Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PCB ENVANTERİ VE EYLEM PLANLARI R. Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PCB ENVANTERİ VE EYLEM PLANLARI R. Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin."— Sunum transkripti:

1 PCB ENVANTERİ VE EYLEM PLANLARI R. Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planının Güncellenmesi Projesi Kapanış Çalıştayı 27 Şubat 2014

2 PCB’ler (Poliklorlu Bifeniller) en çok trafo ve kapasitörlerde yalıtım amaçlı olarak kullanılmış organik bileşiklerdir. 2

3 PCB MEVZUATININ GELİŞİMİ STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ • Stockholm Sözleşmesinde PCB’ler kullanımı tamamen yasaklanan ve bertaraf zorunluluğu olan kimyasallar grubunda yer almaktadır. Türkiye, Sözleşmeyi 2001’de imzalamış, tarihinde ise resmen taraf olmuştur ve yükümlülükleri başlatılmıştır. 3  Türkiye, 2025 yılına kadar PCB içeren atıkları bertaraf etmekle yükümlüdür.

4 PCB’LERİN VE PCT’LERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK • “PCB ve PCT’lerin bertarafına ilişkin tarih ve 1996/59/EC sayılı Avrupa Komisyon Direktifi”nin uyumlaştırılmasıyla tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. • Amacı, kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. 4

5 PCB’LERLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT Yönetmelik Adı Resmi Gazete Tarihi 1Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

6 PCB’LERLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT Yönetmelik Adı Resmi Gazete Tarihi 7Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği

7 PCB ENVANTERİ 1.PCB’lerin Kasıtlı Kullanımı a.Kapalı uygulamaları (trafolar, kapasitörler, …) b.Yarı kapalı uygulamaları (hidrolik sistemler, ısı dönüştürücüler, …) c.Açık uygulamaları (yağlayıcılar, plastikleştiriciler, boyalar, yapıştırıcılar, yanmayı geciktiriciler, …) 2.Kasıtsız Üretilen PCB’ler 3.Stoklar, Atık ve Kirlenmiş Sahalar 7

8 PCB ENVANTERİ (Trafo ve Kapasitörler) BELİRLENEN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER • Enerji Sektörü • Santraller • Şeker • Demir-Çelik • Çimento • Kimya 8 • Boya • Petrokimya • Maden • Kömür Üretim • Trafo Üreticileri • Geri Dönüşüm-Geri Kazanım Firmaları

9 İLK SORGULAMA PCB ENVANTERİ Eylül 2012 (80 Adres-%30 Yanıt) 9 PCB İçeren Ekipman SayısıMiktarı (ton) PCB’li Trafo58222 PCB’li Kapasitör Toplam PCB

10 İKİNCİ SORGULAMA PCB ENVANTERİ Temmuz 2013 (175 Adres-%80 Yanıt) 10 PCB İçeren Ekipman SayısıMiktarı (ton) PCB’li Trafo PCB’li Kapasitör60930 Toplam PCB725710

11 UNEP/MAP PROJESİ KAPSAMINDA SAHA ZİYARETLERİ 11

12 MEVCUT PCB ENVANTERİ 12 PCB İçeren Ekipman SayısıMiktarı (ton) PCB’li Trafo PCB’li Kapasitör Kontamine Ekipman ve Variller * 3130 Toplam PCB * Saha Ziyaretinde Analizle Bulunanlar 20 ton (1-8 Eylül 2013) • 7 ton 500 ppm’den fazla • 13 ton ppm arasında

13 EYLEM PLANI Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 1- Bölgesel ve yasal sınır değerlere göre PCB ile kirlenmiş alanlar ve toprakların, eski PCB stoklarının envanterlerinin çıkarılması ve güncellenmesi. ÇŞB, ETKB PCB’lerin ve PCB içeren ekipmanların kullanımının, 2025 yılından geç olmamak şartıyla en kısa zamanda durdurulması. ÇŞB, ETKB ppm’den yüksek konsantrasyonda PCB içeren ekipmanların 2018 yılından önce tanımlanması ve etiketlendirilmesi. ÇŞB, ETKB

14 EYLEM PLANI Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 4- PCB içeren atıklar sorununun çözülmesi için bu atıkları toplayan ve arındıran/bertaraf eden tesislere çevre lisansı veren bir sistemin kurulması. ÇŞB, ETKB ’de tamamlandı. 5- Tehlikeli Atıkların Yönetimi Ulusal Planında PCB içeren atıklarla ilgili olarak kamu kuruluşları için gerekli birtakım yükümlülüklerin tanımlanması. ÇŞB, ETKB PCB içeren atıkların çevreye duyarlı yönetimi için Ulusal Eylem Planının nihai şekline kavuşturulması (PCB kirliliğine neden olan etkenlerin belirlenmesi ve PCB içeren atık üretimine dair ölçülebilir verilerin elde edilmesi). ÇŞB, ETKB

15 Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 7- PCB içeren atık üretimine ilişkin sorunların incelenmesi (yağlı kül gibi atıkların belgelenmesindeki yanlışlıklar, atıkların ayrıştırılarak toplanmasındaki sorunlar, bu maddelerin depolama ünitelerinde diğer yağlı maddelerde çapraz kirlenmeye neden olması, sökülen tesislerden kaynaklanan PCB içeren atıklar, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara uygulanan işlemlerdeki eksiklikler) ÇŞB, ETKB PCB içeren atıkların yakılmasında uygun prosese sahip yakma tesislerinin kullanılması. ÇŞB ’de tamamlandı. EYLEM PLANI 15

16 Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 9- Tesis sahipleri tarafından kendi tesislerindeki PCB içeren atık ve ekipmanların depolarının taşıma öncesi emniyete alınması, düzenli olarak kontrol etmesi, ve bu atık ve ekipmanların gerekli önlemleri alarak hızlı bir biçimde taşınmasının sağlanması. ÇŞB, ETKB Küçük ölçekli ısı tesislerinin atık yağ yakmalarının yasaklanması. (Atık yağların sadece lisanslı tesisler tarafından kullanılabilmesi). ÇŞB ’de tamamlandı. EYLEM PLANI 16

17 Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 11- PCB kirliliğinin yok edilmesiyle ilgili atık yağların geri dönüştürülebilme fırsatının değerlendirilmesi. ÇŞB ’de tamamlandı. 12- Transformatörlerin ve kapasitörlerin arındırılmasında ve bertarafında çevreye zarar vermeyecek yöntemler kullanılmasının temin edilmesi. ÇŞB ’de tamamlandı. 13- Yeni olası PCB kaynaklarının tanımlanması. ÇŞB, ETKB EYLEM PLANI 17

18 Eylem Planı Sorumlu Kurum Süre (Yıl) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 14- PCB içeren ekipmanın yenileri ile değiştirilmesinin teşvik edilmesi. ÇŞB İnsanlar, çevre ve biota üzerindeki olası PCB etkilerinin değerlendirilmesi. SB Gıdalarda, özellikle hayvansal ürünlerde PCB analizi yapılarak PCB kontaminasyonunun değerlendirilmesi. GTHB EYLEM PLANI 18

19 İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü R.Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı 19


"PCB ENVANTERİ VE EYLEM PLANLARI R. Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları