Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. J. Richard Pursley Michigan State Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. J. Richard Pursley Michigan State Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Suni tohumlama öncesi progesteron kullanımının oosit kalitesine ve gebelik oranlarına etkisi
Dr. J. Richard Pursley Michigan State Üniversitesi East Lansing, MI 48824

2

3

4

5 Son 40 yıl içerisinde laktasyondaki ineklerde
tohumlamayı takiben konsepsiyon oranları (%) 70’li yıllar 90’lı yıllar 2000’li yıllar Washburn ve ark., 2002 Strickland ve ark., 2010

6 İnek Düve Reprodüktif ölçülerde farklılıklar KL boyutu ↑ ↓
Progesteron piki (ng/mL) ↓ ↑ Ovulatör follikül boyutu ↑ ↓ Östradiol piki (pg/ml) ↓ ↑ Östrus süresi ↓ ↑ Konsepsiyon oranı ↓ ↑ Gebelik kaybı ↑ ↓ M. Wiltbank ve ark., tarafından adapte edilmiştir.

7 PG PG G PG56s G ST & n = 1357 adet laktasyondaki inek 1. ST zamanı
Presynch-11 & Östrus tespitinde ST n = 1357 adet laktasyondaki inek 1. ST zamanı Ortalama; Presynch-11 için PP 95 gün Östrus tespiti için PP 80 gün Strickland ve ark., 2010

8 Presynch-11 & Östrus tespitinin yapıldığı ineklerde
1. ST’deki konsepsiyon oranları Strickland et al., 2010

9 PG’yi takip eden 5 gün içinde östrusta olduğu tespit edilen ve sabah/aksam kuralına göre tohumlanan ineklerde 1. ST’deki konsepsiyon oranı (%) 44.5 36.4 n=263 n=1646 27.0 n=196 p=0.01 p=0.05 G1&2 G3&4 P=0.001 G5

10  Ovsynch: GnRH PGF GnRH ST OV 7 gün 2 gün 24 saat F KL
Pursley ve ark., tarafından adapte edilmiştir (1995).

11 Östrus siklusunun 2. gününde Ovsynch Ovulasyon – 1. GnRH
F KL F Ov ~10 21 Siklus günleri Vasconcelos ve ark.i, tarafından adapte edilmiştir (1999).

12 Östrus siklusunun 14. gününde Ovsynch PGF öncesi luteolizis
Siklusun ~%50’si GnRH PGF 7 gün P4 Ov ~10 21 Siklus günleri PGF öncesi spontan luteolizis Vasconcelos ve ark., 1999; Moreira ve ark., 2001

13 Östrus siklusunda Ovsynch Optimal senaryo
GnRH PGF 7 gün 2 gün ST 16 saat Ov 5. – 9. gün ~10 21 Siklus günleri

14 Östrus siklusunda Ovsynch Optimal senaryo
GnRH PGF 7 gün 2 gün ST 16 saat Ov Ov KL F ~10 21 Siklus günleri Vasconcelos ve ark., 1999; Moreira ve ark., 2001

15    Ovsynch’i güçlendiren pre-sinkronizasyon yöntemleri Progesteron
6 4 2 Progesteron GnRH PGF 7 gün 2 gün KL F OV ST 16 saat Pre-P Pre-G 2 gün 6 gün F KL

16 Gün 6 23 mm 13 mm GnRH ile indüklenecek LH salınımına ~ % 95 duyarlı

17 Gün 13 23 mm 16 mm 28 mm

18 13 günlük & 7 + 13 günlük KL’u olan ineklerde
Ovsynch’in PG’si yapıldığında dolaşımındaki progesteron konsantrasyonu G 13 KL G 7 + G 13 KL

19 Tedavi anında 13 günlük KL alanı (mm2) 1. ve 2. GnRH uygulamaları sırasındaki ovulatör follikül çapları (mm) ve PG uygulama anında (n=35) KL alanı (mm2) arasındaki ilişki G1 enj. Ovulator follikül çapı (mm) Tedavi anında 7 günlük KL alanı (mm2) G2 enj. Ovulator follikül çapı (mm)

20 P < 0.0001 n = 490 Tahmin edilen Gebelik
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 Tahmin edilen Gebelik P < n = 490 2 4 6 8 10 12 14 16 18 PGF enjeksiyonu anında serum P4 (ng/mL)

21 Ovsynch Laktasyon günleri ST= sabit zamanlı Pre-synch 11 (Kontrol) ST
GNRH GnRH ST PG PG 14 gün 7 gün PG 72 s 16s 11 gün B B B+U U B B+U B 45 59 70 77 80 81 G6G GNRH GNRH GnRH ST PG 2g 6 gün 7 gün PG 72s 16s B B B+U U B B+U B 45 62 64 70 77 80 81 Çift Ovsynch 7 GNRH GNRH GNRH GnRH ST PG PG 7 gün 2g 6 gün 7 gün 72s 16s B B B+U U B B+U B 45 55 62 64 70 77 80 81 Çift Ovsynch 5 GNRH GNRH GNRH GnRH ST PG PG 72s 16s 7 gün 2 g 5 gün B B B+U U B B+U B 45 57 64 66 72 77 80 81 Laktasyon günleri ST= sabit zamanlı

22 Laktasyondaki ineklerde ST/gebelik oranı
ST başına gebeliğe etkisi (n=2488) 50 40 30 20 a 46 a 44 a 44 Gebelik / ST (%) b 24 10 n=684 n=700 n=613 n=491 P11 G6G GünO7 GünO5 Tedavi *Doğumun (P=0.06) ya da doğum x tedavi etkileşimin etkisi (P=0.8) yok. a,b gibi farklı harfler tedaviler arasındaki farklılığı belirtmektedir (P<0.01).

23 Ovsynch PG’ninin uygulaması sonrasında
tam luteolizise uğrayan ineklerin (n=2223) oranı a 95.8 100 80 60 40 b 92.0 b 92.5 Tam luteolizisli inek yüzdesi c 42.8 20 n=578 n=611 n=576 n=458 P11 G6G GünO7 GünO5 Tedavi Tam luteolizis ilk PG’den 72 saat sonra dolaşımdaki <0.3 ng/mL progesteron konsantrasyonu olarak ifade edilmiştir a,b,c Tedaviler arasındaki farklılığı belirtir (P<0.01).

24 Ovsynch’in PG’sini takiben luteolizise uğrayan
İneklerde tedavinin gebelik / ST’deki etkisi (P= 0.8; n=1845) 60 50 Gebelik / ST (%) 50.8 50.1 48.6 48.5 40 30 n=555 n=565 n=531 n=194 20 P11 G6G GünO7 GünO5 Tedavi

25 Ovysnch’in PGF uygulaması günündeki progesteron konsantrasyonunun
fertilite ile ilişkisi (118) Gebelik Oranı (%) (324) (125) (186) (373) (407) (169) (278) (n = 2447) (199) (268) P4 konsantrasyonu (ng/mL) Tüm inekler Yalnızca luteolizisli

26 Çift Ovsynch Programı PGF Akşam GnRH ST-Sabah GnRH Paz. P.tesi Salı
Çarş. Perş. Cuma Ctesi GnRH PGF Akşam GnRH ST-Sabah Daha yüksek Progesteron

27 Kısa Çift Ovsynch Programı
Paz P.tesi Salı Çarş. Perş. Cuma Ctes GnRH PGF Akşam GnRH ST-Sabah Daha düşük Progesteron

28 Follikülün gelişimi sırasında dolaşımdaki P4’ün fertilite üzerine etkisi
Düşük-P4 Yüksek-P4 P - değeri 37.1% % (101/272) (149/292) 31.2% % (84/269) (137/290) gün gün 0.001 14.3% (14/98) 6.8% (10/147) Gebelik kaybı 0.05

29 Follikül gelişimi sırasında dolaşımdaki P4’ün çifte ovulasyona etkisi
Düşük-P4 23.4% Çift ovulasyon (54/231) Yüksek-P4 12.3% (32/261) P - değeri 0.001 20.0% (21/105) 26.2% (33/126) 9.6% (11/115) 14.4% (21/146) 1st Laktasyon 2+ Laktasyon 0.02 0.01

30 Rolling Acres Çiftliği, MI
G6G 1st ST Östrus Ekim Kas Aral. Oc. Şub. Mart Nis. May Haz. Tem. Ağus.

31 1.ST’de tam luteolizisli inek %’sinde tedavinin etkisi

32 7 ve 13 günlük KL’a sahip olduğu tahmin edilen ineklerde luteloizis ve
doğum sayısı arasındaki ilişki n=180 94 1. Doğum 81 Doğum Luteolizis yüzdesi

33 Fonksiyonel KL’li ineklerde tedavilerden (kombine)
sonraki 96. saate kadar P4 konsantrasyonları 6 n=489 a 5 Tam n=370 Serum P4 (ng/mL) b 4 g 3 f g Geriye dönmüş n=68 c 2 1 d Tam olmayan n=32 Gecikmiş n=19 e 24 56 72 96 PGF2α enjeksiyonu ile ilgili zaman (saat)

34 +PGF Çift Ovsynch Programı Paz P.Tesi Salı Çarş. Perş. Cuma Ctes PGF
GnRH PGF Akşam GnRH ST-Sabah +PGF

35 Sabit zamanlı ST uygulanan Çift Ovsynch’teki ikinci PGF’in
fertilitedeki etkisi Tek PGF Çift PGF P - değeri Düşük P4 – 2. GnRH %G/ST– İlk Tohumlama 84.6% % (301/356) (326/341) 47.0% % (109/232) (117/221) 0.001 0.12

36 Özet Fertilite programları (Presynch-11, G6G ve Çift Ovsynch)
östrus siklusunun 6. gününde Ovsynch başlatılma olasılığını ve aksesör KL’li ineklerinin yüzdesini artırır. Aksesör KL, ovulatör follikül gelişimi sırasında dolaşımdaki progesteron konsantrasyonlarını artırır. Aksesör KL’nin indüksiyonu ile artırılan progesteron, ineklerde fertilitenin iyileştirilmesi ile ilişkilidir. Çoklu PG enjeksiyonları, bu fertilite programları ile tedavi edilen çoklu doğum yapmış ineklerde uygulanabilir.

37 İşbirliği yapan kişiler
De Saegher Dairy, Inc., Middleton ve Elsie, MI Green Meadow Çiftlikleri, Elsie, MI MSU Süt Sığırı Araştırma Merkezi, East Lansing, MI Teknikerler, Mezun ve mezun olmamış öğrenciler (n=26): Dr. Fermin Jiminez-Krassel, Joao Paulo N Martins, Rachel K. Policelli, Megan Kron ve Jaimie Strickland. Dr. George Smith ve B. S. Raghavendra


"Dr. J. Richard Pursley Michigan State Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları