÇŞB, ETKB820122020 2- PCB’lerin ve PCB içeren ekipmanların kullanımının, 2025 yılından geç olmamak şartıyla en kısa zamanda durdurulması. ÇŞB, ETKB1820072025 3- 50 ppm’den yüksek konsantrasyonda PCB içeren ekipmanların 2018 yılından önce tanımlanması ve etiketlendirilmesi. ÇŞB, ETKB620122018 13

14 EYLEM PLANI Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 4- PCB içeren atıklar sorununun çözülmesi için bu atıkları toplayan ve arındıran/bertaraf eden tesislere çevre lisansı veren bir sistemin kurulması. ÇŞB, ETKB 2006 2007’de tamamlandı. 5- Tehlikeli Atıkların Yönetimi Ulusal Planında PCB içeren atıklarla ilgili olarak kamu kuruluşları için gerekli birtakım yükümlülüklerin tanımlanması. ÇŞB, ETKB320142017 6- PCB içeren atıkların çevreye duyarlı yönetimi için Ulusal Eylem Planının nihai şekline kavuşturulması (PCB kirliliğine neden olan etkenlerin belirlenmesi ve PCB içeren atık üretimine dair ölçülebilir verilerin elde edilmesi). ÇŞB, ETKB520142019 14

15 Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 7- PCB içeren atık üretimine ilişkin sorunların incelenmesi (yağlı kül gibi atıkların belgelenmesindeki yanlışlıklar, atıkların ayrıştırılarak toplanmasındaki sorunlar, bu maddelerin depolama ünitelerinde diğer yağlı maddelerde çapraz kirlenmeye neden olması, sökülen tesislerden kaynaklanan PCB içeren atıklar, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara uygulanan işlemlerdeki eksiklikler) ÇŞB, ETKB620142020 8- PCB içeren atıkların yakılmasında uygun prosese sahip yakma tesislerinin kullanılması. ÇŞB320062007’de tamamlandı. EYLEM PLANI 15

16 Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 9- Tesis sahipleri tarafından kendi tesislerindeki PCB içeren atık ve ekipmanların depolarının taşıma öncesi emniyete alınması, düzenli olarak kontrol etmesi, ve bu atık ve ekipmanların gerekli önlemleri alarak hızlı bir biçimde taşınmasının sağlanması. ÇŞB, ETKB620122018 10- Küçük ölçekli ısı tesislerinin atık yağ yakmalarının yasaklanması. (Atık yağların sadece lisanslı tesisler tarafından kullanılabilmesi). ÇŞB 20062008’de tamamlandı. EYLEM PLANI 16

17 Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 11- PCB kirliliğinin yok edilmesiyle ilgili atık yağların geri dönüştürülebilme fırsatının değerlendirilmesi. ÇŞB 2006 2008’de tamamlandı. 12- Transformatörlerin ve kapasitörlerin arındırılmasında ve bertarafında çevreye zarar vermeyecek yöntemler kullanılmasının temin edilmesi. ÇŞB 2006 2007’de tamamlandı. 13- Yeni olası PCB kaynaklarının tanımlanması. ÇŞB, ETKB620142020 EYLEM PLANI 17

18 Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 14- PCB içeren ekipmanın yenileri ile değiştirilmesinin teşvik edilmesi. ÇŞB820122020 15- İnsanlar, çevre ve biota üzerindeki olası PCB etkilerinin değerlendirilmesi. SB620142020 16- Gıdalarda, özellikle hayvansal ürünlerde PCB analizi yapılarak PCB kontaminasyonunun değerlendirilmesi. GTHB620142020 EYLEM PLANI 18

19 İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü R.Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı e-mail: rsinem.atgin@csb.gov.tr 19


"PCB ENVANTERİ VE EYLEM PLANLARI R. Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları