Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE UYGULAMALARI 1.ÜNİTE Prof. Dr. Necdet SAĞLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE UYGULAMALARI 1.ÜNİTE Prof. Dr. Necdet SAĞLAM."— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE UYGULAMALARI 1.ÜNİTE Prof. Dr. Necdet SAĞLAM

2 1.Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin konularından biri değildir? a)Varlıkların hesaplardaki değeri ile piyasa değerleri arasındaki farkların giderilmesine yönelik işlemler b)Aralıklı envanter yöntemi veya devamlı envanter yöntemlerinden birinin seçimi c)Dönem sonunda işletmede mevcut malların sayımı d)İşletmenin sahip olduğu hisse senetlerindeki değer düşmelerinin kaydı e)Gelir ve gider hesaplarında dönem ayarlamalarının yapılması

3 2.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter işlemlerinden biri değildir? a)Malların türlerine göre numara verilerek etiketlenmesi b)Malların sayımlarının yapılması c)Malların değerlemelerinin yapılması d)Envanter listelerinin hazırlanması e)Bilançoların hazırlanması

4 3. Aşağıdaki iktisadi varlıklardan hangisi maliyet bedeli esasına göre değerlenemez? a.Maddi Duran Varlıklar b. Üretilen Mamul Mallar c. Ticari Mallar d. Senetli Alacaklar e. Üretilen Tarımsal Ürünler

5 4. Aşağıdakilerden hangisi envanter çıkarmayı gerektiren bir olay değildir? a)Yeni bir işletmenin kurulması b)İşletmenin tasfiye edilmesi c)İşletmenin kâr dağıtması d)İşletmenin birleşmesi e)İşletmenin devredilmesi

6 5. İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacakları ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? a. Devir envanteri b. Kuruluş envanteri c. Tasfiye envanteri d. Kasa envanteri e. Dönem sonu envanteri

7 6. İşletmede bulunan bütün iktisadi varlıkların sınıflandırılması ve sayı, ağırlık, hacim veya uzunluk ölçüleriyle miktarlarının belirlenmesi işlemi envanterin hangi aşamasında gerçekleştirilir? a)Değerleme b)Sayım c)Muhasebe içi envanter d)Dönem sonu kayıtları e)İşlemlerin muhasebeleştirilmesi

8 7. İşletmelerde, dönem sonu işlemleri sırasında yapılan "değerleme" aşağıdaki aşamaların hangisinde yer alır? a. Hesapların açılması b. Muhasebe içi envanter c. Muhasebe dışı envanter d. Genel geçici mizan e. Hesapların kapatılması

9 8. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ilkelerine göre değerleme ölçülerinden biridir? a)Maliyet bedeli b)Borsa rayici c)Tasarruf değeri d)İtibari değer e)Emsal bedeli

10 9. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunundaki değerleme ölçülerinden biri değildir? a)Emsal bedeli ve ücreti b)İtibari değer c)Mukayyet değer d)Maliyet bedeli e)Net bugünkü değer

11 10. İşletmenin bilançosunda yer alan varlıkları ve borçları aşağıdaki gibidir: Kasa: 300 TL Binalar: 1.200 TL Ticari Mallar: 950 TL Satıcılar: 1.000 TL Alıcılar: 750 TL Banka Kredileri: 350 TL Borç Senetleri: 600 TL

12 Bu bilgilere göre işletmenin özsermayesi kaç liradır? a)1.950 TL b)1.750 TL c)1.500. TL d)1.300 TL e)1.250 TL

13 11. İşletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönembaşı varlıkları: 1.600 TL Dönemsonu varlıkları: 3.400 TL Dönem içinde işletmeye eklenen : 800 TL Dönembaşı borçları: 700 TL Dönemsonu borçları: 1.500 TL

14 Bu bilgilere göre işletmenin dönem kârı veya zararı kaç liradır? a)1.800-, kâr b)1.100-, kâr c)200-, kâr d)200-, zarar e)1.100-, zarar

15 12. İşletmenin gelir ve giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir? Peşin satışlar: 37.000 TL Kredili satışlar: 10.000 TL Satılan malın maliyeti : 30.000 TL Genel yönetim giderleri: 6.000 TL Gelecek aylara ait gelirler: 5.000 TL Gelecek aylara ait giderler: 4.000 TL

16 Bu bilgilere göre işletmenin dönem kârı veya zararı kaç liradır? a)23.000-, kâr b)13.000-, kâr c)11.000-, kâr d)10.000-, zarar e)11.000-, zarar

17 13. Senetli alacak ve borçların değerleme gününde sahibi için arz ettiği peşin değere ne ad verilir? a)Mukayyet değer b)Borsa değeri c)İtibari değer d)Emsal bedeli e)Tasarruf değeri


"MUHASEBE UYGULAMALARI 1.ÜNİTE Prof. Dr. Necdet SAĞLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları