Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI"— Sunum transkripti:

1 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. Hazırlayan : Sevil DENER Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi 30/01/2015 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 SAĞLIK SİGORTASI VE FATURALANDIRMA BİRİMİ
SAĞLIK SİGORTASI VE FATURALANDIRMA BİRİMİ olarak görev tanımlarımız arasında «Banka Sandıkları için protokol oluşturmak» bulunmaktadır . Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

3 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
506 SAYILI SGK KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Geçici 20 nci maddesinde Banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birlikler personelleri için iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal sigorta yardımları sağlanabilmesi için sandık kurabilmeleri düzenlenmiştir. Bu kanun maddesi kapsamda kurulan ve günümüzde halen faal durumda olan on sekiz sandık bulunmaktadır. Bunlar: Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

4 GEÇİCİ 20. MADDESİ UYARINCA KURULAN
506 SAYILI SGK KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİ UYARINCA KURULAN VAKIFLAR Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

5 GEÇİCİ 20. MADDESİ UYARINCA KURULAN
506 SAYILI SGK KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİ UYARINCA KURULAN VAKIFLAR Bu vakıflardan, sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip çalışan ve emekli üyeler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayene ve tedavileri için Kurumuz sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alımı talebine istinaden vakıflarla protokol yapılmıştır. Protokollerle ilgili vakıf hak sahiplerinin kurumumuz tesislerinde sağlık yardımlarından yararlanma, muayene ve tedavi edilmeleriyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

6 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. VAKIFLAR İLE YAPILAN PROTOKOLLER MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

7 VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER
506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki vakıflardan Kurumumuz arasında yapılmış ve yürürlükte olan beş adet protokol bulunmaktadır. 1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ( tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak güncelleştirilmiştir.) 2-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ( tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak güncelleştirilmiştir.) Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

8 VAKIFLAR VE PROTOKOLLER
3-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı ( tarihinde protokol yapılmış olup tarihinde Ek Protokol yapılarak güncelleştirilmiştir.) 4-Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı ( tarihinde protokol yapılmıştır. ) 5-Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı ( tarihinde protokol yapılmıştır . Vakfa 365 adet borsa ve oda bağlıdır.) Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

9 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HİZMET KAPSAMI Verilecek hizmetin kapsamı: -Vakıf sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip çalışan ve emekli üyeler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri (eş, çocuk, anne, baba) kapsar. -Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-1 "A- ESTETİK, GELENEKSEL,TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYATLİSTESİ”nde belirtilen işlemler bu protokollerin kapsamı dışındadır. Ancak, bu işlemler için Vakıf/Şube tarafından sevkli olarak gönderilenlerin işlem bedelleri ilgili Vakıf tarafından karşılanır. -Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi’nde yer almayan hususlarda SUT usul ve esasları geçerlidir., Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

10 VAKIF PROTOKOLLERİ SÜRESİ
Bu protokollerin yürürlük süresi: 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri Birlik personeli için kurulmuş bulunan sandıkları iştirakçileri aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesine kadar devam eder. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

11 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
UYULACAK ESASLAR Vakıf hak sahipleri ile sağlık tesislerinin uyması gerekli kurallar: Hak sahipleri hastaneye başvuruda, bağlı olunan Vakıftan alacakları (Sağlık Kimlik Kartı, Vakıf Tanıtım Kartı, Hak Sahipliği Tanıtım Kartı gibi) tanıtım kartları ile birlikte kimlik belgelerini ibraz etmeleri gereklidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

12 HAK SAHİPLERİ/TANITIM KARTI
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Tanıtım Kartı Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

13 HAK SAHİPLERİ/TANITIM KARTI
Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı Tanıtım kartı Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

14 HAK SAHİPLERİ/TANITIM KARTI
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Tanıtım Kartı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Tanıtım Kartı Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

15 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
UYULACAK ESASLAR Sağlık Tesisleri; -Vakıf üyelerine hizmet sunumunda Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarını uygulayacaklardır. Bu tarifede yer almayan konularda SUT Usul ve Esasları geçerlidir. -Hizmet verdikleri vakıf üyelerine ait reçeteleri, vakıf e-reçete uygulaması kapsamı dışında olduğu için manuel olarak oluşturacaklardır. -Başvuruda bulunan vakıf üyelerini hastane otomasyon sistemine kaydedeceklerdir. -Kaydedilen hasta ve işlem bilgilerini ,sayılarını ve talep edilen diğer bilgileri , bu bilgilere bilgi işlem aracılığıyla her an ulaşılabilecek şekilde tutmak ve İlgili kurumlara talep etmeleri halinde vermek zorundadır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

16 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HÜKÜMLER Tarafların uyması gerekli mali hükümler: 1-Fatura ve raporların Protokol çerçevesinde değerlendirilmesi Vakıf tarafından yapılır. Değerlendirme sonucu Protokole uyulmaması nedeniyle kesinti yapılacak olması durumunda sağlık tesisinden alınan bilgi belgeye göre fatura iade edilir veya eksik ödemeye gidilir. Eksik ödeme yapılması halinde ilgili faturaya ilişkin belge verilir. Faturalarla bulunması gereken bilgi ve ekli belgelerle ilgili olarak; -Hasta adı soyadı, -TC. Kimlik No, -Kurum tahakkuk dairesinin adı -Vakıf sicil no veya banka sicil no bilgileri bulunmalı -Yatan hastalar için epikriz formu, -Ayaktan tedavisi yapılan hastalar için tanı ve yapılan işlemlerin yazıldığı muayene raporu, tetkik istem ve sonuç belgeleri eklenmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

17 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HÜKÜMLER 2-Sağlık tesislerinde yapılan muayene , teşhis ve tedavi hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre fiyatlandırılır. 3-Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında üniversite ile birlikte kullanımda bulunan sağlık tesisleri (afiliye tesisler), sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedirler. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

18 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HÜKÜMLER 4-Düzenlenen faturalar ve gerekli diğer belgeler ay sonunda icmal olarak ilgili vakfa gönderilir. Ödemeler belgelerde eksiklik olmaması halinde faturaların ilgili Vakfa ulaştığı tarihten başlamak üzere: a- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı 20 (yirmi ) gün, b-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı 30 (otuz) gün, c-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı 30 (otuz) gün, d-Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı 30 (otuz) gün, e-Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı 10 (on) gün, İçinde ödemeyi yapar. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

19 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
FATURA Tahakkuk kaydı Banka Sandıklarından Alacaklar…………BORÇ veya Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar……BORÇ 600-(Yurtiçi Satışlar)…………...……..ALACAK şeklinde yapılır. Tahsilat kaydı 102-Banka…………….……...BORÇ Banka Sandıklarından Alacaklar….…..ALACAK veya Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar.. …ALACAK Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

20 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Kurum Mizanı 2014 Yılı İlgili Vakıfların Kurum Mizanı A1- Kurumun Mizanı Kuruluş Adı :Sağlık Bakanlığı (2014)- Bütün Cari Yıl :2014- Kurumlar Rapor Tarihi: Hesap Kodu Aralığı : Tarih Aralığı: HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 120.20 Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar 18,119,754.88 11,117,905.10 7,001,849.78 0.00 Banka Sandıklarından Alacaklar 13,447,114.31 8,480,679.95 4,966,434.36 Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar 4,672,640.57 2,637,225.15 2,035,415.42 TOPLAM Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

21 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
PROTOKOL/ Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

22 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Diğer Protokoller Bunların dışında Bakanlığımızın yapmış olduğu diğer protokoller: 1-Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü: Bu protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ve bağımsız federasyonlar ile TFF'den lisanslı olup herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık yardımından yararlanamayan amatör sporculara, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir tarihinde imzalanmıştır. 2-Adalet Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Protokolü: Bu protokolle Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Kurumumuza bağlı Ceza infaz kurumu semt polikliniği, aile hekimi veya görevlendirilen sağlık Personeli eliyle Birleşmiş Milletler Minimum standartlarda yürütülmesi amacıyla Düzenlenmiştir tarihinde imzalanmıştır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

23 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Diğer Protokoller 3-Global Bütçe Protokolü yıllık olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesindeki döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatlarından tahsil edilecek hazine payına ilişkin hususların belirlenmesi için Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılır. ….vb gibi . Ayrıca yönergeler gereği sağlık tesisi veya birlikler tarafından yapılan protokoller :, tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge uyarınca Kamu Hastaneleri Birliklerine Kurum tarafından hazırlanan metne sadık kalınarak Asistan kuruluşlarla protokol yapma yetkisi verilmiştir. tarihinde yürürlüğe giren Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı Yönergesi uyarınca Özel Sağlık Kuruluşlarının talepleri halinde Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri İlgili kuruluşlarla protokol yapabileceklerdir Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

24 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TEŞEKKÜRLER… Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI


"MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları