Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında"— Sunum transkripti:

1 Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğinin EK-3A: GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU ve EK-3B: GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ’ nde belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunası zorunludur. GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER ÇED Kararı Yapı Kullanım İzin Belgesi Sicil Gazetesi Kapasite raporu İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti

2 1- ÇED Belgesi ÇED Yönetmeliğine tabi projeler için faaliyet ile ilgili verilmiş ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir kararlarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (kapasite artışları ve revizyonlar ile alınan karalar dahil) ÇED Yönetmeliğine tabi olmayan projeler için Bakanlık/İl Müdürlüğünden alınmış kapsam dışı olduğuna ilişkin yazının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. ÇED Belgelerinin tesisin mevcut kapasite raporu ile uyumlu olduğuna dair ÇED Raporunun/Proje Tanıtım Dosyasının ÇED sürecinde taahhüt edilen kapasiteyi gösterir proje özeti kısmının ilgili sayfalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. ÇED kapsam dışı yazılarının tesisin mevcut kapasite raporu ile uyumlu olduğuna dair belge alınan tarihli kapasite raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. ÇED Belgesinde yer alan firma unvanı ve firma adresi ile başvuruya ait bilgiler aynı olmalıdır. Proje sahibi değişikliklerinde Bakanlık/İl Müdürlüğünden alınan yazının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3 2- Yapı Kullanım İzni 2-3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;
2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesinin, İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütnamenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belgenin, (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri) İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütnamenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yapı Kullanma İzin Belgesindeki yapı sahibi, adres bilgileri, ada, parsel gibi bilgilerin, sisteme yüklenen işletmeye ait diğer belgelerdeki bilgiler ile uyumlu olmalıdır. İşletme sahibi binayı kiralamış ise Yapı Kullanma İznindeki Yapı Sahibi farklı olduğundan kira sözleşmesini veya binayı satın aldıysa Tapu Belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yapı Kullanma İzni ile ilgili taahhütnamelerin doğru yazılması gerekmektedir. (Taahhütnamede tarihinden sonra yapılmış ve yapı kullanma izni bulunmayan yapı bulunmadığının taahhüt edilmesi gerekir.) Yapı Kullanma İzni yerine Yapı Ruhsatı yüklenmemelidir.

4 3-Ticaret Sicil Gazetesi
Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen unvanın başvuru formu ve diğer belgelerle uyumlu olması gerekmektedir. GFB müracaatında bulunulan izne esas tesise ait bilgilerin (adres vs.) bulunması gerekmektedir. Unvan/Adres Değişikliği var ise değişikliğe ait gazetenin olması gerekmektedir. Sicil Gazetesindeki merkez adresleri dışında faaliyet gösteren işletmelerin şube olmadıklarını belirtmeleri ve diğer resmi belgelerde şube olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmaması durumunda, merkezin Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte, işletmenin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğundan alınacak, sicil kayıt sureti gibi belgelerin kabul edilerek işlem yapılması gerekmektedir. Kapasite Raporları vb. belgelerde şube olduğuna dair bilgisi bulunan işletmelerden şube kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesinin istenmesi gerekmektedir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi kabul edilmektedir. Ambalaj atıkları toplama, ayırma faaliyetinde bulunan işletmelerin sicil gazetesinde söz konusu faaliyetleri gösterdiğine dair bilgilerin bulunması gerekmektedir.

5 4- Kapasite Raporu İşyerinin taşınması durumunda ya firmanın yeni adresini bağlı olduğu Odaya bildirip tescil ettirerek mevcut kapasite raporunda adres değişikliği yaptırması ya da yeni adrese göre alınmış kapasite raporu eklenmesi gerekmektedir. Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye vb.) değişiklik olması halinde, firmanın odalara rapor üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptırması ya da güncel bilgilerin yer aldığı yeni kapasite raporunu yüklemesi gerekmektedir. Kapasite raporundan muafiyet söz konusu ise yetkili makamdan alınmış belgenin ya da Kapasite Raporu düzenlenemeyen, faaliyetler için odalarca düzenlenen Ekspertiz Raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6 5-İşletme Belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/3/2013 tarihli /299/7161 sayılı yazısı ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 37 nci maddesi ile İş Kanununun 78 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması nedeni ile Yasal Dayanağı kalmayan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 10/2/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan «İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik» ile yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir. Portal üzerinde işletme belgesi ile ilgili kısma söz konusu yönetmelik maddesini içeren yazı yüklenebilir.

7 6-Vaziyet Plan İşletme alanındaki tesis ve birimler ile herbir ünitede yer alan ve prosese etki eden makine ve ekipman yerleşimleri vaziyet planında gösterilmelidir.(Tesisin OSB içerisinde ya da bulunduğu bölgedeki konumuna ilişkin vaziyet planı gönderilmemelidir.)


"Geçici Faaliyet Belgesi elektronik başvuru dosyasında" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları