Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İYİ YÖNETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İYİ YÖNETİŞİM."— Sunum transkripti:

1 İYİ YÖNETİŞİM

2 Bu ancak aktörlerin ortak kararı ve kararlılığı ile olur.
Yönetişim; Vatandaşların, hedef grupların ortak çıkarlarını bir noktada birleştirecekleri,yasal haklarını uygulayacakları,sorumluluklarını yerine getirecekleri, sorunlarını çözebilecekleri sistem mekanizma ve süreçleri kapsar. Bu ancak aktörlerin ortak kararı ve kararlılığı ile olur.

3 İyi Yönetişim Toplumun kritik ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından kamusal kaynakların ve sorunların etkin ve etkili yönetimi anlamına gelmektedir.

4 Yönetişim terim olarak ilk kez Kuzey Avrupa’da ardından da bütün dünyada kullanılmaya başlanmıştır.
Yönetişim kavramı ise ilk olarak yılında DÜNYA BANKASI’nca yayınlanan bir raporda kullanılmıştır. 1992 Rio Konferansının en temel belgesi olan Gündem 21 belgesi ‘küresel ortaklık’ kavramını gündeme getirmiş, bu kavramla birlikte geleneksel yönetim anlayışı yerini çok aktörlü yönetim olarak yönetişime bırakmıştır.

5 Avrupa komisyonu kendi yönetişim konseptini oluşturmuş ve Avrupa Yönetişimi Beyaz Kitabı olarak adlandırılan belgede ayrıntılı yer vermiştir.

6 Yönetişim; Devlet – kamu, yerel yönetim, özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), yerel halk.
Yönetişimin; Ekonomik, politik, kültürel, yönetsel, çevresel bileşenleri vardır. Ekonomik Yönetişim; adalet, yoksulluk, yaşam kalitesi üzerinde etkisi olan ve bir ülkenin ekonomik faaliyetlerini etkileyen karar süreçleridir.

7 İyi yönetişimde etkin devlet;
Kırsalda refahı artıran, bireylerine daha mutlu yaşama ortamını sağlayabilen, Çevreyi, doğayı gözeten, Yerelin önceliklerine ve sorunlarına eğilen, Pazar yaratabilen, pazarı büyütebilen, bireylerine ekonomik gelecek sağlayan malları, hizmetleri ve koşullara göre kuralları özendiren, Ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmada ortak, kolaylaştırıcı ve katalizör olarak rol alan ve çevreyi gözetendir. Devlet-kamu bunu gerçekleştirmek için kalkınmanın ve yerelin yönetişim aktörleri otoriteyi paylaşmak, ortak çalışma durumundadır. Devlet bunun için; paylaşımcılığı, katılımcılığı, şeffaflığı öngörmelidir.

8 İYİ YÖNETİŞİMİN UNSURLARI

9

10 TÜRKİYE’DE İYİ YÖNETİŞİM Türkiye’de son yıllarda yönetişim yolunda AB üyeliği adaylığının da hızlandırıcı etkisi ile birlikte,yapısal reformlar ve çeşitli düzenlemeler yapılmıştır

11 TÜRKİYE’DE İYİ YÖNETİŞİM KAPSAMINDA ATILAN ADIMLAR 1-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2-Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 3-Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı 4-Genel idari Usul Kanunu Tasarısı 5-E-Devlet Uygulamaları

12 1-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bu kanun ile düzenlenen bilgi edinme,kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşalarına yapışan bilgi edinme başvururularıyla kullanılan bir hak olup,idareye bilgi edinme başvurularını yanıtlama yükümlülüğü getirir.

13 2-Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu İdare-vatandaş ilişkilerinden kaynaklanan şikayetlere etkin ve hızlı çözümleri getiren,idarenin eylem ve işlemlerine hukuka uygunlukla birlikte yerindenlik yönünden inceleyen ve sorunun çözümü için önerilerde bulunan bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur.

14 3-Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı Bu tasarının genel gerekçesinde kamu yönetiminde iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilebilmesi amacı açıkça ifade edilmiş olup bu kapsamda tasarı yönetişim ilkelerinin gerçekleştirilmesi amacı doğrultusunda değerlendirilmiştir.

15 4-Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı İdarenin demokratikleşmesi,şeffaf olması,idare-birey ilişkilerinin gizlilik geleneğinden uzaklaşarak açıklağa kavuşması,idarenin işlemlerine ilgili bireyin de katılımının sağlanması idare usulünün iyi yönetişimle paralellik taşıyan nitelikleridir.

16 5-E-Devlet Uygulamaları E-devlet,devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların buna karşılık devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak eloktronik iletişim ve işlem ortamlarında güvenli olarak yürütülmesidir.

17 E-Devlet Uygulamaları
Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP)

18 Mali Sistemde Yapılan Düzenlemeler 1-Bütçe Reformu 2-Muhasebe Reformu 3-Personel Reformu

19 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"İYİ YÖNETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları