Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2  Buzlu cam yoğunluğu:Damar işaretlerinin seçilebildiği minimal yoğunluk artışı  Konsolidasyon: Damar işaretlerini silen belirgin yoğunluk artışı

3

4

5

6 Buzlu cam yoğunluğu  İnterstisyel hastalıklar  İnterstisyel + alveoler hastalıklar  Alveoler hastalıklar

7 Buzlu cam nedenleri   Semptomlar akutsa: Akut interstisyel pnömoni ARDS Hidrostatik ödem Kanama Pnömoniler (PCP, virüs, mikoplazma) Akut eozinofilik pnömoni

8 Semptomlar subakut-kronikse:  İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, respiratuar bronşiolit, BOOP)  Hipersensitivite pnömonitisi  Kronik eozinofilik pnömoni  Lipoid pnömoni  Bronkoalveoler kanser  Sarkoidoz  Alveoler proteinoz

9 BT ile ayırıcı tanı  Dağılım Sentrilobüler mi? Sentrilobüler mi? Yamasal veya periferal mi? Yamasal veya periferal mi? Yaygın mı? Yaygın mı?  Ağsı desen var mı? İnterlobüler septal kalınlaşma? İnterlobüler septal kalınlaşma? İntralobüler interstisyel kalınlaşma? İntralobüler interstisyel kalınlaşma?

10 Sentrilobüler buzlu cam nodülleri   Hipersensitivite pnömonisi   Respiratuar bronşiolit   Ödem   Vaskülitler   CMV pnömonisi   PCP   BOOP   Lenfositik interstisyel pnömoni

11 Respiratuar bronşiolit

12 Respiratuar bronşiolit/ Respiratuar bronşiolit-interstisyel akciğer hastalığı   Orta yaşlı, ağır sigaracı, erkekler   3-5 mm çapında sentrilobüler nodüller   Buzlu cam alanları   Başat etkilenme: üst loblar   Sentrilobüler amfizem   RB-ILD: Bazallerde balpeteği, intralobüler opasiteler

13

14 Paraseptal amfizem

15 Hipersensitivite pnömonisi

16  Organik tozlara allerji  Ateş, titreme, kuru öksürük, nefes darlığı  Yaygın buzlu cam ve/veya konsolidasyonlar  Sentrilobüler mikronodüller  Mozaik perfüzyon deseni ve hava hapsi

17

18 ÖDEM

19

20 Yaygın buzlu cam alanları  Hipersensitivite pnömonitisi  Ödem  Kanama  Pnömoniler (PCP, viral)  ARDS  Akut interstisyel pnömoni

21 Hipersensitivite pnömonisi

22 Ödem

23 Hidrostatik ödem  Buzlu cam alanları  Septal kalınlaşma (düzgün)  Fissürlerde kalınlaşma (düzgün)  Başat etkilenme: Perihiler Perihiler Posterior Posterior

24 Arka kesimler Santral kesimler

25

26

27

28 9 aylık çocuk, HIV + 33 yaşında erkek, HIV + Brit J Radiol Pnömosistis pnömonisi

29  AIDS veya diğer immün-süpresyonlar  Yamasal/diffüz buzlu cam/konsolidasyonlar  Başat etkilenme: santral / üst loblar  Kaviteler / kistler  Nodüller  Lenfadenopati  Plevral sıvı  İyileşme: retikülasyon, septal kalınlaşma

30 Üst zonlar Kistler

31

32 Yaygın akciğer kanaması  Hemoptizi  Anemi  Buzlu cam veya konsolidasyonlar  Hızla ortaya çıkma ve düzelme  Zamanla: septal kalınlaşma

33 Radiographics Akut interstisyel pnömoni

34  ÜSYE’yi takiben solunum yetmezliği  Mekanik ventilasyon gereksinimi  Eksüdatif evre: Yaygın buzlu cam ve konsolidasyonlar (alt zonlarda ve arkalarda daha belirgin) Yaygın buzlu cam ve konsolidasyonlar (alt zonlarda ve arkalarda daha belirgin)  Proliferatif evre: Traksiyon bronşiektazisi, distorsiyon, balpeteği Traksiyon bronşiektazisi, distorsiyon, balpeteği

35 Yamasal / periferal dağılım  İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP, DIP, BOOP)  Eozinofilik pnömoni  Alveoler proteinozis  Sarkoidoz  Ödem  Kanama

36 Deskuamatif interstisyel pnömoni

37 Deskuamatif interstisyel pnömoni  30-50 yaşlarında, sigaracı erkekler  Buzlu cam alanları: bazal, subplevral  Sentrilobüler amfizem  Bazen fibrozis bulguları Düzensiz çizgisel dansiteler Düzensiz çizgisel dansiteler Balpeteği: UIP kadar yaygın değil Balpeteği: UIP kadar yaygın değil

38

39 DIP

40 IPF

41 İdiyopatik pulmoner fibrozis  Başat etkilenme: Alt zonlar / Periferal subplevral alanlar Alt zonlar / Periferal subplevral alanlar  Balpeteği belirgin  Traksiyonel bronşiektazi, yapısal distorsiyon, hacim kaybı  İntralobüler interstisyumda kalınlaşma

42 IPF

43

44 NSIP

45 Nonspesifik interstisyel pnömoni  Yamasal buzlu cam / konsolidasyon  Başat etkilenme: periferal ve alt zonlarda  Ağsı desen  IPF’den farkı: Balpeteği belirgin değil Balpeteği belirgin değil Subplevral korunma Subplevral korunma

46

47 Asbestozis

48 BOOP

49 BOOP  Subplevral / peribronşial ; multifokal  Konsolidasyon / buzlu cam  Bronşlarda duvar kalınlaşması ve genişleme  Ek bulgular: Nodüller Nodüller Non-septal çizgiler Non-septal çizgiler Ters halo bulgusu Ters halo bulgusu Perilobüler desen Perilobüler desen

50 KİT sonrası BOOP

51 Ters halo bulgusu

52

53 “Arnavut kaldırımı” “Buzlu cam üzerine süperpoze kalın interlobüler septumlar”  Pulmoner alveoler proteinoz  Pnömoniler (PCP, bakteri, CMV)  ARDS  Akut interstisyel pnömoni  Kanama, ödem  BOOP  Bronkoalveoler kanser  Lipoid pnömoni

54 PAP

55 Pulmoner alveoler proteinozis  Coğrafi görünüm  Septal kalınlaşma sadece buzlu cam alanlarında  Normal ve anormal alanların keskin sınırlarla ayrılması  Klinik ve radyoloji uyumsuzluğu

56 Coğrafi dağılım Santral ve periferal alanların birlikte tutulumu

57 PCP Kanama BAK Radiographics

58 Konsolidasyon  Damar işaretlerinin silindiği yoğunluk artışı  Ayırıcı tanısı buzlu camla benzer

59 Konsolidasyon nedenleri  Pnömoniler  BOOP  Eozinofilik pnömoni  Hipersensitivite pnömonisi  Bronkoalveoler kanser, lenfoma  Alveoler proteinoz  AIP, ARDS  Sarkoidoz  Ödem

60 PCP

61 AIP

62 31.1.200719.2.2007 30.3.2007 BOOP

63 10.2.2007 5.4.2007 BOOP

64

65 Subplevral / peribronşial

66 BOOP

67

68 Müsinöz bronkoalveoler kanser

69 Bronkoalveoler kanser

70 İlginiz için teşekkür ederim

71 52 yaşında erkek Dispne

72 Pulmoner venooklüzif hastalık

73 Metastatik pulmoner kalsifikasyon KBY

74 Wegener

75 Alveoler mikrolitiazis


"YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları