Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
2.DERS HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

2 10- HAZIR DEĞERLER HESAP GRUBU
Bu grupta, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkanı bulunan varlıklar (Menkul kıymetler hariç) izlenir. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır. 100 KASA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 102 BANKALAR HESABI 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

3 Kasa HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
A) TL KASASI B) DÖVİZ KASASI

4 Tl kasaSININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: İtibari Değer (Nominal Değer) Dönem sonu işlemleri: Noksanlık/Fazlalığın tespiti 3 durum sözkonusu olabilir: Kasa denktir (Fiili durum = Kaydi durum) Kasa fazlası vardır. (Fiili durum > Kaydi durum) Kasa noksanı vardır. (Fiili durum < Kaydi durum)

5 Tl kasaSININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
100 KASA HESABI XX 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI H XX - Kasa Fazlası a) Kasa denk ise, yapılacak herhangi bir düzeltme kaydı yoktur. b) Kasa fazlası var ise ve nedeni aynı gün anlaşılamamışsa; 31/12/… 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI H XX - Kasa Fazlası 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR XX VE KARLAR H. Yapılan araştırmalar neticesinde fazlalığın nedeni bulunamamışsa;

6 Tl kasaSININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI XX - Kasa Noksanı 100 KASA HESABI XX Tl kasaSININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ c) Kasa noksanı var ise ve nedeni aynı gün anlaşılamamışsa; 31/12/… 135 PERSONELDEN ALACAKLAR veya XX 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI 197 SAYIM TESELLÜM XX NOKSANLARI H. Yapılan araştırmalar neticesinde noksanlığın nedeni bulunamamışsa;

7 TL KASASININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
Örnek 1: tarihinde genel geçici mizanda “Kasa Hesabı”nın borç toplamı TL, alacak toplamı TL’dir. Aynı tarihte kasanın fiili sayım sonucu ise TL’dir. Kasadaki farklılığın nedeni aynı gün anlaşılamamıştır. 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI - Kasa Noksanı 100 KASA HESABI 31/12/2009

8 TL KASASININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
120 ALICILAR HESABI 197 SAYIM TESELLÜM NOK. HESABI - Kasa Noksanı Yapılan incelemelerde sözkonusu kasa noksanının nedeni bulunursa; Örneğin, tarihinde Müşteri A’dan tahsil edilen TL’nin kayıtlara yanlışlıkla TL olarak yansıtıldığı tespit edilmişse; --/--/2010

9 TL KASASININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
Örnek 2: ’da genel geçici mizanda kasa hesabının borç toplamı TL, alacak toplamı TL’dir. Kasanın fiili sayım sonucu ise TL’dir. Kasadaki farklılığın nedeni aynı gün anlaşılamamıştır. 100 KASA HESABI 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI H - Kasa Fazlası 31/12/2009

10 TL KASASININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
Yapılan incelemelerde sözkonusu kasa fazlasının nedeni bulunursa; Örneğin, tarihinde “X” bankasında bulunan mevduat hesabından çekilen TL’nin kayıtlara işlenmediği tespit edilmişse; 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI H - Kasa Fazlası 102 BANKALAR HESABI

11 dövİz kasaSININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: Maliye Bakanlığının ilan ettiği kur Dönem sonu işlemleri: Noksanlık/Fazlalığın tespiti (197/397) Dövizlere ilişkin değerleme işlemi

12 dövİZLERE İLİŞKİN DEĞERLEME İŞLEMİ
656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI XX 100 KASA HESABI XX DÖVİZ KASASI dövİZLERE İLİŞKİN DEĞERLEME İŞLEMİ a) Dönemsonunda elimizde bulunan dövizlerin alış kuru, dönemsonunda ilan edilen kurdan yüksekse; 31/12/… 100 KASA HESABI XX DÖVİZ KASASI b) Dönemsonunda elimizde bulunan dövizlerin alış kuru, dönemsonunda ilan edilen kurdan düşükse; 31/12/… 646 KAMBİYO KARLARI H XX

13 DÖVİZ KASASININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
100 KASA HESABI Euro KASASI Örnek 1: tarihinde işletme kasasında 1,85 TL kayıtlı değere sahip Euro bulunmakta olup, Maliye Bakanlığınca ilan edilen Euro kuru 2,25 TL’dir. 31/12/2009 646 KAMBİYO KARLARI H ( ) x Euro

14 DÖVİZ KASASININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI 100 KASA HESABI $ KASASI Örnek 2: tarihi itibariyle işletme kasasında 1.65 TL kayıtlı değere sahip 500 $ bulunmakta olup Maliye Bakanlığınca Dolar için ilan edilen $ kuru 1.20 TL ’dir. 31/12/… ( ) x 500 $

15 ALINAN ÇEKLER HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: İtibari Değer (Nominal Değer) Dönem sonu işlemleri: 1- Noksanlık/Fazlalığın tespiti (gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması) 2- Vadeli çeklere ilişkin dönemsonu işlemleri

16 ALINAN ÇEKLER HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ- 2
121 ALACAK SENETLERİ HESABI XX - Vadeli Çekler 101 ALINAN ÇEKLER HESABI XX Vadeli çeklere ilişkin dönemsonu işlemleri: Dönemsonunda işletmenin elinde vadeli müşteri çekleri varsa bu çekler için dönemsonunda aşağıdaki kayıt yapılır: 31/12/… 101 ALINAN ÇEKLER HESABI XX 121 ALACAK SENETLERİ HESABI XX - Vadeli Çekler - Yukarıdaki şekilde geçici olarak “Alacak Senetleri Hesabı” na kaydedilen vadeli çekler için izleyen dönemin başında aşağıdaki kayıt yapılır: 01/01/…

17 BANKALAR HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
Envanteri: Bankalardan Gelen Hesap Özetleri (Ekstreler) Değerleme Ölçeği: Mukayyet Değer Dönem sonu işlemleri: a) Hatalı İşlemlerin Düzeltilmesi b) Dönemsonuna Kadar Hesaba İşletilmiş Faizlerin Kaydı c) Dönemsonuna Kadar Tahakkuk Eden Ancak Tahsil Zamanı Gelmemiş Faizlerin Kaydı

18 BANKALAR HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
a) Hatalı İşlemlerin Düzeltilmesi Örnek: tarihinde İş Bankasından gelen hesap özeti ile bankalar hesabının kalanı karşılaştırıldığında, işletmeye senetsiz borcu olan müşteri Ayşe Yılmaz’ın işletmenin İş Bankasındaki hesabına TL tutarında havale yaptığı, ancak durumun muhasebe kayıtlarına geçirilmediği tespit edilmiştir. 102 BANKALAR HESABI 120 ALICILAR HESABI - Ayşe Yılmaz 31/12/2009

19 BANKALAR HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
102 BANKALAR HESABI XX 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE XX FONLAR HESABI 642 FAİZ GELİRLERİ H XX b) Dönemsonuna Kadar Hesaba İşletilmiş Faizlerin Kaydı 31/12/…

20 BANKALAR HESABININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ- ÖRNEK
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI Örnek: tarihinde Garanti bankasından gelen hesap özeti incelendiğinde işletmenin banka hesabına 500 TL faiz tahakkuk ettirildiği, sözkonusu tutar üzerinden %15 Gelir Vergisi kesintisi yapıldığı ve kalan tutarın hesaba işlendiği görülmüştür. 31/12/…

21 BANKALAR HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
c) Dönemsonuna Kadar Tahakkuk Eden Ancak Tahsil Zamanı Gelmemiş Faizlerin Kaydı 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI XX 642 FAİZ GELİRLERİ H XX 31/12/…

22 BANKALAR HESABININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK
Örnek: tarihinde işletmenin Garanti Bankasında bulunan vadeli mevduat hesabına tahakkuk eden döneme ait faiz geliri 800 TL olarak hesaplanmıştır. 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 642 FAİZ GELİRLERİ H 31/12/2009

23 103(-) verİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
Değerleme Ölçeği: İtibari Değer Dönem sonu işlemleri: 1- Noksanlık/Fazlalığın tespiti (gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması) 2- Vadeli çeklere ilişkin dönemsonu işlemleri

24 103(-) verİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI’NIN ENVANTER VE DEĞERLEMESİ- 2
103(-) VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİR.HESABI XX 321 BORÇ SENETLERİ HESABI XX - Vadeli Çekler Vadeli çeklere ilişkin dönemsonu işlemleri: Dönemsonunda işletmenin çekli borçları varsa bunlardan vadeli olanlar için dönemsonunda aşağıdaki kayıt yapılır: 31/12/… 321 BORÇ SENETLERİ HESABI XX - Vadeli Çekler 103(-) VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİR.H XX - Yukarıdaki şekilde geçici olarak “Borç Senetleri Hesabı” na kaydedilen vadeli çekler için izleyen dönemin başında aşağıdaki kayıt yapılır: 01/01/…


"HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları