Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. NEDİR? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sistem, SBS’nin kaldırıldığı ve yerine 6 derse yönelik toplam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. NEDİR? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sistem, SBS’nin kaldırıldığı ve yerine 6 derse yönelik toplam."— Sunum transkripti:

1 YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

2 NEDİR? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sistem, SBS’nin kaldırıldığı ve yerine 6 derse yönelik toplam 12 sınavın merkezi olarak yapılacağı yeni bir uygulamanın getirildiği bir sistemdir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8.sınıf öğrencileri yeni sisteme göre ortaöğretime geçecektir. Bu sene 8.sınıflara, öğretmen tarafından 6 temel dersten, dönemsel olarak yapılacak sınavlardan bir tanesi, merkezi olarak yapılacaktır.

3 YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Öğretmenin meslekî performansını artırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek

4 YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI Her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde ortak değerlendirmeler yapılacaktır Merkezi sınavların kapsayacağı 6 temel ders şunlardır: o Türkçe o Matematik o Fen ve Teknoloji o T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi o Yabancı Dil

5 Her dersten tahmini olarak 20’şer çoktan seçmeli ve 4 seçenekli soru sorulacak Yanlış cevaplar doğru cevabı götürmeyecek, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden öğrencilerin derslerden aldıkları puanlar hesaplanacaktır. Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecektir YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI

6 Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecektir Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecektir Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaktır

7 Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak Sınavların değerlendirme ve sıralamaları, Türkiye genelini kapsayacak; Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek gibi kapısında yığılma olacak okullar için ise öğrenci kabulünde kendi düzenleyecekleri ek sınavlar belirleyici olacak. YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI

8 Tahmini Sınav Takvimi YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI

9 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

10 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. %30=22,30

11 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

12 YENİ SİSTEMDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK? Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

13 YENİ SİSTEMDE PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK? 1.Tercih önceliği 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

14 KAZANMAK YA DA KAYBETMEK ÖLÇÜ DEĞİLDİR. SEN HER NEYSEN ONUN EN İYİSİ OLMALISIN…

15 “ OTURARAK BA Ş ARIYA ULA Ş AN TEK VARLIK TAVUKTUR.” H.J.BROWN

16 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..


"YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. NEDİR? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sistem, SBS’nin kaldırıldığı ve yerine 6 derse yönelik toplam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları