Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE UYGULAMALARI
Ünite 2 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM

2 Kasa Hesabı aşağıdaki hangi işlem nedeniyle alacaklandırılmaz?
Nakit olarak ödenen giderlerden Avans olarak verilen paralardan Peşin olarak demirbaş satışlarından Vadeleri gelen borç senetlerinin ödenmesinden Peşin hizmet alışlarından

3 Kasa Hesabı aşağıdaki hangi işlem nedeniyle borçlandırılmaz?
Kredi hesaplarından çekilen paralardan Depozito alımlarından Alacak senetlerinin tahsilinden Geçen yıldan mevcut paraların devrinden Peşin taşıt aracı alışlarından

4 100 KASA HESABI . . . . . . 1200 950 K İşletmenin Kasa Hesabının durumu yukarıdaki gibidir. Sayım sonucu para mevcudunun 255 TL olduğu tespit edilmiştir. Buna göre seçeneklerden hangisi doğrudur?

5 Kasa noksanı 5 TL’dir. Kasa fazlası 5 TL’dir. Kasa fazlası 25 TL’dir. Kasa noksanı 25 TL’dir. Kasa denkliği vardır.

6 Aşağıdakilerden hangisi kasa noksanının
nedenlerinden biri değildir? Bir ödeme kaydının unutulması Bir ödemenin fazla kaydedilmiş olması Para tahsilatının eksik yapılması Kasadan sorumlu kişinin zimmetine para geçirmesi Fazla bir ödeme yapılmış olması

7 Yabancı paralı mevduat, dönem sonlarında hangi değerle değerlenir?
Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru Borsa rayici İtibari değer Satış kuru Tasarruf değeri

8 6. Kasadaki yabancı parların değerlemesi sonucu bulunan olumlu fark hangi hesaba kaydedilir?
649 Diğer olağan gelir ve karlar 656 Kambiyo zararları 602 Diğer gelirler 601 Yurtdışı satışlar 646 Kambiyo karları

9 (A) Ltd. Şti’ nin Vakıfbank a
(A) Ltd. Şti’ nin Vakıfbank a.c/h’ na gönderdiği 400 TL havalenin kaydının unutulduğu anlaşılmıştır. İlgili yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? Alıcılar Banka Kredileri Bankalar Satıcılar Sayım ve Tesellüm Fazlaları

10 İşletme 1.500 TL’dan almış olduğu 1000 adet hisse senetlerini tamamını
1.400 TL’ye satmıştır. Yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi doğru kullanılmıştır? Kasa Hesabı TL. alacaklı Hisse Senetleri Hesabı TL. borçlu Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı 100 TL. alacaklı Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı 100. TL. borçlu Hisse Senetleri Hesabı TL. alacaklı

11 TDHP’ na göre işletmenin elindeki vadesi gelmiş ancak henüz tahsil edilmemiş tahvil faiz kuponları aşağıdaki hangi hesapta izlenir? 108 Diğer Hazır Değerler 110 Hisse Senetleri 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 112 Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 242 İştirakler

12 10. İştiraklerde alınan kar payları aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?
a) 646 Kambiyo karları b) 645 Menkul kıymet satış karı c) 640 İştiraklerden temettü gelirleri d) 679 Diğer olağandışı gelir ve karlar e) Hiçbiri


"MUHASEBE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları