Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8.S ıNıF TEOG NEDEN ÖNEMLI ? 2 MERKEZ İ ORTAK SINAVLAR % 70 ETK İ L İ OKUL BA Ş ARISI % 30 ETK İ L İ TOPLAM SONUÇ= L İ SELERE YERLE Ş T İ RME D İ KKAT!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8.S ıNıF TEOG NEDEN ÖNEMLI ? 2 MERKEZ İ ORTAK SINAVLAR % 70 ETK İ L İ OKUL BA Ş ARISI % 30 ETK İ L İ TOPLAM SONUÇ= L İ SELERE YERLE Ş T İ RME D İ KKAT!"— Sunum transkripti:

1

2 8.S ıNıF TEOG NEDEN ÖNEMLI ? 2 MERKEZ İ ORTAK SINAVLAR % 70 ETK İ L İ OKUL BA Ş ARISI % 30 ETK İ L İ TOPLAM SONUÇ= L İ SELERE YERLE Ş T İ RME D İ KKAT! 8.SINIF 1.TEOG SINAVI KASIM 2014

3 3

4 2013-2014 eğitim-öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

5 ORTAK SINAVLAR KAPSAMINDA Kİ DERSLER TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YABANCI DİL

6 TEOG sınavı tam karşılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde yaptığı ortak yazılı sınavı altı dersten 1. ve 2. dönem olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanıyor. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve İngilizce dersleri için 2. sınavlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılap Tarihi dersleri için 1. sınavlar ortak yapılıyor 2 gün gerçekleşen sınavlarda öğrencilere her ders için 40 dakika süre veriliyor. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

7 Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

8 Yerleştirme puanı da farklı hesaplanıyor. İlk önce öğrencinin girdiği TEOG sınavlarının ağırlıklı ortaklaması alınıyor. Daha sonra da 5-6-7-8. sınıf yıl sonu not ortalamalarının ağırlıklı ortalaması alınıyor. Ortak sınavlar orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.

9 Y ıLSONU BAŞARı PUANı Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

10 A ĞıRLıKLANDıRıLMıŞ ORTAK SıNAV PUANı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

11 Y ERLEŞTIRMEYE ESAS PUANıN HESAPLANMASı Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12

13 ÖRNEK YBP HESAPLAMA 1. ÖRNEK2. ÖRNEK DERS HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN NOTU AĞIRLIKLI YILSONU NOTU HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN NOTU AĞIRLIKLI YILSONU NOTU MATEMATİK 4X1004004X80320 TÜRKÇE 5X1005005X70350 FEN VE TEK. 4X1004004X80320 SOSYAL BİL. 3X1003003X90270 İNGİLİZCE 4X1004004X85340 DİN KÜLTÜRÜ 2X1002002X100200 GÖRSEL SANATLAR 1X90901X100100 MÜZİK 1X90901X100100 BEDEN EĞİTİMİ 1X90901X100100 TEKNOLOJİ VE TASARIM 2X1002002X100200 TOPLAM 272670272280 YIL SONU BAŞARI PUANI 2670:27=98,82280:27=84,44

14 1. DÖNEM AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI DERSLER AĞIRLIK KATSAYI1. OSP AĞIRLIKLI ORTALAMA TÜRKÇE480320 MATEMATİK485340 FEN VE TEK.490360 T.C İNK. TAR.295190 DİN290180 İNGİLİZCE295190 TOPLAM18 1580 1. DÖNEM AOSP (100 LÜK)87,7778 1. DÖNEM AOSP (700 LÜK) 87,7778*7 = 614,446 ÖRNEK PUAN HESAPLAMA

15 2. DÖNEM AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI DERSLER AĞIRLIK KATSAYI1. OSPAĞIRLIKLI ORTALAMA TÜRKÇE490360 MATEMATİK4100400 FEN VE TEK.490360 T.C İNKILAP TAR.2100200 DİN295190 İNGİLİZCE2100200 TOPLAM18 1710 2. DÖNEM AOSP (100 LÜK)95,0000 2. DÖNEM AOSP (700 LÜK)95,0000*7 =665,0000 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI (AOSP) (614,446 + 665)/2 = 639,723

16 YERLEŞTİRME ESAS PUANI HESAPLAMA (YEP) 6. SINIF YBP90,45 7. SINIF YBP96,74 8. SINIF YBP95,85 AOSP639,723 TOPLAMI922,763 YERLEŞTİRME ESAS PUANI (YEP)461,3815

17 P UAN E ŞITLIĞI H ALINDE O RTAÖĞRETIME Y ERLEŞTIRME N ASıL G ERÇEKLEŞECEK ? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, 3. Tercih önceliği, 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı.

18


"8.S ıNıF TEOG NEDEN ÖNEMLI ? 2 MERKEZ İ ORTAK SINAVLAR % 70 ETK İ L İ OKUL BA Ş ARISI % 30 ETK İ L İ TOPLAM SONUÇ= L İ SELERE YERLE Ş T İ RME D İ KKAT!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları