Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE UYGULAMALARI
ÜNİTE Prof. Dr. Necdet SAĞLAM

2 Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin konularından biri değildir?
Varlıkların hesaplardaki değeri ile piyasa değerleri arasındaki farkların giderilmesine yönelik işlemler Aralıklı envanter yöntemi veya devamlı envanter yöntemlerinden birinin seçimi Dönem sonunda işletmede mevcut malların sayımı İşletmenin sahip olduğu hisse senetlerindeki değer düşmelerinin kaydı Gelir ve gider hesaplarında dönem ayarlamalarının yapılması

3 Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter işlemlerinden biri değildir?
Malların türlerine göre numara verilerek etiketlenmesi Malların sayımlarının yapılması Malların değerlemelerinin yapılması Envanter listelerinin hazırlanması Bilançoların hazırlanması

4 3. Aşağıdaki iktisadi varlıklardan hangisi maliyet bedeli esasına göre değerlenemez?
a.Maddi Duran Varlıklar b. Üretilen Mamul Mallar c. Ticari Mallar d. Senetli Alacaklar e. Üretilen Tarımsal Ürünler

5 4. Aşağıdakilerden hangisi envanter çıkarmayı gerektiren bir olay değildir?
Yeni bir işletmenin kurulması İşletmenin tasfiye edilmesi İşletmenin kâr dağıtması İşletmenin birleşmesi İşletmenin devredilmesi

6 5. İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacakları ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Devir envanteri b. Kuruluş envanteri c. Tasfiye envanteri d. Kasa envanteri e. Dönem sonu envanteri

7 6. İşletmede bulunan bütün iktisadi varlıkların sınıflandırılması ve sayı, ağırlık, hacim veya uzunluk ölçüleriyle miktarlarının belirlenmesi işlemi envanterin hangi aşamasında gerçekleştirilir? Değerleme Sayım Muhasebe içi envanter Dönem sonu kayıtları İşlemlerin muhasebeleştirilmesi

8 7. İşletmelerde, dönem sonu işlemleri sırasında yapılan "değerleme" aşağıdaki aşamaların hangisinde yer alır? a. Hesapların açılması b. Muhasebe içi envanter c. Muhasebe dışı envanter d. Genel geçici mizan e. Hesapların kapatılması

9 8. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ilkelerine göre değerleme ölçülerinden biridir?
Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf değeri İtibari değer Emsal bedeli

10 9. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunundaki değerleme ölçülerinden biri değildir?
Emsal bedeli ve ücreti İtibari değer Mukayyet değer Maliyet bedeli Net bugünkü değer

11 10. İşletmenin bilançosunda yer alan varlıkları ve borçları aşağıdaki gibidir:
Kasa : TL Binalar : TL Ticari Mallar : TL Satıcılar : TL Alıcılar : TL Banka Kredileri : TL Borç Senetleri : TL

12 Bu bilgilere göre işletmenin özsermayesi kaç liradır?
1.950 TL 1.750 TL TL 1.300 TL 1.250 TL

13 11. İşletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönembaşı varlıkları : TL Dönemsonu varlıkları : TL Dönem içinde işletmeye eklenen : TL Dönembaşı borçları : TL Dönemsonu borçları : TL

14 Bu bilgilere göre işletmenin dönem kârı veya zararı kaç liradır?

15 12. İşletmenin gelir ve giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir?
Peşin satışlar : TL Kredili satışlar : TL Satılan malın maliyeti : TL Genel yönetim giderleri : TL Gelecek aylara ait gelirler : TL Gelecek aylara ait giderler : TL

16 Bu bilgilere göre işletmenin dönem kârı veya zararı kaç liradır?

17 13. Senetli alacak ve borçların değerleme gününde sahibi için arz ettiği peşin değere ne ad verilir?
Mukayyet değer Borsa değeri İtibari değer Emsal bedeli Tasarruf değeri


"MUHASEBE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları