Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME SİSTEMİ Sevgili Gençler ; Öğretim Yılının sonuna yaklaştığımız ve Sınavlarınızın yoğunlaştığı bu günlerde sizlere Sınıf Geçme Sistemi konusunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME SİSTEMİ Sevgili Gençler ; Öğretim Yılının sonuna yaklaştığımız ve Sınavlarınızın yoğunlaştığı bu günlerde sizlere Sınıf Geçme Sistemi konusunda."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME SİSTEMİ Sevgili Gençler ; Öğretim Yılının sonuna yaklaştığımız ve Sınavlarınızın yoğunlaştığı bu günlerde sizlere Sınıf Geçme Sistemi konusunda tekrar bazı öneriler sunmak istiyoruz.Lütfen dikkatle okuyunuz.Unutmayınız ki Sınıf Geçme Konusunda temel başucu kaynağımız “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ “dir.

2 PUAN NOT DERECE 85-100 5 PEKİYİ 70-84 4 İYİ 55-69 3 ORTA 45-54 2 GEÇER 25-44 1 GEÇMEZ 0-24 0 ETKİSİZ Başarılı Başarısız Okulumuzda puan sistemi uygulanmaktadır.Öğretim Yılı içerisinde yapılan Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. PUAN SİSTEMİ

3 Bir dersten yıl sonunda başarılı olmak için, - İkinci dönem notu en az GEÇER olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ (0) olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA olması gerekir. - Öğrenci yalnızca bir dönem notu almışsa, dönem notunun en az GEÇER olması gerekir. Aşağıdaki örneğimizde Matematik Dersinin durumuna bakalım 1. Dönem Notu 2. Dönem Notu Yıl Sonu Notu Sonuç 1MATEMATİK323Başarılı 2MATEMATİK122Başarılı 3MATEMATİK212Başarısız 4MATEMATİK021Başarısız 5MATEMATİK032Başarılı Öğrenci bir dersten nasıl başarılı sayılır ?

4  Doğrudan Sınıf Geçme  Ortalama Yükseltme Sınavı İle Sınıf Geçme  Sorumlu Olarak Sınıf Geçme Sınıf Geçme Olasılıkları…

5 Okulumuz Öğrencilerinin doğrudan sınıf geçebilmeleri için; 1.Tüm derslerden başarılı olmaları veya 2.Dil ve Anlatım dersi dışında bazı dersleri zayıfsa, YIL SONU BAŞARI PUANI ORTALAMASININ; en az 3.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Doğrudan Sınıf Geçme Doğrudan Sınıf Geçme

6 DOĞRUDAN SINIF GEÇEMİYORSANIZ VE YIL SONU PUAN ORTALAMANIZ DÜŞÜKSE Geriye iki seçeneğiniz kalıyor demektir.Bunlardan biri ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI diğeri ise SORUMLU GEÇME ‘dir. Geriye iki seçeneğiniz kalıyor demektir.Bunlardan biri ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI diğeri ise SORUMLU GEÇME ‘dir.

7 Ortalama Yükseltme Sınavı ile Sınıf Geçme… KİMLER GİREBİLİR: 1- Ortalamasını yükseltmek isteyenler. 2- Başarısız oldukları dersleri kurtarmak isteyen öğrenciler. Not: En fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girilebilir. Bu sınavlar ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçemez.Bir dersten geçer not alınması durumunda dersten başarılı sayılır.

8 ÖNERİMİZ ; Ortalama Yükseltme Sınavları’na girmeniz yönündedir.Bu hem ileriki ÖSS hazırlığınız için konu tekrarı yapmanız anlamına geleceğinden yararlıdır.Ancak Ortalama Yükseltme Sınavları’na yeterince hazırlanmamanız var olan yıl sonu başarı puanınızı düşürmenize yol açabilir.Lütfen sınavlara başvurduğunuzda ciddi bir hazırlık yapınız.

9  Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. Sorumlu Olarak Sınıf Geçme…

10 LÜTFEN DİKKAT ! Sorumlu olarak Geçme bir tür borçlanmadır.Ve gelecek öğretim yılında mutlaka sınavına girilecektir.Sorumluluğun üst sınıfta dersten başarılı olunması halinde kalkması Bakanlığımızca kaldırılan bir uygulamadır.Eğer ileriki yıllarda dersleriniz ve ÖSS hazırlığınıza ilave yük eklemek istemiyorsanız şu anda biraz daha gayret gösterip işi sorumluluğa bırakmayınız!!! Sorumlu olarak Geçme bir tür borçlanmadır.Ve gelecek öğretim yılında mutlaka sınavına girilecektir.Sorumluluğun üst sınıfta dersten başarılı olunması halinde kalkması Bakanlığımızca kaldırılan bir uygulamadır.Eğer ileriki yıllarda dersleriniz ve ÖSS hazırlığınıza ilave yük eklemek istemiyorsanız şu anda biraz daha gayret gösterip işi sorumluluğa bırakmayınız!!!

11 TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ Okulumuzda 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00–84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. Okulumuzda 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00–84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. Lütfen dikkat ! Teşekkür ve Takdir belgelerinin verilmesinde esas olan DÖNEM PUANI ‘dır. Lütfen dikkat ! Teşekkür ve Takdir belgelerinin verilmesinde esas olan DÖNEM PUANI ‘dır.

12 SINIF TEKRARI Öğrencilerden; a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir. Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12.sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar.


"SINIF GEÇME SİSTEMİ Sevgili Gençler ; Öğretim Yılının sonuna yaklaştığımız ve Sınavlarınızın yoğunlaştığı bu günlerde sizlere Sınıf Geçme Sistemi konusunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları