Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) VALİ NECATİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU Rehberlik Servisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) VALİ NECATİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU Rehberlik Servisi."— Sunum transkripti:

1 2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) VALİ NECATİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU Rehberlik Servisi

2 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2013-2014 eğitim-Öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.sınıf öğretmenleri tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlarda bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek bir sistemdir

3 TEOG AMACI NEDİR ?  Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek  Eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

4 TEOG AMACI NEDİR ? Öğretmenin mesleki performansını artırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Öğrenci devamsızlığını en aza indirmek

5 TEOG AMACI NEDİR ? Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal,kültürel,sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek

6 TEOG HANGİ SINIFLARDA YAPILACAK ?  TEOG 8. sınıflarda yapılacak.  6. ve 7. sınıf öğrencileri TEOG sisteminden sorumlu olmayacaktır.

7 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Hangi Dersleri Kapsamaktadır? DERSLERKAÇINCI SINAV OLDUĞU SINAV AYI Türkçe 2.SINAV *KASIM Ayının Son Haftası(1. DÖNEM) (26-27 KASIM) * NİSAN Ayının son Haftası(2.DÖNEM) Matematik Fen ve Teknoloji İngilizce TC inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. SINAV Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri 8. sınıfI. Dönem26-27 Kasım 20134 13-14Aralık 2014 8. sınıfII. Dönem 26-27 Nisan 2015 9-10 Mayıs 2015

9 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.002040 DAKİKA Matematik 10.302040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 12.002040 DAKİKA

10 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji O9.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülü k 10.302040 DAKİKA Yabancı Dil12.002040 DAKİKA

11 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 1. DÖNEMOCAK 2015 2. DÖNEMHAZİRAN 2015

12 BAŞVURU NASIL YAPILACAK? 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. b. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. c. 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

13 ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8 inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. b. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

14 (TEOG) UYGULAMASINDA SORULAR NASIL OLACAK Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki gibi; öğrencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.

15 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG) Sınavlar akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak,o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

16 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG) Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler olağan üstü haller dışında sınavlara kendi okullarında girecekler Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı okullarda görev yapacaklar

17 MAZERET SINAVININ UYGULANMASI Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır

18 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. c. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. ç. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir

19 YIL SONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI Not ile değerlendirilen tüm derslerin yıl sonu puanlarının, o dersin haftalık ders sayısı ile çarpımının,haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puanı ifade eder.

20 AĞIRLANDIRIKLANMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI Öğrencinin altı temel dersten girdiği,merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanı ifade eder.

21 DERLERİN KATSAYILARI DERS ADIAĞIRLIK KATSAYISI Türkçe4 Matematik4 Fen ve Teknoloji4 Din K. ve Ah.2 T.C İnkılap Tar.T ve Ata.2 Yabancı Dil2 TOPLAM18

22 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

23 ORTAÖĞRETİMDE ESAS ALINACAK PUAN HESAPLAMASI 6,7,8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının Aritmetik ortalamasının %30 8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı %70

24 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait AOSP bulunur. Her iki dönem AOSP ‘nın aritmetik ortalaması; AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANININ oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

25 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK Yerleştirmeye esas puan,öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirme merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

26 PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA Tercih Önceliği Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının yüksekliği Okulda özürsüz devamsızlık oranının azlığına bakılacak

27 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

28 EK PUAN Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

29 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir

30 8.SINIFTAN SONRA ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

31 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Fen liseleri Özel Fen liseleri Sosyal Bilimler liseleri Anadolu Öğretmen liseleri Anadolu liseleri Özel Anadolu liseleri Anadolu İmam Hatip liseleri Anadolu Sağlık Meslek liseleri Teknik ve Endüstri Meslek liseleri Tapu ve Kadastro Meslek liseleri Ticaret Meslek Liseleri Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri Kız Teknik Ve Kız Meslek Liseleri

32 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 1.Endüstri Meslek Liseleri 2.Çıraklık Eğitim Merkezi 3.Çok Programlı Liseler


"2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) VALİ NECATİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU Rehberlik Servisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları