Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araş.Gör.Dr Salih KARSLIOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araş.Gör.Dr Salih KARSLIOĞLU"— Sunum transkripti:

1 Araş.Gör.Dr Salih KARSLIOĞLU
DİRENÇLİ ÖKSÜRÜK Araş.Gör.Dr Salih KARSLIOĞLU

2 Vaka 31 Yaşında siyahi erkek hasta, 4 aydır öksürük şikayeti oluyormuş. 4 ay önce sigara içiyormuş. Sigarayı bırakmasına rağmen öksürüğü kötüleşmiş. Azitromisin tedavisine cevap vermeyen, sarı renkte balgamlı bir öksürükmüş. İtfaiyeci olmasına rağmen mesleğiyle ilgili kimyasal maruziyeti yokmuş. Kilo kaybı - , ateş - Nefes darlığı-, halsizlik-

3 Özgeçmiş: Alerjik rinit için pseudoefedrin-fexofenadine tedavisi alıyor Soygeçmiş: AC Ca (Kimin olduğu belirtilmemiş) Astım Fizik muayene: Genel durum iyi Ateş – Nazal mukoza hipertrofik Her 2 AC solunuma eşit katılıyor Ral-, ronküs- Faringeal irritasyon

4 PA AC grafisi

5 Based on the patient’s history, physical examination, and radiologic findings, which one of the following is the most likely diagnosis? A. Bronchogenic carcinoma B. Histoplasmosis C. Pneumocystis jiroveci pneumonia D. Sarcoidosis E. Tuberculosis

6 SARKOİDOZ Genellikle etyolojisi bilinmeyen
Farklı sistemleri etkileyen, kronik granülomatoz bir hastalık Genç ve orta yaş grubu Siyah ırk 4 kat daha fazla riskli Semptomlar: Kronik öksürük-nefes darlığı-göğüs ağrısı

7 SARKOİDOZ Organ ve Sistemler Görülme Sıklığı (%) Akciğer 70-90 Deri
20-30 Göz Hematolojik Kas-İskelet 10-20 Abdominal Kardiyak 5-10 Sinusler-Üst solunum yolları Nörolojik Deri lezyonları spesifik ve nonspesifik olarak iki kategoride incelenebilir. En sık gorulen spesifik deri lezyonu 2-5 mm boyutunda sarı-kahverengi ya da kırmızı-kahverengi olabilen papullerdir. Spesifik olarak adlandırılan lezyonlarda biyopsi orneklerinde granulomatoz inflamasyon izlenir. Eritema nodozum en sık gozlenen nonspesifik deri bulgusudur

8 SARKOİDOZ PA AC Grafisi: En sık bilateral LAP(Parankimal opasiteyle
beraber veya parankimal opasite olmaksızın) İlerlemiş vakalarda; Hiler LAP küçülmüş ve ya hiç olmayabilir Pulmoner fibrozis buluları görülebilir Plevra tutulumu nadir( Plevral efüzyon nadir )

9 SARKOİDOZ Tanı; Tanı için klinik ve radyolojik bulgular gereklidir
Etkilenen sistemlerde patolojik inceleme ile görülen nonkazeifiye granülomlar önemlidir Diğer hastalıkları da ekarte etmek önemli! Transbronchial biopsy findings are consistent with the clinical diagnosis of sarcoidosis. The histopathologic specimen shows granulomatous inflammation.

10 SARKOİDOZ Tedavi; 1.basamak: Oral kortikosteroid
2.basamak:Metoteraksat, siklofosfamid, azotiopurin(imuran), klorokin ve TNF a antagonisti Bazı hastalar kendiliğinden düzelebilirken, bazılarının da tedaviye rağmen AC bulguları kötüleşebilir.

11 BRONKOJENİK KARSİNOM Kronik öksürüğe sebep olabilecek bir hastalıktır.
Buna rağmen hala sigara içmekte olan veya önceden sigara içen hastalarda gelişen yeni öksürük ve ya hemoptizi şikayetleri olması durumunda aklımıza getireceğimiz bir hastalıktır. Radyolojik bulgular: Plevral kalınlaşma Pulmoner nodüller Lobar kollapslar Konsolidasyon alanları,tek taraflı hiler dolgunluk Plevral efüzyon

12 HİSTOPLAZMOZİS İmmun sistemi güçlü olan hastalarda genelde asemptomatik seyreder. Bazı durumlarda ateş, artralji,döküntü,titreme gibi semptomlar olabilir. Radyolojik bulgular: Konsolidasyon alanları ve opasite artışları Hiler LAP Pulmoner nodüller Kavitasyonlar Parankim infiltrasyonları

13 PNEOMOCYİTİS CARİNİ PNÖMONİSİ
AIDS gibi immun sistemi baskılanmış ve ya zayıf olan hastaları etkileyen fırsatçı bir patojendir. Karakteristik semptomlar; Ateş Kuru öksürük Şiddetli nefes darlığı Klasik kullanılan antibiyotiklere yanıtsızlık

14 PNEOMOCYİTİS CARİNİ PNÖMONİSİ
Radyolojik bulgular; Hiler LAP olmadan diffuz interstisyel infiltrasyon Pnömotosel ve ya pnomotoraks olabilir Plevral efüzyon olmaz %5-10 hastada hiçbir bulgu olmaz Tanı; Özel balgam kültüründe P.carini üretilmesiyle tanı koyulur.Yeterli örnekler tükrük ve ya bronkoalveolar lavaj ile elde edilebilir.

15

16 TÜBERKÜLOZ Tüberkülozlu hastalarda yavaş bir şekilde ilerleyen keyifsizlik , kilo kaybı , gece terlemeleri ve kronik öksürük görülür. Radyografik bulgular; Hiler ve paratrakeal LAP Kavitasyonlar İnfiltrasyonlar Plevral efüzyon

17 TÜBERKÜLOZ Tüberkülin deri testi ile M.Tüberkülosis enfeksiyonunun tanısı koyulabilir, fakat enfeksiyonun latent mi aktif mi olduğunu anlayamayız. Kültürde M.Tuberküloz basilini üreterek DNA-RNA amplifikasyon yöntemleriyle KESİN TANI

18 + - SARKOİDOZ BRONKOJENİK KARSİNOM HİSTOPLAZMOZİS PNÖMOSİSTİS CARİNİ
Bilateral hilar LAP Unilateral hilar LAP Diffuse interstitial infiltrates Pulmoner nodül Plevral efüzyon Kavitasyon SARKOİDOZ + - BRONKOJENİK KARSİNOM HİSTOPLAZMOZİS PNÖMOSİSTİS CARİNİ TÜBERKÜLOZ

19


"Araş.Gör.Dr Salih KARSLIOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları