Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI"— Sunum transkripti:

1 YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI
Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Buzlu cam yoğunluğu: Damar işaretlerinin seçilebildiği minimal yoğunluk artışı
Konsolidasyon: Damar işaretlerini silen belirgin yoğunluk artışı

3

4

5

6 Buzlu cam yoğunluğu İnterstisyel hastalıklar
İnterstisyel + alveoler hastalıklar Alveoler hastalıklar

7 Buzlu cam nedenleri Semptomlar akutsa: Akut interstisyel pnömoni ARDS
Hidrostatik ödem Kanama Pnömoniler (PCP, virüs, mikoplazma) Akut eozinofilik pnömoni

8 Semptomlar subakut-kronikse:
İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, respiratuar bronşiolit, BOOP) Hipersensitivite pnömonitisi Kronik eozinofilik pnömoni Lipoid pnömoni Bronkoalveoler kanser Sarkoidoz Alveoler proteinoz

9 BT ile ayırıcı tanı Dağılım Ağsı desen var mı? Sentrilobüler mi?
Yamasal veya periferal mi? Yaygın mı? Ağsı desen var mı? İnterlobüler septal kalınlaşma? İntralobüler interstisyel kalınlaşma?

10 Sentrilobüler buzlu cam nodülleri
Hipersensitivite pnömonisi Respiratuar bronşiolit Ödem Vaskülitler CMV pnömonisi PCP BOOP Lenfositik interstisyel pnömoni

11 Respiratuar bronşiolit

12 Respiratuar bronşiolit/ Respiratuar bronşiolit-interstisyel akciğer hastalığı
Orta yaşlı, ağır sigaracı, erkekler 3-5 mm çapında sentrilobüler nodüller Buzlu cam alanları Başat etkilenme: üst loblar Sentrilobüler amfizem RB-ILD: Bazallerde balpeteği, intralobüler opasiteler

13

14 Paraseptal amfizem

15 Hipersensitivite pnömonisi

16 Hipersensitivite pnömonisi
Organik tozlara allerji Ateş, titreme, kuru öksürük, nefes darlığı Yaygın buzlu cam ve/veya konsolidasyonlar Sentrilobüler mikronodüller Mozaik perfüzyon deseni ve hava hapsi

17

18 ÖDEM

19

20 Yaygın buzlu cam alanları
Hipersensitivite pnömonitisi Ödem Kanama Pnömoniler (PCP, viral) ARDS Akut interstisyel pnömoni

21 Hipersensitivite pnömonisi

22 Ödem

23 Hidrostatik ödem Buzlu cam alanları Septal kalınlaşma (düzgün)
Fissürlerde kalınlaşma (düzgün) Başat etkilenme: Perihiler Posterior

24 Santral kesimler Arka kesimler

25

26

27

28 Pnömosistis pnömonisi
9 aylık çocuk, HIV + Brit J Radiol Pnömosistis pnömonisi 33 yaşında erkek, HIV +

29 Pnömosistis pnömonisi
AIDS veya diğer immün-süpresyonlar Yamasal/diffüz buzlu cam/konsolidasyonlar Başat etkilenme: santral / üst loblar Kaviteler / kistler Nodüller Lenfadenopati Plevral sıvı İyileşme: retikülasyon, septal kalınlaşma

30 Kistler Üst zonlar

31

32 Yaygın akciğer kanaması
Hemoptizi Anemi Buzlu cam veya konsolidasyonlar Hızla ortaya çıkma ve düzelme Zamanla: septal kalınlaşma

33 Akut interstisyel pnömoni
Radiographics

34 Akut interstisyel pnömoni
ÜSYE’yi takiben solunum yetmezliği Mekanik ventilasyon gereksinimi Eksüdatif evre: Yaygın buzlu cam ve konsolidasyonlar (alt zonlarda ve arkalarda daha belirgin) Proliferatif evre: Traksiyon bronşiektazisi, distorsiyon, balpeteği

35 Yamasal / periferal dağılım
İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, BOOP) Eozinofilik pnömoni Alveoler proteinozis Sarkoidoz Ödem Kanama

36 Deskuamatif interstisyel pnömoni

37 Deskuamatif interstisyel pnömoni
30-50 yaşlarında, sigaracı erkekler Buzlu cam alanları: bazal, subplevral Sentrilobüler amfizem Bazen fibrozis bulguları Düzensiz çizgisel dansiteler Balpeteği: UIP kadar yaygın değil

38

39 DIP

40 IPF

41 İdiyopatik pulmoner fibrozis
Başat etkilenme: Alt zonlar / Periferal subplevral alanlar Balpeteği belirgin Traksiyonel bronşiektazi, yapısal distorsiyon, hacim kaybı İntralobüler interstisyumda kalınlaşma

42 IPF

43

44 NSIP

45 Nonspesifik interstisyel pnömoni
Yamasal buzlu cam / konsolidasyon Başat etkilenme: periferal ve alt zonlarda Ağsı desen IPF’den farkı: Balpeteği belirgin değil Subplevral korunma

46

47 Asbestozis Asbestoz

48 BOOP

49 BOOP Subplevral / peribronşial ; multifokal Konsolidasyon / buzlu cam
Bronşlarda duvar kalınlaşması ve genişleme Ek bulgular: Nodüller Non-septal çizgiler Ters halo bulgusu Perilobüler desen

50 Kit sonrası boop bülent laçin

51 BOOP TERS HALO BULGUSU Ters halo bulgusu

52

53 “Arnavut kaldırımı” “Buzlu cam üzerine süperpoze kalın interlobüler septumlar” Pulmoner alveoler proteinoz Pnömoniler (PCP, bakteri, CMV) ARDS Akut interstisyel pnömoni Kanama, ödem BOOP Bronkoalveoler kanser Lipoid pnömoni

54 PAP

55 Pulmoner alveoler proteinozis
Coğrafi görünüm Septal kalınlaşma sadece buzlu cam alanlarında Normal ve anormal alanların keskin sınırlarla ayrılması Klinik ve radyoloji uyumsuzluğu

56 Coğrafi dağılım Santral ve periferal alanların birlikte tutulumu

57 PCP Radiographics BAK Kanama

58 Konsolidasyon Damar işaretlerinin silindiği yoğunluk artışı
Ayırıcı tanısı buzlu camla benzer

59 Konsolidasyon nedenleri
Pnömoniler BOOP Eozinofilik pnömoni Hipersensitivite pnömonisi Bronkoalveoler kanser, lenfoma Alveoler proteinoz AIP, ARDS Sarkoidoz Ödem

60 PCP PCP

61 AIP

62 BOOP

63 BOOP

64 BOOP boop

65 BOOP Subplevral / peribronşial

66 BOOP

67

68 Müsinöz bronkoalveoler kanser

69 Bronkoalveoler kanser

70 İlginiz için teşekkür ederim

71 52 yaşında erkek Dispne

72 Pulmoner venooklüzif hastalık

73 Metastatik pulmoner kalsifikasyon
KBY

74 Wegener

75 Alveoler mikrolitiazis


"YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları