Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. J. Richard Pursley Michigan State Üniversitesi East Lansing, MI 48824 Suni tohumlama öncesi progesteron kullanımının oosit kalitesine ve gebelik oranlarına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. J. Richard Pursley Michigan State Üniversitesi East Lansing, MI 48824 Suni tohumlama öncesi progesteron kullanımının oosit kalitesine ve gebelik oranlarına."— Sunum transkripti:

1 Dr. J. Richard Pursley Michigan State Üniversitesi East Lansing, MI 48824 Suni tohumlama öncesi progesteron kullanımının oosit kalitesine ve gebelik oranlarına etkisi

2

3

4

5 tohumlamayı takiben konsepsiyon oranları (%) Son 40 yıl içerisinde laktasyondaki ineklerde Washburn ve ark., 2002 Strickland ve ark., 2010 70’li yıllar 90’lı yıllar 2000’li yıllar

6 İnek Düve Reprodüktif ölçülerde farklılıklar Östrus süresi ↓ ↑ Konsepsiyon oranı ↓ ↑ Gebelik kaybı ↑ ↓ Progesteron piki (ng/mL) ↓ ↑ M. Wiltbank ve ark., tarafından adapte edilmiştir. KL boyutu ↑ ↓ Ovulatör follikül boyutu ↑ ↓ Östradiol piki (pg/ml) ↓ ↑

7 PG 56s G STPG G 16s 7g14g11g Presynch-11 & Östrus tespitinde ST n = 1357 adet laktasyondaki inek 1. ST zamanı Ortalama; Presynch-11 için PP 95 gün Östrus tespiti için PP 80 gün Strickland ve ark., 2010

8 Presynch-11 & Östrus tespitinin yapıldığı ineklerde 1. ST’deki konsepsiyon oranları Strickland et al., 2010

9 PG’yi takip eden 5 gün içinde östrusta olduğu tespit edilen ve sabah/aksam kuralına göre tohumlanan ineklerde 1. ST’deki konsepsiyon oranı (%) 44.5 36.4 27.0 n=196 n=263 n=1646 G1&2G5 p=0.05 G3&4 P=0.001 p=0.01

10 Ovsynch: GnRH PGF 7 gün2 gün KLKL GnRH Pursley ve ark., tarafından adapte edilmiştir (1995).  OV 28 ± 4 saat ST 24 saat F

11 Östrus siklusunun 2. gününde Ovsynch Ovulasyon – 1. GnRH Siklus günleri 021 Ov ~10 Vasconcelos ve ark.i, tarafından adapte edilmiştir (1999). GnRH KLKL F KLKL F  Siklusun ~%30-40’ı

12 Östrus siklusunun 14. gününde Ovsynch PGF öncesi luteolizis Siklus günleri 021 Ov ~10 P4P4 GnRH PGF 7 gün  PGF öncesi spontan luteolizis Siklusun ~%50’si Vasconcelos ve ark., 1999; Moreira ve ark., 2001

13 Östrus siklusunda Ovsynch Optimal senaryo Siklus günleri 021 Ov ~10 GnRH PGF 7 gün2 gün GnRH ST 16 saat 5. – 9. gün

14 Siklus günleri 021 Ov ~10 GnRH PGF 7 gün2 gün GnRH ST 16 saat Ov Vasconcelos ve ark., 1999; Moreira ve ark., 2001 KLKL F Östrus siklusunda Ovsynch Optimal senaryo

15  GnRH PGF 7 gün2 gün KLKLF GnRH  OV ST 16 saat Ovsynch’i güçlendiren pre- sinkronizasyon yöntemleri Pre-G Pre-P  KLKLF 6 gün 2 gün 64206420 Progesteron

16 23 mm 13 mm Gün 6 GnRH ile indüklenecek LH salınımına ~ % 95 duyarlı

17 28 mm Gün 13 23 mm 16 mm

18 13 günlük & 7 + 13 günlük KL’u olan ineklerde Ovsynch’in PG’si yapıldığında dolaşımındaki progesteron konsantrasyonu G 13 KL G 7 + G 13 KL

19 1. ve 2. GnRH uygulamaları sırasındaki ovulatör follikül çapları (mm) ve PG uygulama anında (n=35) KL alanı (mm 2 ) arasındaki ilişki G1 enj. Ovulator follikül çapı (mm) G2 enj. Ovulator follikül çapı (mm) Tedavi anında 13 günlük KL alanı (mm 2 ) Tedavi anında 7 günlük KL alanı (mm 2 )

20 Tahmin edilen Gebelik 1.0 P < 0.0001 n = 490 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 024681012141618 PGF enjeksiyonu anında serum P4 (ng/mL)

21 GNRH ST GnRH PG GNRH PG GNRH GnRH ST PG GNRH GnRH ST PG GNRH GnRH ST PG 80 45597077 Pre-synch 11 (Kontrol) G6G Ovsynch 6462 BBBBB+U U BB 11 gün 6 gün 16s 7 gün 72 s 14 gün 2g 81 B+U 45807077 BBB+U U 16s 7 gün 72s 81 B+U Laktasyon günleri 4555 Çift Ovsynch 7 7 gün 6462 BB 6 gün2g 807770 B BB+U U 16s 7 gün 72s 81 B+U 45 57 Çift Ovsynch 5 7 gün 6664 BB 2 g 80 72 77 B B B+U U 16s 5 gün 72s 81 B+U ST= sabit zamanlı

22 Gebelik / ST (%) 50 40 30 20 a 44 a 44 a 46 b 24 Laktasyondaki ineklerde ST/gebelik oranı ST başına gebeliğe etkisi (n=2488) 0 10 P11G6G GünO7GünO5 n=700n=613n=491n=684 Tedavi *Doğumun (P=0.06) ya da doğum x tedavi etkileşimin etkisi (P=0.8) yok. a,b gibi farklı harfler tedaviler arasındaki farklılığı belirtmektedir (P<0.01).

23 Tam luteolizisli inek yüzdesi Ovsynch PG’ninin uygulaması sonrasında tam luteolizise uğrayan ineklerin (n=2223) oranı a 95.8 b 92.0 b 92.5 c 42.8 0 20 100 80 60 40 P11G6G GünO7GünO5 n=611n=576n=458n=578 Tedavi Tam luteolizis ilk PG’den 72 saat sonra dolaşımdaki <0.3 ng/mL progesteron konsantrasyonu olarak ifade edilmiştir a,b,c Tedaviler arasındaki farklılığı belirtir (P<0.01).

24 Gebelik / ST (%) 50.8 50.1 48.6 48.5 50 Ovsynch’in PG’sini takiben luteolizise uğrayan İneklerde tedavinin gebelik / ST’deki etkisi (P= 0.8; n=1845) 20 40 30 P11G6GGünO7GünO5 Tedavi n=555n=565n=531n=194 60

25 Gebelik Oranı (%) Ovysnch’in PGF uygulaması günündeki progesteron konsantrasyonunun fertilite ile ilişkisi (118) (278)(169) (373)(407) (186) (324)(125) (n = 2447) (199) (268) P4 konsantrasyonu (ng/mL) Tüm inekler Yalnızca luteolizisli

26 Çift Ovsynch Programı Paz.P.tesiSalıÇarş.Perş.CumaCtesi GnRH PGF GnRH GnRH PGF Akşam GnRH ST- Sabah Daha yüksek Progesteron

27 Kısa Çift Ovsynch Programı PazP.tesiSalıÇarş.Perş.CumaCtes GnRH PGF GnRH PGF Akşam GnRH ST- Sabah Daha düşük Progesteron

28 Düşük-P 4 Yüksek-P 4 P - değeri Follikülün gelişimi sırasında dolaşımdaki P4’ün fertilite üzerine etkisi G/ST@29 gün G/ST@57 gün 37.1% 51.0% (101/272) (149/292) 31.2% 47.2% (84/269) (137/290) 0.001 Gebelik kaybı 14.3% (14/98) 6.8% (10/147) 0.05

29 Düşük-P 4 23.4% Çift ovulasyon (54/231) Yüksek-P 4 12.3% (32/261) P - değeri 0.001 Follikül gelişimi sırasında dolaşımdaki P4’ün çifte ovulasyona etkisi 1 st Laktasyon 2+ Laktasyon 20.0% (21/105) 26.2% (33/126) 9.6% (11/115) 14.4% (21/146) 0.02 0.01

30 Rolling Acres Çiftliği, MI n=540 G6G 1 st ST Ekim Kas Aral. Oc. Şub. Mart Nis. May Haz. Tem. Ağus. Östrus

31 1.ST’de tam luteolizisli inek %’sinde tedavinin etkisi Tam Luteolizis (%)

32 94 81 7 ve 13 günlük KL’a sahip olduğu tahmin edilen ineklerde luteloizis ve doğum sayısı arasındaki ilişki n=180 1. Doğum 2. + Doğum Luteolizis yüzdesi

33 Serum P 4 (ng/mL) 5 a n=489 Fonksiyonel KL’li ineklerde tedavilerden (kombine) sonraki 96. saate kadar P 4 konsantrasyonları 6 Tam n=370 1010 2 024567296 PGF 2 α enjeksiyonu ile ilgili zaman (saat) c e d f b4g3b4g3 g Geriye dönmüş n=68 Tam olmayan n=32 Gecikmiş n=19

34 Çift Ovsynch Programı PazP.TesiSalıÇarş.Perş.CumaCtes GnRH PGF GnRH GnRH PGF Akşam GnRH ST- Sabah +PGF

35 Tek PGF Çift PGF P - değeri Sabit zamanlı ST uygulanan Çift Ovsynch’teki ikinci PGF’in fertilitedeki etkisi Düşük P4 – 2. GnRH %G/ST– İlk Tohumlama 84.6% 95.6% (301/356) (326/341) 47.0% 52.7% (109/232) (117/221) 0.001 0.12

36 Özet Fertilite programları (Presynch-11, G6G ve Çift Ovsynch) östrus siklusunun 6. gününde Ovsynch başlatılma olasılığını ve aksesör KL’li ineklerinin yüzdesini artırır. Aksesör KL, ovulatör follikül gelişimi sırasında dolaşımdaki progesteron konsantrasyonlarını artırır. Aksesör KL’nin indüksiyonu ile artırılan progesteron, ineklerde fertilitenin iyileştirilmesi ile ilişkilidir. Çoklu PG enjeksiyonları, bu fertilite programları ile tedavi edilen çoklu doğum yapmış ineklerde uygulanabilir.

37 İşbirliği yapan kişiler De Saegher Dairy, Inc., Middleton ve Elsie, MI Green Meadow Çiftlikleri, Elsie, MI MSU Süt Sığırı Araştırma Merkezi, East Lansing, MI Teknikerler, Mezun ve mezun olmamış öğrenciler (n=26): Dr. Fermin Jiminez-Krassel, Joao Paulo N Martins, Rachel K. Policelli, Megan Kron ve Jaimie Strickland. Dr. George Smith ve B. S. Raghavendra


"Dr. J. Richard Pursley Michigan State Üniversitesi East Lansing, MI 48824 Suni tohumlama öncesi progesteron kullanımının oosit kalitesine ve gebelik oranlarına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları