Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi EYLÜL 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi EYLÜL 2013."— Sunum transkripti:

1 YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi EYLÜL 2013

2 • YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ NEDİR? •Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sistem, SBS’nin kaldırıldığı ve yerine 6 derse yönelik toplam 12 sınavın merkezi olarak yapılacağı yeni bir uygulamanın getirildiği bir sistemdir. •2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8.sınıf öğrencileri yeni sisteme göre ortaöğretime geçecektir. •Bu sene 8.sınıflara, öğretmen tarafından 6 temel dersten, dönemsel olarak yapılacak sınavlardan bir tanesi, merkezi olarak yapılacaktır.

3 YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI •Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek •Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak •Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak •Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak •Öğretmenin meslekî performansını artırmak •Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak •Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek •Başarı değerlendirmesini sürece yaymak

4 • Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak • Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek • Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI

5 YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI Her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde ortak değerlendirmeler yapılacaktır Merkezi sınavların kapsayacağı 6 temel ders şunlardır: o Türkçe o Matematik o Fen ve Teknoloji o İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi o Yabancı Dil

6 •Her dersten tahmini olarak 20’şer çoktan seçmeli ve 4 seçenekli soru sorulacak •Yanlış cevaplar doğru cevabı götürmeyecek, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden öğrencilerin derslerden aldıkları puanlar hesaplanacaktır. •Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecektir YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI

7 •Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecektir •Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecektir •Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaktır

8 •Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak •Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak •Sınavların değerlendirme ve sıralamaları, Türkiye geneli için değil; her il bazında ayrı ayrı yapılacak •Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek gibi kapısında yığılma olacak okullar için ise öğrenci kabulünde kendi düzenleyecekleri ek sınavlar belirleyici olacak. YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI

9 • Tahmini Sınav Takvimi YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI

10 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

11 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI Yılsonu başarı puanının hesaplanması •Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. %30=22,30

12 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. MatematikTürkçeFenSosyalİngilizceDinToplam Ağrl. Puan Öğrenci 1.Dönem2.Dönem1.Dönem2.Dönem1.Dönem2.Dönem1.Dönem2.Dönem1.Dönem2.Dönem1.Dönem2.Dönem DOĞRU19 18 17 19 18 19 18102019 20 YANLIŞ1 2 3 1 2 1 2100110 PUANI959085959095905010095 100 KATSAYI4 4 554422442242 HAM PUAN380360425475360380180100400380190200383091,19 Ağrl. Puan %70 63,83 YBP %3022,30 YERLEŞTİRME PUANI 86,13

13 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

14 YENİ SİSTEMDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK? Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

15 YENİ SİSTEMDE PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK? 1.Tercih önceliği 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

16 ORTA VADEDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLER  5. sınıf, ilkokuldan ortaokula alıştırma dönemi gibi değerlendirilecek; 5. sınıfta merkezi sınav yapılmayacaktır.  Öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise toplam 36 sınavdan sorumlu olacaktır.  6. sınıfta belirlenen yıl başarı puanının yüzde 10’u, 7. sınıftaki puanın yüzde 20’si, 8. sınıftaki puanın da yüzde 70’i öğrencinin hangi lisede okuyacağını belirleyecektir.  Öğrenciler, 3 yılın sonunda elde ettikleri puanla gitmek istedikleri okullara yönelik tercih yapacaktır.  Tercihler, değerlendirildikten sonra, MEB öğrencileri uygun liselere merkezi olarak yerleştirecektir.

17 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..


"YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi EYLÜL 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları