Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 2.DERS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 2.DERS."— Sunum transkripti:

1 HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 2.DERS

2 Bu grupta, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkanı bulunan varlıklar (Menkul kıymetler hariç) izlenir. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır. 100 KASA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 102 BANKALAR HESABI 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

3 A) TL KASASI B) DÖVİZ KASASI

4 Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: İtibari Değer (Nominal Değer) Dönem sonu işlemleri: Noksanlık/Fazlalığın tespiti 3 durum sözkonusu olabilir: a)Kasa denktir. (Fiili durum = Kaydi durum) b)Kasa fazlası vardır. (Fiili durum > Kaydi durum) c)Kasa noksanı vardır. (Fiili durum < Kaydi durum)

5 a) Kasa denk ise, yapılacak herhangi bir düzeltme kaydı yoktur. b) Kasa fazlası var ise ve nedeni aynı gün anlaşılamamışsa; 100 KASA HESABI XX 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI H. XX - Kasa Fazlası Yapılan araştırmalar neticesinde fazlalığın nedeni bulunamamışsa; 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI H. XX - Kasa Fazlası 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR XX VE KARLAR H. 31/12/…

6 c) Kasa noksanı var ise ve nedeni aynı gün anlaşılamamışsa; 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI XX - Kasa Noksanı 100 KASA HESABI XX Yapılan araştırmalar neticesinde noksanlığın nedeni bulunamamışsa; 135 PERSONELDEN ALACAKLAR veya XX 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI 197 SAYIM TESELLÜM XX NOKSANLARI H. 31/12/…

7 Örnek 1: 31.12.2009 tarihinde genel geçici mizanda “Kasa Hesabı”nın borç toplamı 18.000 TL, alacak toplamı 12.000 TL’dir. Aynı tarihte kasanın fiili sayım sonucu ise 5.500 TL’dir. Kasadaki farklılığın nedeni aynı gün anlaşılamamıştır. 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI 500 - Kasa Noksanı 100 KASA HESABI 500 31/12/2009

8 Yapılan incelemelerde sözkonusu kasa noksanının nedeni bulunursa; Örneğin, 25.12.2009 tarihinde Müşteri A’dan tahsil edilen 3.500 TL’nin kayıtlara yanlışlıkla 4.000 TL olarak yansıtıldığı tespit edilmişse; 120 ALICILAR HESABI 500 197 SAYIM TESELLÜM NOK. HESABI 500 - Kasa Noksanı --/--/2010

9 Örnek 2: 31.12.2009’da genel geçici mizanda kasa hesabının borç toplamı 20.000 TL, alacak toplamı 15.000 TL’dir. Kasanın fiili sayım sonucu ise 6.000 TL’dir. Kasadaki farklılığın nedeni aynı gün anlaşılamamıştır. 100 KASA HESABI 1.000 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI H. 1.000 - Kasa Fazlası 31/12/2009

10 Yapılan incelemelerde sözkonusu kasa fazlasının nedeni bulunursa; Örneğin, 12.11.2009 tarihinde “X” bankasında bulunan mevduat hesabından çekilen 1.000 TL’nin kayıtlara işlenmediği tespit edilmişse; 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI H. 1.000 - Kasa Fazlası 102 BANKALAR HESABI 1.000

11 Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: Maliye Bakanlığının ilan ettiği kur Dönem sonu işlemleri: a)Noksanlık/Fazlalığın tespiti (197/397) b)Dövizlere ilişkin değerleme işlemi

12 a) Dönemsonunda elimizde bulunan dövizlerin alış kuru, dönemsonunda ilan edilen kurdan yüksekse; 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI XX 100 KASA HESABI XX 100.02 DÖVİZ KASASI b) Dönemsonunda elimizde bulunan dövizlerin alış kuru, dönemsonunda ilan edilen kurdan düşükse; 100 KASA HESABI XX 100.02 DÖVİZ KASASI 646 KAMBİYO KARLARI H. XX 31/12/…

13 Örnek 1: 31.12.2009 tarihinde işletme kasasında 1,85 TL kayıtlı değere sahip 1.000 Euro bulunmakta olup, Maliye Bakanlığınca ilan edilen Euro kuru 2,25 TL’dir. 100 KASA HESABI 400 100.02.002 Euro KASASI 646 KAMBİYO KARLARI H. 400 31/12/2009 (2.25-1.85) x 1.000 Euro

14 Örnek 2: 31.12.2009 tarihi itibariyle işletme kasasında 1.65 TL kayıtlı değere sahip 500 $ bulunmakta olup Maliye Bakanlığınca Dolar için ilan edilen $ kuru 1.20 TL ’dir. 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI 225 100 KASA HESABI 225 100.02.001 $ KASASI 31/12/… (1.65-1.20) x 500 $

15 Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: İtibari Değer (Nominal Değer) Dönem sonu işlemleri: 1- Noksanlık/Fazlalığın tespiti (gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması) 2- Vadeli çeklere ilişkin dönemsonu işlemleri

16 Vadeli çeklere ilişkin dönemsonu işlemleri: Dönemsonunda işletmenin elinde vadeli müşteri çekleri varsa bu çekler için dönemsonunda aşağıdaki kayıt yapılır: 121 ALACAK SENETLERİ HESABI XX - Vadeli Çekler 101 ALINAN ÇEKLER HESABI XX 31/12/… - Yukarıdaki şekilde geçici olarak “Alacak Senetleri Hesabı” na kaydedilen vadeli çekler için izleyen dönemin başında aşağıdaki kayıt yapılır: 101 ALINAN ÇEKLER HESABI XX 121 ALACAK SENETLERİ HESABI XX - Vadeli Çekler 01/01/…

17 Envanteri: Bankalardan Gelen Hesap Özetleri (Ekstreler) Değerleme Ölçeği: Mukayyet Değer Dönem sonu işlemleri: a) Hatalı İşlemlerin Düzeltilmesi b) Dönemsonuna Kadar Hesaba İşletilmiş Faizlerin Kaydı c) Dönemsonuna Kadar Tahakkuk Eden Ancak Tahsil Zamanı Gelmemiş Faizlerin Kaydı

18 a) Hatalı İşlemlerin Düzeltilmesi Örnek: 31.12.2009 tarihinde İş Bankasından gelen hesap özeti ile bankalar hesabının kalanı karşılaştırıldığında, işletmeye senetsiz borcu olan müşteri Ayşe Yılmaz’ın işletmenin İş Bankasındaki hesabına 3.000 TL tutarında havale yaptığı, ancak durumun muhasebe kayıtlarına geçirilmediği tespit edilmiştir. 102 BANKALAR HESABI 3.000 120 ALICILAR HESABI 3.000 - Ayşe Yılmaz 31/12/2009

19 b) Dönemsonuna Kadar Hesaba İşletilmiş Faizlerin Kaydı 102 BANKALAR HESABI XX 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE XX FONLAR HESABI 642 FAİZ GELİRLERİ H. XX 31/12/…

20 Örnek: 31.12.2009 tarihinde Garanti bankasından gelen hesap özeti incelendiğinde işletmenin banka hesabına 500 TL faiz tahakkuk ettirildiği, sözkonusu tutar üzerinden %15 Gelir Vergisi kesintisi yapıldığı ve kalan tutarın hesaba işlendiği görülmüştür. 102 BANKALAR HESABI 425 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 75 FONLAR HESABI 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 500 31/12/…

21 c) Dönemsonuna Kadar Tahakkuk Eden Ancak Tahsil Zamanı Gelmemiş Faizlerin Kaydı 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI XX 642 FAİZ GELİRLERİ H. XX 31/12/…

22 Örnek: 31.12.2009 tarihinde işletmenin Garanti Bankasında bulunan vadeli mevduat hesabına tahakkuk eden döneme ait faiz geliri 800 TL olarak hesaplanmıştır. 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 800 642 FAİZ GELİRLERİ H. 800 31/12/2009

23 Değerleme Ölçeği: İtibari Değer Dönem sonu işlemleri: 1- Noksanlık/Fazlalığın tespiti (gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması) 2- Vadeli çeklere ilişkin dönemsonu işlemleri

24 Vadeli çeklere ilişkin dönemsonu işlemleri: Dönemsonunda işletmenin çekli borçları varsa bunlardan vadeli olanlar için dönemsonunda aşağıdaki kayıt yapılır: 103(-) VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİR.HESABI XX 321 BORÇ SENETLERİ HESABI XX - Vadeli Çekler 31/12/… - Yukarıdaki şekilde geçici olarak “Borç Senetleri Hesabı” na kaydedilen vadeli çekler için izleyen dönemin başında aşağıdaki kayıt yapılır: 321 BORÇ SENETLERİ HESABI XX - Vadeli Çekler 103(-) VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİR.H. XX 01/01/…


"HAZIR DEĞERLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 2.DERS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları