Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara İl Sağlık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
Aile Sağlığı Merkezi/Birimi Gruplandırma Çalışmaları İl Performans Ve Kalite Koordinatörlüğü

2 MEVZUAT tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tarih ve 2777 sayılı (2011/3) Genelgesi.

3 Aile Hekimleri Talep edilen gruba ait tüm kriterlerin, “Aile Sağlığı Merkezi/Birimi Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehbere” uygun olarak sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile birlikte, Toplum Sağlığı Merkezi/Sağlık Grup Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

4 TSM/SGB Dosyalar incelenecek, eksiklik olan dosyalar kabul edilmeyecektir. Kabul edilen dosyalar, TSM/SGB tarafından biriktirilerek her ayın en geç 7 sinde (hafta sonu ve resmi tatillerden sonra ilk iş günü) İl Sağlık Müdürlüğüne topluca teslim edilecektir. Başvuru tarihi olarak, İl Sağlık Müdürlüğü evrak giriş tarihi esas alınacaktır.

5 N O T : Mevzuata göre asgari şartları taşımayan ASM’lerdeki AH Birimlerinin gruplandırma müracaatları kabul edilmeyecektir. Aynı ASM’den, aynı anda birden fazla aile hekiminin gruplandırma için müracaatlarında, ortak dosya hazırlanabilir.

6 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
ASM-AH bilgilerini içeren, hangi grubun talep edildiğini ve talep edilen gruba ait tüm kriterlerin sağlandığını belirtir başvuru dilekçesi.

7 BAŞVURU DİLEKÇESİ

8 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
Aile Hekimince, ASM-AH bilgilerinin ve “Beyan” kısmının doldurulduğu “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterleri Tablosu”.

9 GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ TABLOSU

10 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
D GRUBU İÇİN: Aile Hekimliği Bina Yerleşim Krokisi, Aile Sağlığı Merkezinin dış cephe (ASM ismi görülecek şekilde) ve iç bölümlerinin fotoğrafları, Aşıların (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek hazırlanmış) saklanması ve transferine ilişkin talimat, Miadı yaklaşan ilaç ve malzemelerin yönetimi için talimat,

11 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
D GRUBU İÇİN: Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzeme listesi, Acil müdahale setindeki miat ve kritik stok seviyelerinin kontrolü süreci ve sorumlusunu belirtir talimat, Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları,

12 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
D GRUBU İÇİN: Çalıştırılan temizlik personelinin; Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi, Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler, Hizmet satın alma yöntemi ile alınıyor ise fatura, Jeneratör periyodik bakım evrakları.

13 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
C GRUBU İÇİN (D Grubu Belgelerine Ek Olarak): Aile hekimi başına (haftalık 10 saat) çalıştırılan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterin; Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi, Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler, Hizmet satın alma yöntemi ile alınıyor ise fatura, Mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belge örnekleri, Çalışma çizelgesi,

14 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
B GRUBU İÇİN (C ve D Grubu Belgelerine Ek Olarak): Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı rahim içi araç uygulaması sertifikası örneği ; Aile Hekiminin sertifikası yoksa; Aynı aile sağlığı merkezinde çalışan başka bir aile hekimi veya aile sağlığı elemanının bu hizmeti vereceğine dair taahhüt belgesi, Taahhüt eden sertifikalı aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sertifika örneği ve taahhüt verilen aile hekimi sayısını gösterir belge,

15 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
B GRUBU İÇİN (C ve D Grubu Belgelerine Ek Olarak): Defibrilatörün periyodik bakım ve kontrol evrakları, Aile ve Toplum Sağlığı Şubesi tarafından onaylanmış Aylık Esnek Mesai Çizelgeleri,

16 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
A GRUBU İÇİN (B, C ve D Grubu Belgelerine Ek Olarak): Hekimin Ultrasonografi ile ilgili eğitim belgesi, Her aile hekimi için ilave çalıştırılan bir ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterin; Sosyal güvenlik kuruluşuna giriş belgesi, Sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler, Hizmet satın alma yöntemi ile alınıyor ise fatura, Mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belge örnekleri, Çalışma çizelgesi,

17 AHB Gruplandırma Başvuru Dosya İçeriği
A GRUBU İÇİN (B, C ve D Grubu Belgelerine Ek Olarak): ASM'de çalışan hekimler, sunduğu hizmetler, çalışma saatleri, eğitim materyalleri ve ASM'den nasıl hizmet alınabileceği konusunda bilgilerin bulunduğu internet sitesi adresini ve en son ne zaman güncellendiğini belirtir belge.

18 DEĞERLENDİRME İl Sağlık Müdürlüğü evrak giriş tarihinden itibaren, en geç otuz gün içinde İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber” esas alınarak, aile hekimliği birimlerinde değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme yapıldıktan sonra değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilecektir.

19 GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ TABLOSU

20 TEŞEKKÜRLER


"Ankara İl Sağlık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları