Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANELER ARASI NAKİLLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANELER ARASI NAKİLLER"— Sunum transkripti:

1 HASTANELER ARASI NAKİLLER
OP.DR.M.CENGİZ AŞICIOĞLU

2 Hizmet hastanelerinde nöbetçi branş uzmanı eksikliği, takip-tetkik-tedavi imkanlarındaki yetersizlikler, Yoğun Bakım ihtiyacı gibi nedenlerle özellikle Eğitim Araştırma Hastaneleri veya Dal Hastanelerine hasta nakli gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Başvuran hasta sayısına göre birçok hizmet hastanesinde sevk oranı %1 civarındadır.

3 NEREYE Hastaneden hastaneye nakil NEDEN NE ZAMAN NASIL NEYLE
HANGİ EKİPLE

4 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Acil servisten diğer sağlık tesislerine sevk ve nakil esasları MADDE 15 - (1) Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisinin uzman tabip, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıması hâlinde hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi esastır. (2) Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil tedavi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararının ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince verilmesi ve onaylanması zorunludur. (3) Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumludur. Sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinde Ek-9'daki Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu kullanılır. (4) Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini başlatmak ile yükümlüdür.

5 S.B TEDAVİ HİZMETLERİ G.M. GENELGE 2010/46
“SAYIN HASTALARIMIZ VE HASTA YAKINLARIMIZ: TEDAVİNİZİN DEVAMI İÇİN BAŞKA BİR HASTANEYE SEVKİNİZ GEREKTİĞİNDE NAKLİNİZ, HASTANEMİZİN ORGANİZASYONU VE 112 AMBULANSLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. SAĞLIK GÜVENLİĞİNİZ İÇİN LÜTFEN HASTANEMİZDEN KENDİ İMKANLARINIZLA AYRILMAYINIZ.” İbaresi enaz 5 m’ den kolayca okunacak şekilde afişle duyurulması

6 ASKOM KURALLARI 3.1. Nakli düşünülen hastalara epikriz mutlaka hazırlanmalıdır. (Epikriz yazılmadan hasta nakledilmeyecektir.) 3.2. Kamuya ait sağlık kurumlarından yüksek kapasiteli hastanelere nakil gerektiğinde, 26/06/2008 tarih ve sayılı Başbakanlık genelgesine de uygun olarak, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi tarafından ilgili hastane Acil Servis sorumlusu yada şefi üçer dakika arayla üç kez arandıktan sonra irtibat kurulamasa bile, 112 ambulansı ile hasta nakli gerçekleştirilmelidir. Nakil sırasında aranmaya devam edilmelidir. Hastanede hasta kabulü ile ilgili herhangi bir mazeret , hasta nakline engel değildir Nakil ile gelen hastalar yapılan müdahaleler sonrasında stabil hale gelmiş ancak takibi gerekiyorsa, bulunduğu EAH’de yer olmaması halinde, geldiği kurumda takibi sakınca oluşturmuyorsa epikriz ve tedavi protokolü hazırlanarak tekrar nakledilebilir Üçüncü basamak Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinden durumu stabil olan ancak yatarak takibi gereken hastaların, epikriz ve tedavi protokolü hazırlandıktan sonra İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi Koordinasyonunda ikinci basamak sağlık kurumlarına sevki gerçekleştirilmelidir. Gereken durumlarda üçüncü basamak hastanelerdeki hekimler ile ikinci basamak hastanelerdeki hekimler arasındaki görüşmeyi İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi koordine edecektir Hastaneler arası nakillerde, hastanın spesifik bir branşa nakli gerekiyorsa, nakle karar veren ilgili branş nöbetçi doktoru, nakli kabul edecek ekibe mutlaka hasta hakkında bilgi vermelidir.

7 PRATİKTE DURUM CERRAHİ BRANŞLAR: Politravmatize hastalar
Yaşlı ve ek sorunları olan hastalar Eksik ekip ve branşlar Görüntüleme eksiklikleri Hasta takip sorunları Tıbbi yeterlilik, Malpraktis!

8 PRATİKTE DURUM DAHİLİ BRANŞLAR
Acil servis nöbetçisi bulunmayan nöroloji veya kardiyoloji gibi branşlar ve nefroloji, hematoloji gibi yan dal gereksinimi Toksikolojik değerlendirme Organ yetersizlikleri

9 PRATİKTE DURUM AYRICA “Özellikle” branş hekimi istekleri, “daha iyi” olduğu düşünülen kamu veya özel hastanelere nakil istekleri, takipli oldukları hastanelerine nakil talepleri, yeterli hizmet alamama düşüncesi de hastaneler arası nakle sebep olabilmektedir.

10 PRATİKTE DURUM HASTANE NAKİL AMBULANSLARI
Hastaneler arası konsultasyon ve sevklerde 112 koordinasyonu ile Ayrıca tedavisi biten hastaların evlerine taşınması Her türlü tetkik ve tedavi amaçlı dış merkeze stabil hasta sevki

11 İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Gereksiz sevk önlenmesi ASKOM Çekirdek Hastane iç denetimi Sevk yetkisi sorgulanması Sevk sonuçlarının görülmesi Gereksiz defansın giderilmesi Afiliasyon Tersine sevkin aktive edilmesi


"HASTANELER ARASI NAKİLLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları