Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB MALİ İŞBİRLİĞİ ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI 2014-2020 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB MALİ İŞBİRLİĞİ ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI 2014-2020 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 AB MALİ İŞBİRLİĞİ ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI 2014-2020 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı 9 Ekim 2015, ANKARA

2 BÖLGESEL KALKINMA 1.8 BEUR Sınır-ötesi İşbirliği Kırsal Kalkınma 4.9 BEUR ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI 584.7 MEUR BÖLGESEL REKABET EDİLEBİLİRLİK OPRASYONEL PROGRAMI IPA I - BİLEŞENLERİ Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

3 ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI 584.7 M€ Demiryolu Altyapı Projeleri 556.0 M€ Demiryolu Altyapı Projeleri 556.0 M€ Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi- Köseköy-Gebze Kesimi 136.0 M€ Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi- Köseköy-Gebze Kesimi 136.0 M€ Teknik Destek Projeleri 28.7 M€ Teknik Destek Projeleri 28.7 M€ Irmak-Karabük- Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu Projesi 188.3 M€ Irmak-Karabük- Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu Projesi 188.3 M€ Operasyonel Programın Uygulanması için Teknik Destek 22.8 M€ Operasyonel Programın Uygulanması için Teknik Destek 22.8 M€ Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek 2.5 M€ Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek 2.5 M€ Proje Havuzunun Geliştirilmesi için Teknik Destek 3.4 M€ Proje Havuzunun Geliştirilmesi için Teknik Destek 3.4 M€ Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi 231.7 M€ Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi 231.7 M€

4 ALTYAPI PROJELERİ

5 IPA-II DÖNEMİ ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II döneminde Bakanlığımız Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programının uygulamasından sorumlu kuruluş olarak sadece altyapı projelerinin değil, Ulaştırma Sektöründe AB fonları ile yapılacak her türlü projenin ihale ve sözleşme makamı olarak görev yapacak olup, IPA II Dönemi için Ulaştırma Sektörüne sağlanan fon 442 milyon avrodur. Bu fonun yaklaşık 275 milyon avrosu (Ulaştırma sektörüne ayrılan toplam IPA-II fonunun %62) AB hibesi ile yapılacak olan Halkalı-Kapıkule projesinin “Çerkezköy-Kapıkule” kesimi inşası için kullanılacaktır. Geriye kalan fon ise Programın öncelikleri doğrultusunda Sürdürülebilir ve Güvenli Ulaşım, Erişilebilir ve kapsamlı ulaşım, Akıllı ulaşım sistemleri ve müktesebat uyumu gibi eylem alanlarında planlanacak projeler için kullanılacaktır.

6 HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI PROJESİ (Çerkezköy-Kapıkule Kesimi) Çerkezköy-Kapıkule Kesimi IPA Fonu Halkalı-Çerkezköy Kesimi Ulusal Bütçe Halkalı-Kapıkule Railway Line / Existing Halkalı-Kapıkule Railway Line / Planned 230 km Çift Hatlı, Yüksek Hızlı

7 HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI PROJESİ (Çerkezköy-Kapıkule Kesimi) İşin Kapsamı: Halkalı-Çerkezköy arası mevcut koridorda, Çerkezköy-Kapıkule arasında ise yeni bir koridorda Üstyapı ve altyapının inşası İstasyonların rehabilitasyonları ve inşası Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Elektrifikasyon Proje için Ayrılan IPA-II Fonu: 275 Milyon € İş Bitiş Tarihleri Fizibilite Raporu, Kati Projeler ve ÇED Raporu 2015 Kasım ayından önce tamamlanacaktır. İhale ilanının 2015 Aralık ayı içerisinde yayınlanması planlanmaktadır. 2016 yılı 3 çeyreğinde ihale değerlendirme sürecinin tamamlanması ve sözleşmeye bağlanması planlanmaktadır. Proje süresi 42 aydır. Yük ve Yolcu Taşıması

8 ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASONEL PROGRAMI HEDEFLER 1.Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak 2.Ulaşım sisteminin verimliliğini artırmak, 3.Hem ulusal hem de kentsel düzeyde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsamlı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmek, 4.Türk ulaştırma sektörünün AB ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde uyumunun sağlanarak, Türkiye’ nin ulaştırma alanında AB’ ye entegrasyonunu güçlendirmek, 5.Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB ve ulusal finansmanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için SOPT yönetiminde UDHB nı desteklemek.

9 PROGRAM STRATEJİSİ – EYLEM VE FAALİYETLER Eylem 1 – Sürdürülebilir ve güvenli ulaşım Amaç; Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini arttırmak.

10 PROGRAM STRATEJİSİ – EYLEM VE FAALİYETLER Eylem 2 – Etkin Ulaşım Amaç: Türkiye ulaşım sisteminin verimliliğini geliştirmektedir.

11 PROGRAM STRATEJİSİ – EYLEM VE FAALİYETLER Eylem 3 - Erişilebilirlik ve Kapsamlı Ulaşım Amaç: Bireyselden sürdürülebilir, erişilebilir ve münhasır kamusal taşımacılığı hem ulusal hem de kentsel düzeylerde tanıtma.

12 PROGRAM STRATEJİSİ – EYLEM VE FAALİYETLER Eylem 4 - Müktesebata uyum ve AB entegrasyonu Amaç: Türk ulaştırma sektörünün AB ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde uyumunun sağlanarak, Türkiye’ nin ulaştırma alanında AB’ ye entegrasyonunu güçlendirmek.

13 PROGRAM STRATEJİSİ – EYLEM VE FAALİYETLER Eylem 5 – Teknik Destek Amaç: Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB ve ulusal finansmanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için SOPT yönetiminde UDHB’ yi desteklemek.

14 ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASONEL PROGRAMI SONUÇLAR 1.Daha dengeli bir modal ayrılmayı yansıtan daha güvenli, çevre dostu bir ulaştırma sistemine geçiş, 2.Tüm ulaşım biçimlerinde akıllı, yenilikçi, kaynak, zaman ve maliyet açısından etkin çözümlerin ülke genelinde yayılması 3.Tüm ulaşım hizmetleri için daha fazla erişilebilirlik, kentsel toplu taşımada kapasite ve verimliliği artırmak, kentsel alanlarda ulaşımdan kaynaklanan emisyon oranını ve trafiği azaltmak, 4.Müktesebatın 14. ve 21. fasılları kapsamındaki üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli yasal, kurumsal ve idari kapasitelerin iyileştirilmesi ve AB ile Ulaştırma alanındaki politika diyaloğunun güçlendirilmesi, 5.Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programının etkili, verimli, düzenli, şeffaf ve zamanında uygulanması.

15 ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASONEL PROGRAMI IPA II DÖNEMİ BÜTÇESİ SOPT 2014-2020 Toplam Maliyet (milyon €) IPA Katkısı (milyon €) Ulusal Katkı (milyon €) IPA eş finansman oranı Eylem-1 407.0634661.0685%* Eylem -2 15.0612.82.2685%* Eylem -3 58.82508.8285%* Eylem -4 27.6523.54.1585%* Eylem -5 12.3510.51.8585%* TOPLAM 520.94442.8078.1485%*

16 TEŞEKKÜRLER Burcu ÖZCAN burcu.ozcan@udhb.gov.tr


"AB MALİ İŞBİRLİĞİ ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI 2014-2020 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları