Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCI UYRUKLU HASTA İŞLEMLERİ VE SAĞLIK TURİZMİ Hazırlayan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCI UYRUKLU HASTA İŞLEMLERİ VE SAĞLIK TURİZMİ Hazırlayan"— Sunum transkripti:

1 YABANCI UYRUKLU HASTA İŞLEMLERİ VE SAĞLIK TURİZMİ Hazırlayan
FİNANSAL ANALİZ BİRİMİ Hazırlayan Kıymet ERGUN Hatice GEÇİM Uzman Tıbbi Sekreter

2 SUNUM KONULARI Geçici Koruma Sağlanan Suriyeler Hasta Kayıt İşlemleri ve Faturalandırma Iraklı Uyruklu Yabancı Hastalar Türk Soylu Yabancılar- Çok Vatandaşlığı Bulunanlar- Mavi Kartlılar Sağlık Turizmi ve Turist Bağlığı kapsamında Başvuran Hastalar Ücretli Yabancı Hasta Alacak Takibi

3 SURİYELİ HASTA KAYIT İŞLEMLERİ VE FATURALANDIRMA

4 Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, 2011 yılında itibaren ülkemize giriş yaparak geçici koruma altına alınan Suriyeli misafirlere, kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Suriyeli misafirlere sağlık hizmeti verilirken verilerde ve muhasebe kayıtlarında sıkıntılar yaşandığı tespit edilmekle birlikte Konu ile ilgili yeni güncellemeler yapılmıştır.

5 SURİYE VATANDAŞLARINA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR
Geçici koruma altındaki yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için öncelikle birinci basamak sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunun gerekli gördüğü hallerde sevk zincirine uygun olarak ikinci ve üçüncü basamak Sağlık Kuruluşuna yönlendirilebilir.

6

7 Herhangi bir kamp tarafından kayıt altına alınmamış kendi imkanlarıyla konaklamasını sağlayan hastaların Sağlık Tesislerine müracaatı durumunda (sevkli) kayıt işlemleri yapılırken Emniyet tarafından kayıt altına alınması sağlanarak Yabancı Tanıtma Belgelerini edinilmesi gerekmektedir. Suriyeli Hasta Kuruma Bağlı Sağlık Tesisine Müracaatı halinde ; ** Yabancı Tanıtma Belgesi var ise ; Suriyeli Hastanın hizmetleri ve tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve protokol kapsamında sunulur ve fatura edilir. ( Buna rağmen eğer kişinin hizmet alma talebi bulunması halinde hasta ücretli olarak değerlendirilir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden değerlendirilir (KSHST). ) ** Yabancı Tanıtma Belgesi yok ise ; İl Emniyet Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne yönlendirilerek kayıt altına alınmaları sağlanmalıdır. Acil hal ile müracaat etmişse acil halin geçmesinden sonra kayıt altına alınması için gerekli işlemler ve formlar doldurulmalıdır. Yabancılar Şube Tel:

8

9 ** tarihinden sonra fatura düzenlenmesine gerek olmayıp, ay sonlarında icmal listesi düzenlenip tahakkuk kaydı için ilgili muhasebe kaydı yapılır. Ancak tedavi giderlerine ait bilgi ve belgelerin istenilmesi halinde en geç 1 (Bir) Ay içerisinden AFAD’a gönderilmesi mecburiyeti bulunması nedeniyle Sağlık Tesislerinde tedavi edilen kişiler adına her an fatura düzenlenecek şekilde HBYS’ye kayıt yapılmalıdır. (Evrak ve faturaları hazırlanıp Sağlık Tesisi arşivinde bulundurulup, herhangi bir kuruma gönderilmez.) Muhasebe birimlerince – Suriyeli Hast. Ver. Sağlık Hizmetleri hesabına BORÇ – Sağlık Hizmeti Gelirler hesabına ALACAK kaydı yapılacaktır.

10 Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle Sağlık Bakanlığı arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Protokolü İmza edilen ve – tarihleri arasında uygulanmak üzere yürürlüğe giren Protokole göre ; ** Protokolün yürürlük tarihinden önceki tedavi bedelleri ivedilikle AFAD’a fatura edilmeye devam edilmelidir. (Eylül Sonu ) bu tedavi bedellerinin belirlenmesinde fatura tarihi değil taburcu tarihi baz alınacaktır.

11 *** tarihinden önceki faturaları 30 Eylüle kadar fatura edip ivedilikle üst yazı ile AFAD’a gönderilmesi gerekmektedir. ** 112 Ambulans hizmetleri Bakanlığın belirlediği standartlar çevresinde sunulur. Ancak Ambulans ücreti fatura edilmeyecek (Hasta Nakil Hizmet Tahakkukları) 995 Faturalandırılamayan tedavi hizmetleri Muhasebe Kaydı yapılacaktır.

12 Kayıt İşlemi tamamlanmayanlar yalnızca bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunma hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinden yaralanabilirler. (Bulaşıcı ve salgın hastalık formu tanıtım kartı olmalı)

13 SURİYELİ HASTALARA VERİLEN TEDAVİLERDE
ÖDEME ** Uygulanan Protokole göre Başbakanlık 2015 yılı Sağlık Hizmeti alımı için fatura ödemeleri götürü bedel üzerinden ödenecektir. ( Aylık : Yıllık : )

14 ÜNİVERSİTE VEYA ÖZEL HASTANEYE SEVK EDİLEN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER
Geçici Koruma sağlanan Suriyeli Hasta, Sağlık Tesisine müracaatı halinde ilk muayene ve değerlendirmesi sağlık tesisince yapıldıktan sonra eğer hastanın Sağlık Tesisince tedavisi gerçekleştirilemiyor ise; ** Hastanın tedavisinin gerçekleştirilebileceği üniversite hastanesine veya özel hastaneye sevk edilir. ** Üniversite/ özel hastane tarafından SUT hükümlerince hizmet verilir.Hizmet bedeli sevk eden sağlık tesisine fatura edilir.

15 HASTANENİN YAPMASI GEREKEN HİZMET ALIMI MUHASEBE KAYDI :
HİZMET ALINAN ÜNİVERSİTEYE VEYA ÖZEL HASTANEYE PARANIN GÖNDERİLMESİ KAYDI : HASTANENİN YAPMASI GEREKEN HİZMET ALIMI MUHASEBE KAYDI : HESAP KODU BORÇ ALACAK 320.14Kurumlar arası hizmet alımından doğan borçlar Gönderme Emirleri Hesabı HESAP KODU BORÇ ALACAK AFAD Protokolü Kapsamında Üniversiteden Hiz.Alım Giderleri Hesabı ( Özel Hastane ) 320.14Kurumlar arası hizmet alımından doğan borçlar

16 HASTANENİN YAPMASI GEREKEN TAHAKKUK KAYDI
GELİR TAHAKKUK KAYDINI YAPTIKTAN HEMEN SONRA AŞAĞIDAKİ MUHASEBE KAYDI YAPILIR HESAP KODU BORÇ ALACAK Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmet. Hes. Sağlık Hizmeti Gelirler Hes. HESAP KODU BORÇ ALACAK Diğer indirimler Hesabı 182.02AFAD Protokolü Kapsamında Üniversiteden Hiz.Alım Giderleri Hesabı ( Özel Hastane )

17 GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILDIĞINDA TAHSİLAT KAYDI :
HESAP KODU BORÇ ALACAK – Halk Bankası Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmet. **** Protokolde “sevki yapan Sağlık Kuruluşunun Bulunduğu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Fatura edilecektir. Faturanın KBS ( Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ) girişi sevki yapan Sağlık Kuruluşu tarafından yapılacaktır.” hükmü bulunsa da Bütçesinin Bakanlığın döner Sermayesine tahsis edilmesi nedeniyle KBS’ye kayıt yapılmayacak olup Sağlık Tesislerine Fatura Edilecektir.

18 TDMS’DEN SURİYELİ HASTA BEDELLERİNİN TAKİBİ
1 3 4 3 2 5 6

19 Ay ay Suriyeli Hastalar ile ilgili kesilen fatura hesaplarını ( borç / alacak ) TDMS ‘den takip edebilirsiniz. Ayrıca her ay gönderilen Suriyeli hasta verileri tablosundaki tahakkuk tutarı ile hesabındaki tutarlar aynı olmalıdır.

20 IRAKLI UYRUKLU YABANCI HASTALAR

21 Irak Uyruklu Hastaların Sağlık Tesislerimize müracaatlarında “İkametgah izin belgesi” veya “ İkamet izin başvuru belgesini” ancak ikametgah türü bölümünde “insani ikametgah” ibaresi yer almalıdır.

22 Eğer Irak uyruklu hastanın İkametgah izin belgesi kartı var ise Göçler İdaresi tarafından insani İkametgah izni başvurusu kabul edilmiş Irak Uyruklu olarak değerlendirilip, Sağlık Hizmeti Verilir. ( Kartın fotokopisi mutlaka alınmalıdır.) Eğer ikametgah izin belgesi kartı yok ise hasta Sağlık Hizmetinden yaralanmak istiyor ise Göçler İdaresi ne başvurup İkametgah İzin Başvuru Belgesi alınması gerekmektedir bu başvuru belgesi ile Sağlık Hizmetlerinden yararlanabilir. ( Bu belgenin de fotokopisi alınarak arşivlenmelidir. ) Göç İdaresi :

23

24 yazı, tanıtım kartı vb.) ;
İçişleri Bakanlığı veya yetkili Resmi kurumlarca verilmiş belgesi var ise (Resmi yazı, tanıtım kartı vb.) ; SUT kapsamında bedeli karşılanan hizmetler, 2015/7274 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği ücretsiz olarak sunulur. Fatura düzenlenmez. SUT kapsamında bedeli karşılanmayan sağlık hizmeti verilmez. Buna rağmen kişinin hizmet alma talebinde bulunması halinde ücretli hasta olarak değerlendirilir. KSHST fiyatları kapsamında fatura edilir. Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizm. Bedelleri (2015/7274 Sayılı B.K.K.)..…B Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizm. Bedelleri (2015/7274 Sayılı B.K.K.)…. A

25 İçişleri Bakanlığı veya yetkili Resmi kurum/larca verilmiş belgesi yok ise (Resmi yazı, tanıtım kartı vb.) ; Ücretli hasta olarak değerlendirilir. Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizm. Hk. Yönerge: «Yönerge Kapsamına Girmeyen Durumlar Madde 13- (1) Aşağıdaki durumlar, bu yönerge kapsamına girmez. a) Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye’de bulundukları sürede alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar,»

26 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi kapsamında fatura düzenlenir.
Tedavi bedelini ödediyse ; Tahsilat kaydı yapılır. Tedavi bedelini ödemediyse ; Ücretli Yabancı Hasta alacak Takibi Yapılır. ( 45.slayt) Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesabı……….B 601.-Yurt Dışı Satışlar Hesabının İlg. Alt Hes…….….A 100-Kasa Hesabı veya 102-Bankalar Hesabının İlgili Alt Hesabı……..B Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesabı………………..A

27 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7274 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile «Madde 61- Ülkeye geliş ve ülkede bulunuş şekillerine bakılmaksızın 1/5/2014 tarihinden itibaren Irak’tan ülkemize gelen ve kalış durumları İçişleri Bakanlığınca belirlenen Irak uyruklu yabancılara, kendilerine geçici koruma statüsü tanınmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından geçici koruma statüsü altındakilere sağlanan sağlık hizmetlerinin sunulması, 8/1/ 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.» maddesi 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara eklenmiştir.

28 TÜRK SOYLU YABANCILAR – ÇOK VATANDAŞLIĞI BULUNANLAR – MAVİ KATLILAR

29 Hastanın Sağlık Tesisine Müracaatı sırasında kimlik tespiti yapılır ;
Türk Soylular : Türk Soylu olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir. ( vatandaşı olduğu ülkenin konsolosluğundan alınmış belge ) Çok Vatandaşlığı Bulunanlar : Diğer Ülke Vatandaşlığı ile birlikte T.C Vatandaşlığı da bulunduğundan Nüfus Cüzdanını ibraz etmesi ) Mavi Kartlılar : İlgili makamdan almış oldukları Mavi Kart’ı ibraz etmesi gereklidir.

30 *** SGK ‘ya fatura edilir. Tahakkuk kaydı ; HESAP KODU BORÇ ALACAK
GSS kapsamında provizyon alındıysa veya Ülkeler arası sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında müstehaklık belgesi var ise ; *** SGK ‘ya fatura edilir. Tahakkuk kaydı ; HESAP KODU BORÇ ALACAK Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabı Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabı

31 GSS kapsamında provizyon alındıysa veya Ülkeler arası sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında müstehaklık belgesi yok ise ; *** Ücretli Hasta olarak değerlendirilir. KSHST 9/o ve 9/r maddeleri kapsamında SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir. ( SUT fiyatları üzerinden faturalandırılır.) ^^ ^^KSHST 9/o. Maddesi : 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişilere Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

32 ^^KSHST 9/r Maddesi : Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılara Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs T ürk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma ve Başbakanlığın tarih ve 2001/7 sayılı genelgeleriyle yayımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güçlendirilmesi Eylem Planıyla "Türk Soylu Yabancılar" kapsamından çıkarılarak, Türk vatandaşlarına tanınan ikamet, çalışma, mülk edinme gibi sosyal haklardan aynen yararlanma hakkına kavuşmuşlardır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da Türk vatandaşları gibi (Genel Sağlık Sigortasından faydalanamayan kişiler) Kamu Sağlık Hizmetleri Satış tarifesi uygulanacaktır.

33 Tahakkuk Kaydı ; *** Eğer Borç Ödenmediyse ve Sağlık Tesisine Müracaat eden kişi Mavi Kartlı ise Ücretli yabancı hastalarda olduğu gibi alacak takibi yapılır. Eğer Mavi Kartlı değilse Ücretli T.C vatandaşı hastalarda olduğu gibi alacak takibi yapılır. HESAP KODU BORÇ ALACAK Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesabı Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabı

34 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST BAĞLIĞI KAPSAMINDA BAŞVURAN HASTALAR

35 Hastanın sağlık Kuruluşuna Müracaatında ; Sigortası var mı
Hastanın sağlık Kuruluşuna Müracaatında ; Sigortası var mı? Sigorta bilgilerini ibraz edebiliyor mu ? EVET İSE ; ** İlgili sigorta şirketi ile iletişime Geçilerek Provizyon alınır. ** Ödeme garantisi alındı mı? EVET İSE ; **İlgili sigorta şirketine sağlık turizmi satış tarifesi üzerinden fatura düzenlenir. HESAP KODU BORÇ ALACAK Yurt dışı sigorta şirketlerinden alacaklar veya Yurt dışı hastalardan alacaklar (Gerçek Kişiler) Yurt dışı satışlar hesabı Alacak kaydı

36 Sigortası var mı? Sigorta bilgilerini ibraz edebiliyor mu ? HAYIR İSE ;
** Ücretli hasta olarak değerlendirilir ** Hastadan, Avans, yada öngörülen tedavi bedeli talep edilebilir ** Sağlık turizmi satış tarifesi üzerinden fatura düzenlenir ** Borç ödendi mi? EVET İSE ; HESAP KODU BORÇ ALACAK Yurt dışı sigorta şirketlerinden alacaklar veya Yurt dışı hastalardan alacaklar (Gerçek Kişiler) Yurt dışı satışlar hesabı Alacak kaydı HAYIR İSE ; Yabancı Hasta Alacak Takibi Yapılır ( 46 .slayt )

37 “SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE” KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

38 Bu yönerge kapsamındaki kişilere verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir. Özel kuruluş/sigorta, sağlık kuruluşuna getirmiş olduğu yönerge kapsamındaki hastalara sunduğu tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastalardan, hastanın almış olduğu sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebilir. Bu bedel, faturada sağlık hizmetinden ayrı olarak belirtilecek olup, ayrıca sağlık kuruluşunun sağlık hizmet bedelinin ayrıntılı dökümünün, faturanın ekinde verilmesi zorunludur. Hasta veya özel sigorta, sağlık kuruluşundan sunulan tedavi bedelinin ayrıntısını talep etme hakkına sahiptir.

39 Bu yönerge kapsamındaki kişilere, acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulur. Ancak yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112 acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulur. Ambulans Hizmetleri Fiyat Listesinde yer alan fiyatlar, bu yönerge kapsamındaki kişilere Sağlık Bakanlığı Fiyatının 2 katı olarak uygulanır. Bu yönerge kapsamında ambulans ile acil hasta naklinden elde edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden müdürlük döner sermayesine yatırılır. Bu Yönerge kapsamındaki hastaların ambulans ile yurtdışından getirilmesi halinde ambulans nakil hizmet bedeli hastanın getirildiği ilin müdürlük döner sermaye hesabına yatırılır.

40 Hava ambulansı talepleri, yurtiçinde 112 acil servisi tarafından vaka nakil formu ve yurtdışındaki talepler Türkiye konsoloslukları aracılığıyla yapılır. Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak bu yönerge kapsamında trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası var ise kurumun ödemediği kısım bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme talep edilebilir.

41 Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye'de bulundukları sürede alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılara Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bakanlığımız veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalara Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

42 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalara Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve ülkemize sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği anlaşması kapsamında tedavi için gelen kişilere Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir. Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar ve insan ticareti mağdurlarına Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

43 Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar ve insan ticareti mağdurlarına Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir. Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalara sunulan sağlık hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. (Genel Sağlık Sigortasından yararlanamaması halinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişilere Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

44 Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları için sunulan sağlık hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. (Genel Sağlık Sigortasından yararlanamaması halinde) İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir. (8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci hükmünden muaf olmaları hakkındaki 05/12/2003 tarih2003/6565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Sağlık hizmet sunucuları, bu yönerge kapsamındaki kişilere verilecek sağlık hizmet bedelleri üzerinden EK-6’da yer alan ülke iskontolarını uygulamak zorundadır.

45 Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılara Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma ve Başbakanlığın tarih ve 2001/7 sayılı genelgeleriyle yayımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güçlendirilmesi Eylem Planıyla "Türk Soylu Yabancılar" kapsamından çıkarılarak, Türk vatandaşlarına tanınan ikamet, çalışma, mülk edinme gibi sosyal haklardan aynen yararlanma hakkına kavuşmuşlardır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da Türk vatandaşları gibi (Genel Sağlık Sigortasından faydalanamayan kişiler) Kamu Sağlık Hizmetleri Satış tarifesi uygulanacaktır.

46 ÜCRETLİ YABANCI HASTA ALACAK TAKİBİ

47 Hastanın Sağlık Tesisine Müracaatı sırasında mutlaka kimlik fotokopisi alınmalıdır.
KSHST üzerinden fatura edilir. Borç Bilgilendirme düzenlenir. Borç Ödendi ise ; Tahsilat Kaydı yapılır. Borç Ödenmedi ise ; Alacak Avukatlık hizmetleri tarafından takip edileceği bildirilir. Genel Sekreterlikçe alacak takibi başlatılır. HESAP KODU BORÇ ALACAK Yurt içi Gerçek Kişilerden Alacaklar 600. Yurt içi Satışlar Hesabına ilgili alt Hesabı

48 SAĞLIK TESİSLERİMİZCE FATURALANDIRILAMAYAN SURİYELİ HASTALAR

49 GENEL TOPLAM :

50 ÇÖZÜM 1. TC BOŞ : Bu hastalar hakkında bilgi işlemle iletişime geçilerek kayıtlı kullanıcılar tespit edilerek, TC boş kayıt yapanlardan düzeltmeleri istenecek. 2.YATAN HASTA EVRAKI EKSİK: evraklar tamamlanarak AFAD a gönderilmeli. Göndermeme sebebi soruşturulmalı.

51 3 .YATAN HASTA EVRAĞI EKSİK ve DOSYASI HENÜZ GELMEDİ: Servisle görüşülüp dosyanın kapanması ve fatura servisine teslim edilmesi sağlanmalıdır. Eksik evrak ivedilikle tamamlanmalıdır. 4. TANISI BOŞ : Poliklinik görevlisi ile iletişime geçilip tanı kodlanmalıdır. 5. KURUM ADI KISMI YANLIŞ İADE: Fatura üzerindeki Kurum Adı kısmı Bilgi işlemle görüşülerek düzeltilmelidir ve yeniden fatura düzenlenmelidir.

52 6.İKAMETGAH YERİ İL DIŞI: Acil Hal nedeniyle tedavi gördüğünden ikametgah yerinde belirtilen İlin İl AFED Müdürlüğüne fatura edilecektir. 7.İL AFAD TARAFINDAN İADE : İade nedenleri belirlenerek, düzeltilip fatura il AFAD Müdürlüğüne gönderilmelidir.

53 SONUÇ OLARAK; Eylül sonuna kadar Faturalandırılmayan Suriyeli Hasta faturaları mutlaka fatura edilmelidir. Ücretli hastalardan kimlik fotokopisi alınmalıdır. Acile Başvuran ve kimlik tespiti yapılamayan hastanın acil durumu sona erdikten sonra mutlaka “ACİL HALİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU”(EK- 1 D ) Her ay istemiş olduğumuz SURİYELİ HASTA VERİ TABLOSU mutlaka her ayın 3’ü mesai bitimine kadar gönderilmelidir.Ayrıca gönderilen tablo üzerine işlem yapılmalıdır. (veriler doğru girilmeli TSİM ,Gelir-Gider Kalemindeki vb bilgilerdeki tutarlarla aynı olmalıdır. ) Z00.0 Genel Tıbbi muayene tanı olarak girilmemelidir. Günübirlik yatışlar normal poliklinikle birlikte fatura edilmemelidir.

54 Hastaya kullanılan ilaçlara göre sarf malzemeler atılmalıdır
Hastaya kullanılan ilaçlara göre sarf malzemeler atılmalıdır. Örneğin hastaya izotonik düşülmüş ancak damar yolu kanül eklenmemiş olarak fatura edilmiştir. Çocuk hastalara mutlaka “ REFAKAT” ücreti girilmelidir. Tanıya uygun tetkik girilmelidir. Eksik yada fazla tetkik girilmemelidir. İşlem Fiyat tutarları kontrol edilmeli eksik girilmemelidir.

55 Hastanın Kimliğine dikkat edilmelidir. 1818780 T. C kimlik numaralı B
Hastanın Kimliğine dikkat edilmelidir T.C kimlik numaralı B.. E.isimli şahsın T.C numaralı M.. M. adına Sağlık Tesislerinden sağlık yardımlarından yararlandığı görülmüştür.

56 TEŞEKKÜR EDERİM..


"YABANCI UYRUKLU HASTA İŞLEMLERİ VE SAĞLIK TURİZMİ Hazırlayan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları