Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Sema TÜRKMEN Rehber Öğretmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Sema TÜRKMEN Rehber Öğretmen."— Sunum transkripti:

1 YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Sema TÜRKMEN Rehber Öğretmen

2 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. 2

3 YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak ● Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Başarı değerlendirmesini sürece yaymak

4 MODELİN UYGULANMASI Merkezî Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük 4 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirilecek.

5 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması 5

6 MODELİN UYGULANMASI 2013–2014 eğitim-öğretim yılında; Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013, İkinci Dönem merkezi sistem ortak sınavı 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacaktır. 6

7 MODELİN UYGULANMASI Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek Öğrenciler merkezî sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak 7

8 MODELİN UYGULANMASI Her dersten 20’şer çoktan seçmeli ve 4 seçenekli soru sorulacak, süre 40 dk olacak Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevabı götürmeyecek, sadece do ğ ru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden ö ğ rencilerin derslerden aldıkları puanlar hesaplanacak Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezî sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak 8

9 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. 9

10 10 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır. Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’de olduğu gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak.

11 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması 11 Dersin Adı Haftalık Ders Saati Sayısı Yıl Sonu Puanı Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı Türkçe5 85,4580 427,2900 Matematik482,2416328,9664 Fen ve Teknoloji480,2500321,0000 İnkılap Tarihi290,4550180,9100 İngilizce485,9500343,8000 Din Kültürü295,5000191,0000 Teknoloji Tasarım290,0000180,0000 Görsel Sanatlar195,0000 Müzik195,0000 Beden Eğitimi2100,0000200,0000 272362,9664 8. Sınıf Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı P.2362,9664/2787,5172

12 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1.Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı. 12

13 13 Merkezi değerlendirmeler öğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacağı için normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak, Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi, Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılması, Farklı soru kitapçık türü hazırlanması, Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması, tedbirleri öngörülmektedir.

14 14 Merkezi ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir.

15 Ortak Yazılı Sınav başvuruları hakkında MEB’den yapılan açıklama… - 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklar. -E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklar. -8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2014 yılı PYBS’ye girmeyecekler.. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2014 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

16 16 Ortak sınavlara öğrenciler bu sınavlar bir üst kademeye geçmeyi belirlemekle birlikte aynı zamanda sınıf geçmeyi de belirledikleri için girmek zorundadırlar. Ortak sınav sonuçları, öğrencilerin yılsonu başarı puanları belirlenirken diğer yazılılar ve performans ödevleri gibi karne notunun hesaplanmasında kullanılacaktır. Sınavsız öğrenci alan okullara gitmek isteyen öğrenciler de ortak sınav sonuçları karne notlarının hesaplanmasında kullanılacağından ortak sınavlara girmek zorundadırlar.

17 Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler.. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğünce sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecek. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ''ortaksinav@meb.gov.tr'' e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra gönderecek. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, ''ilköğretim kurumları yönetmeliği 38. maddesi''nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacak. Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak. 17

18 SINAV TAKVİMİ

19 ORTA VADEDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLER  5. sınıf, ilkokuldan ortaokula alıştırma dönemi gibi değerlendirilecek; 5. sınıfta merkezi sınav yapılmayacaktır.  Öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise toplam 36 sınavdan sorumlu olacaktır.  6. sınıfta belirlenen yıl başarı puanının yüzde 10’u, 7. sınıftaki puanın yüzde 20’si, 8. sınıftaki puanın da yüzde 70’i öğrencinin hangi lisede okuyacağını belirleyecektir.  Öğrenciler, 3 yılın sonunda elde ettikleri puanla gitmek istedikleri okullara yönelik tercih yapacaktır.  Tercihler, değerlendirildikten sonra, MEB öğrencileri uygun liselere merkezi olarak yerleştirecektir.

20 BAŞARILAR…


"YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Sema TÜRKMEN Rehber Öğretmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları