Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 3 Aşağıdakilerden hangisi Alıcılar Hesabının

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 3 Aşağıdakilerden hangisi Alıcılar Hesabının"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 3 Aşağıdakilerden hangisi Alıcılar Hesabının borçlandırılmasını gerektiren işlemlerden değildir? Kredili mal satışları Geçen yıldan devreden senetsiz ticari alacaklar Alacaklara tahakkuk ettirilen faizler Müşterilere yapılan satış iskontoları Kredili hizmet satışları

2 Aşağıdakilerden hangisi değersiz alacak
özelliği taşır? Miktarı düşük alacaklar Dava safhasında olan alacaklar Tahsili şüpheli duruma düşmüş alacaklar Aciz vesikasına bağlı alacaklar Borçlusunun iflasına hükmedilmiş alacaklar

3 Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI HS XXX KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. XXX Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Alacağın şüpheli hale gelmesi Şüpheli durumdaki alacağın tahsil edilmesi Alacağın tahsil olanağının ortadan kalkması Alacağın değersiz hale gelmesi Alacağın protesto ettirilmesi

4 Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
ALACAK SENETLERİ HESABI XXX ALICILAR HESABI XXX Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Senetli alacağın şüpheli hale gelmesi Hesaba karşılık bono alınması Hesaba karşılık bono verilmesi Senetli alacağın tahsili Senetli alacaktan vazgeçilmesi

5 Alacak senetleri VUK’ na göre hangi değerleme ölçüsü ile değerlenebilir?
Tasarruf değeri Rayiç bedel Vergi değeri Borsa rayici Maliyet bedeli

6 Senetsiz bir ticari alacağın şüpheli hale gelmesi ve bu alacağa karşılık ayrılması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Alıcılar Karşılık Giderleri Alacak Senetleri Şüpheli Ticari Alacaklar

7 Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS XXX ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS XXX Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Alacak senetlerinin şüpheli duruma düşmesi Alacak senetlerinin tasarruf değeriyle değerlenmesi Müşterilere iskonto yapılması Alacak senetlerinin tahsil edilmesi Hesaba karşılık faiz farkıyla bono alınması

8 Aşağıdaki işlemlerden hangisi Alıcılar Hesabının alacak tarafına kayıt yapmayı gerektirmez?
Müşterilere yapılan satış iskontoları İdari takibe alınan alacaklar Kredili mal ve hizmet satışları Şüpheli duruma düşen alacaklar Senetsiz alacağa karşılık müşteriden alınan senetler

9 İşletmenin senetsiz ticari alacakları Ticaret Kanununa göre hangi değerle değerlenir?
Tasarruf değeri İtibari değer Piyasa değeri Maliyet bedeli Borsa rayici

10 İşletmenin senetsiz ticari alacakları Vergi Usul Kanununa göre hangi değerle değerlenir?
Tasarruf değeri İtibari değer Piyasa değeri Maliyet bedeli Mukayyet değer

11 Müşterilerden olan senetsiz alacaklar için bono veya poliçe alınması halinde aşağıdaki hangi hesaba ne şekilde kayıt yapılır? Alınan Çekler Hesabına borç Alacak Senetleri Hesabına borç Şüpheli ticari Alacaklar Hesabına borç Borç Senetleri Hesabına alacak Alınan Çekler Hesabına alacak

12 İşletme dönem sonunda müşterisi Serin Ltd
İşletme dönem sonunda müşterisi Serin Ltd. Şti’ ne bir miktar iskonto yapmıştır. Yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alıcılar Hesabı borçlandırılır. Alış İskontoları Hesabı borçlandırılır. Satış İskontoları Hesabı borçlandırılır. Alıcılar Hesabı alacaklandırılır. Satış İskontoları Hesabı alacaklandırılır.

13 Şüpheli duruma düşen TL’lık alacağın TL’sı teminat altındadır. Yapılacak yevmiye kaydında Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı kaç TL üzerinden borçlandırılır.

14 Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki alacaklardan hangisi için karşılık ayrılmaz?
Aciz vesikası ibraz edilmiş ticari alacak Dava safhasındaki personelden senetli alacak İcra safhasındaki senetsiz ticari alacak İki kez yazıyla istenmesine rağmen tahsil edilememiş küçük ticari alacak İpoteğe bağlanmamış müşteri senedi

15 Denge A.Ş’ye yıl içinde 800 TL’lık kredili mal satışı kayıtlara yanlışlıkla 600 TL olarak geçmiştir. Düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 120 ALICILAR HESABI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI b) 153 TİCARİ MALLAR HESABI 191 İNDİRİLECEK KDV 320 SATICILAR HESABI c) 121 ALACAK SENETLERİ HS 120 ALICILAR HESABI d) 611 SATIŞ İSKONTALARI HS 120 ALICILAR HESABI e) 120 ALICILAR HESABI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI


"ÜNİTE 3 Aşağıdakilerden hangisi Alıcılar Hesabının" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları