Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bölgesel Gelişme Politika veUygulamaları 3 Eylül 2008 Ahmet YAMAN Genel Müdür Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bölgesel Gelişme Politika veUygulamaları 3 Eylül 2008 Ahmet YAMAN Genel Müdür Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum."— Sunum transkripti:

1 1 Bölgesel Gelişme Politika veUygulamaları 3 Eylül 2008 Ahmet YAMAN Genel Müdür Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

2 2 Sunum İçeriği  Sorunlar ve İhtiyaçlar  Mevcut Uygulamalar  Yapılması Planlananlar

3 3 Sorunlar ve İhtiyaçlar-1  Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılamaması Ülke Ortalamasının Üstündekiler (1. Grup) Ülke Ortalamasının Üstündekiler (2. Grup) Ülke Ortalamasının Altındakiler (3. Grup) Ülke Ortalamasının Altındakiler (4.Grup) Sosyo-ekonomik gelişmişlik Endeksi (2003)

4 4 Sorunlar ve İhtiyaçlar-2  Uygulanabilir program ve finansman mekanizması olmaması,  Kıt kaynakların etkin kullanılamaması,  Merkezi ve yerel düzeyde koordinasyonun sağlanamaması,  Yerelde, teknik uzmanlık ve proje kapasitesinin geliştirilememesi,  Yerel düzeyde önceliklerin sağlıklı tespit edilememesi,  Yatırım potansiyellerinin sağlıklı tespiti ve tanıtımının yapılamaması,,  Sahiplenme/girişimcilik ruhunun harekete geçirilememesi,  Yeni bölgesel gelişme yaklaşımlarının yeterince sisteme dahil edilememesi,  AB’ye uyum sürecindeki yükümlülükler: AB Fonlarının kullanımı,

5 5 GAP DAP DOKAP YHGP ZBK19972006 2001 2000 1989 Bölge Planları  Yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi,  Yerel ihtiyaç ve önceliklerin sağlıklı tespiti,  Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, Hazırlanan Bölge Planları  Güneydoğu Anadolu (GAP)  Zonguldak-Bartın-Karabük (ZBK)  Doğu Karadeniz (DOKAP)  Doğu Anadolu Projesi (DAP)  Yeşilırmak Havzası (YHGP) Mevcut Uygulamalar-1

6 6 Bölgesel Kalkınma Programları  Bölgesel kalkınma için yeni bir bakış açısı ve operasyonel bir destek mekanizmasının geliştirilmesi,  Yerel kalkınma girişimlerinin harekete geçirilmesi,  Kalkınma alanında farkındalık ve sahiplenmenin yükseltilmesi, kurumsal kapasitenin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi,  Yerelde AB standartlarında proje hazırlama ve yönetme kapasitesinin desteklenmesi,  Yapısal Fon uygulamaları öncesinde pratik birikim elde edilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, Mevcut Uygulamalar-2

7 7 Bölgesel Kalkınma Programları  Kapsam: 12 Düzey 2 Bölgesi, 42 İl  Bütçe: 259 Milyon € (220 M€ AB, 39 M€ Ulusal Katkı)  Toplam Desteklenen Proje Sayısı: 1.553  Katılımcı Sayısı: 40.800 Mevcut Uygulamalar-3

8 8 Kalkınma Ajansları Amacı  “BÜYÜME-ULUSAL KALKINMA”: Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak.  “YAKINSAMA” : Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak,  “REKABET”: Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak, Mevcut Uygulamalar-4

9 9 Kalkınma Ajansları Temel Çözümleri  Yerelde yüksek nitelikli, teknik kurumsal yapı  Finansman mekanizması (yaklaşık 900 milyon YTL.)  Merkezi ve yerel kaynaklar dahil ajans başına ortalama 30-35 milyon YTL  Yerelde güçlü işbirliği ve koordinasyon  Kalkınma ve rekabet politikalarında Yerel-Merkez uyumu ve politikaların daha etkin uygulanması Kurulan Kalkınma Ajansları  Çukurova Kalkınma Ajansı (TR62 – Adana, Mersin)  İzmir Kalkınma Ajansı (TR31 - İzmir) Mevcut Uygulamalar-5

10 10 Cazibe Merkezleri Programı Amacı  Göç eğilimlerini bölge içine yönlendirmek  Kent merkezli potansiyelleri ve lokomotif sektörleri kullanarak bölgelerin ekonomiye katkısını artırmak  Kalkınmaya ivme kazandırmak ve kalkınmayı çevre merkezlere yaymak Mevcut Uygulamalar-6  Diyarbakır  Elazığ  Erzurum  Gaziantep  Kayseri  Konya  Malatya  Samsun  Sivas  Şanlıurfa  Trabzon  Van Belirlenen Cazibe Merkezleri

11 11  Merkezi Düzeyde Koordinasyon ve İşbirliği Güçlendirilecek  Bölgesel Gelişme Komitesi  Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)  Yerel Kapasitenin Güçlendirilmesi için Kalkınma Ajanslarının Kurulmasına Devam Edilecek 1)TRC2 (Şanlıurfa – Diyarbakır) 2)TRC1 (Gaziantep – Adıyaman – Kilis) 3)TRC3 (Mardin – Batman – Şırnak – Siirt) 4)TR10 (İstanbul) 5)TRA1 (Erzurum – Erzincan – Bayburt) 6)TR52 (Konya – Karaman) 7)TR83 (Samsun – Tokat – Çorum – Amasya) 8)TRB2 (Van – Muş – Bitlis - Hakkari) Yapılması Planlananlar-1

12 12  Planlama ve Programlamaya İlişkin Altyapı Güçlendirilecek  Planlama ve programlamaya ilişkin kılavuzlar hazırlanacak  İzleme ve değerlendirme sistemi kurulacak  AB bölgesel gelişme politikaları ve yeni, proaktif bölgesel gelişme yaklaşımlarına uyum çalışmalarına devam edilecek Yapılması Planlananlar-2

13 13 Teşekkürler... Teşekkürler... Ahmet YAMAN Genel Müdür Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ayaman@dpt.gov.tr


"1 Bölgesel Gelişme Politika veUygulamaları 3 Eylül 2008 Ahmet YAMAN Genel Müdür Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları