Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU GÜVEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU GÜVEN."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU GÜVEN HASTANESİ YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ MERKEZİ TÜP BEBEK ÜNİTESİ A N K A R A

2 Endometriozis- ART : Plan Endometrioziste ART endikasyonu nerede başlar ? Endometrioziste ART endikasyonu nerede başlar ? Endometriozis ART başarısını etkiler mi? Endometriozis ART başarısını etkiler mi? İleri evrelerde, ART öncesi cerrahi tedavi başarıyı artırır mı ? İleri evrelerde, ART öncesi cerrahi tedavi başarıyı artırır mı ? COH için hangi protokol ? COH için hangi protokol ?

3 ENDOMETRİOZİS Genel populasyonda %10 Genel populasyonda %10 Fertil populasyonda %0.5 – 5 Fertil populasyonda %0.5 – 5 İnfertil hastalarda İnfertil hastalarda %25 - 45 %25 - 45 İnfertillerde fertillere göre 6 – 8 kat fazla İnfertillerde fertillere göre 6 – 8 kat fazla

4 ENDOMETRİOZİS Fekundite Fekundite Normal : 0.15 – 0.20 Normal : 0.15 – 0.20 Endometriozis : 0.02 – 0.10 Endometriozis : 0.02 – 0.10 3 yıllık kümülatif gebelik oranı 3 yıllık kümülatif gebelik oranı Normal : %54 Normal : %54 Endometriozis : %36 Endometriozis : %36

5 Endometriozis-İnfertilite Ciddi Endometriozis :Mekanik obstrüksiyon Ciddi Endometriozis :Mekanik obstrüksiyon Hafif Endometriozis: Oosit gelişimi, embriyogenezis,implantasyon üzerine olası olumsuz etkiler Hafif Endometriozis: Oosit gelişimi, embriyogenezis,implantasyon üzerine olası olumsuz etkiler Lokal parakrin faktörler Lokal parakrin faktörler İnflamatuvar reaksiyon İnflamatuvar reaksiyon Otoimmun faktörler Otoimmun faktörler

6 Expectant Management Minimal-mild endometrioziste 18 aylık bekleme süresi içinde % 55 gebelik Minimal-mild endometrioziste 18 aylık bekleme süresi içinde % 55 gebelik İleri evre olgularda neredeyse % 0 İleri evre olgularda neredeyse % 0 Hull et al. 1987

7 Medikal Tedavi Hiçbir medikal tedavi aracı endometriozis ile ilişkili infertilite tedavisinde etkin değildir Hiçbir medikal tedavi aracı endometriozis ile ilişkili infertilite tedavisinde etkin değildir Ovaryen fonksiyonların hormonal supresyonu yoluyla yapılan medikal tedavi endometriozisin hiçbir evresinde fertiliteyi artırmaz ve yalnız bu amaçla önerilemez Ovaryen fonksiyonların hormonal supresyonu yoluyla yapılan medikal tedavi endometriozisin hiçbir evresinde fertiliteyi artırmaz ve yalnız bu amaçla önerilemez (ESHRE Guidelines,recommendation grade A,evidence level 1a) (Cochrane Review :Hughes et al. 2007)

8 Cerrahi Tedavi-İleri Evre İleri evre Endometriozis ile ilişkili infertilite tedavisinde cerrahi, hiç tedavi yapılmayanlar veya medikal tedavi alanlara oranla daha etkili görülmektedir. İleri evre Endometriozis ile ilişkili infertilite tedavisinde cerrahi, hiç tedavi yapılmayanlar veya medikal tedavi alanlara oranla daha etkili görülmektedir. Özellikle moderate-severe endometrioziste cerrahi tedavinin fertilite üzerindeki olumlu etkisine ilişkin data yetersizdir. Özellikle moderate-severe endometrioziste cerrahi tedavinin fertilite üzerindeki olumlu etkisine ilişkin data yetersizdir. (Hughes et al.1993) (ESHRE guidelines)

9 Cerrahi Tedavi-Erken Evre Erken evre endometioziste cerrahi tedavi fertiliteyi; ARTIRIR ARTIRIR ARTIRMAZ ARTIRMAZ Marcoux et al. ENDOCAN,1997 ITALIAN study,1999

10 Cerrahi Tedavi-Erken Evre Kanada ve İtalyan Çalışmalarının Meta-analizi Erken evre endometrioziste cerrahi tedavi gebelik oranlarını artırır Erken evre endometrioziste cerrahi tedavi gebelik oranlarını artırır (OR: 1.7,95% CI: 1.1 - 2.5) ESHRE guidelines Lezyonların ablasyonu ve adezyolizis erken evre endometrioziste gebelik şansını artırır Lezyonların ablasyonu ve adezyolizis erken evre endometrioziste gebelik şansını artırır (Recommedation grade A,evidence level 1a)

11 COH + IUI İleri evre endometrioziste COH+IUI ‘ın etkinliğini gösteren RCT mevcut değil İleri evre endometrioziste COH+IUI ‘ın etkinliğini gösteren RCT mevcut değil Erken evre endometrioziste COH+IUI fertiliteyi artırır.İndüklenmemiş sikluslarda tek başına IUI’ın etkinliği net değil Erken evre endometrioziste COH+IUI fertiliteyi artırır.İndüklenmemiş sikluslarda tek başına IUI’ın etkinliği net değil COH+IUI maksimum 3-4 siklusla sınırlanmalı COH+IUI maksimum 3-4 siklusla sınırlanmalı (ESHRE Guidelines, Recommedation grade A,evidence level 1b)

12 Endometriozis - ART IVF / ICSI pek çok infertilite nedeninin tedavisinde olduğu gibi endometriozis ile ilişkili infertilite tedavisinde de en etkin yöntemdir IVF / ICSI pek çok infertilite nedeninin tedavisinde olduğu gibi endometriozis ile ilişkili infertilite tedavisinde de en etkin yöntemdir

13 Endometrioziste IVF /ICSI Gebelik ve implantasyon Oranları Daha düşüktür Daha düşüktür (Matson 1986 ; Simon 1994 ; Arıcı 1996 ; Cahill 1997) Benzerdir Benzerdir (Mills 1992 ; Inoue 1992 ; Dmowski 1995 ; Olivennes 1995 ; Tanbo 1995 ; Padigas 1996 ; Huang 1997 ; Hickman 2002 ; Suzuki 2005)

14 Endometriozis – IVF (meta – analiz)

15 Barnhart et al

16

17

18

19 Implantation in endometriosis: Lessons learned from IVF and oocyte donation Group-I (n=44):Donors and Recipients without endometriosis without endometriosis Group-II (n=14:Donors with endometriosis Recipients without the disease Recipients without the disease Group-III (n=16)Donors without endometriosis Recipients with the disease Recipients with the disease PREGNANCY RATES: Group-I : 61.4% Group-II : 28.6%(*) Group-III: 60.0% Pellicier et al,1994

20 Endometrioma - ART Endometrioma eksizyonu yapılırsa over rezervi düşer mi ? Endometrioma eksizyonu yapılırsa over rezervi düşer mi ? Endometrioma eksizyonu yapılmazsa IVF/ICSI prognozu etkilenir mi ? Endometrioma eksizyonu yapılmazsa IVF/ICSI prognozu etkilenir mi ?

21 İleri Evre Endometriozis ve Geçirilmiş Cerrahi

22 COH Parametreleri

23 Laboratuvar parametreleri

24 Gebelik Sonuçları

25 Literatürde Geçirilmiş Cerrahinin Etkileri

26 Benzer Sonuçlar

27 Endometrioma / Basit kist

28

29 COH için hangi protokol GnRH-a GnRH-a Ultra-short Ultra-short Short Short Long Long Ultra-long Ultra-long Prolonged Prolonged GnRH-ant GnRH-ant

30 Endometriozisli Hastalarda IVF Öncesi Uzun Süreli GnRH-a (3 RCT, 165 hasta ; 3-6 ay GnRH-a)

31 Canlı Doğum Oranları

32 Klinik Gebelik Oranları

33 Abortus Oranları

34 Gonadotropin Dozları

35 COH Süresi

36 SONUÇLAR - I Endometrioziste medikal tedavinin (ovulasyon supresyonu) fertilite artırıcı etkisi yoktur Endometrioziste medikal tedavinin (ovulasyon supresyonu) fertilite artırıcı etkisi yoktur İleri evrelerde yeterli kanıt bulunmamakla birlikte, erken evrelerde L/S cerrahi etkindir. İleri evrelerde yeterli kanıt bulunmamakla birlikte, erken evrelerde L/S cerrahi etkindir. COH/IUI erken evrelerde ve cerrahi olarak düzeltilmiş olgularda iyi bir seçenektir.(3-4 kez) COH/IUI erken evrelerde ve cerrahi olarak düzeltilmiş olgularda iyi bir seçenektir.(3-4 kez) İleri evrelerde IVF/ICSI tercih edilmelidir İleri evrelerde IVF/ICSI tercih edilmelidir

37 SONUÇLAR-II Endometrioziste IVF başarısı tübal faktör infertilitesine göre daha düşüktür.Bu fark özellikle ileri evrelerde daha belirgindir. Endometrioziste IVF başarısı tübal faktör infertilitesine göre daha düşüktür.Bu fark özellikle ileri evrelerde daha belirgindir. Düşük implantasyon oranları,kötü embriyo kalitesi ve endometrial reseptiviteden çok azalmış ovaryen rezerv ile ilişkili görülmektedir.(klasik görüş) Düşük implantasyon oranları,kötü embriyo kalitesi ve endometrial reseptiviteden çok azalmış ovaryen rezerv ile ilişkili görülmektedir.(klasik görüş) ART öncesi endometriomaların (> 4cm) çıkarılması implantasyon oranlarını atırabilir.(Yeni görüş) ART öncesi endometriomaların (> 4cm) çıkarılması implantasyon oranlarını atırabilir.(Yeni görüş) IVF tedavisinden önce uzun süreli (3-6 ay) GnRH-a kullanılması fertiliteyi belirgin şekilde artırır. IVF tedavisinden önce uzun süreli (3-6 ay) GnRH-a kullanılması fertiliteyi belirgin şekilde artırır.

38


"Prof. Dr.Rifat GÜRSOY GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE SEKSİYONU GÜVEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları