Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOAH da SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Sema Umut Sema Umut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOAH da SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Sema Umut Sema Umut."— Sunum transkripti:

1 KOAH da SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Sema Umut Sema Umut

2 56 - 85% Tanı konmamış KOAH US estimates, Stang 2000 Tanı alan KOAH 2.4 - 7 milyon Total KOAH 16 milyon

3 KOAH TANISI Semptomlar Öksürük Balgam Dispne Risk faktörleri ile karşılaşma öyküsü Tütün dumanı ve/veya SPİROMETRİ

4 En iyi standardize edilmiş Tekrar edilebilir En objektif hava akımı kısıtlanmasını gösteren test kısıtlanmasını gösteren test SPİROMETRİ

5 STANDARDİZASYON Cihazın uygunluğu Kalibrasyon kontrolü Ölçüm Kabul edilebilirlik Tekrar edilebilirlik Referans değerleri Değerlendirme

6 Spirometri Kabul Edilebilirlik Kriterleri Test başlangıcı düzgün olmalıdır: Zirve akıma ulaşma süresi 120 msn’den kısa olmalıdır. Ekstrapolasyon volümü FVC’nin %5’i veya 0.15 L’den az olmalıdır.

7 Spirometri Kabul Edilebilirlik Kriterleri Spirogramda artefakt bulunmamalıdır: Test sırasında öksürmemeli veya glottis kapatılmamalı Test erken bitirilmemeli Efor değişkenlik göstermemeli Ağızlıktan kaçak olmamalı Ağızlık dille veya ısırmak yoluyla kapatılmamalı

8 Spirometri Kabul Edilebilirlik Kriterleri Yeterli bir ekspirasyon yapılmalıdır: Yaşlı veya obstrüksiyonu olanlarda ekspirasyon 15 saniyeye uzatılmalıdır. GOLD 2008

9 Spirometri Tekrar Edilebilirlik Kriterleri En iyi FVC ve FEVı arasındaki fark %5 veya 100ml’den az olmalı GOLD 2008 GOLD 2008

10 STANDARDİZASYON Her hastaya en az 3 test yaptırılmalı Eğer 8 kez tekrarlanmasına karşın kabul edilebilir bir sonuç elde edilemiyorsa test sonlandırılmalı

11 STANDARDİZASYON FEVı /FVC oranı kabul edilebilir en yüksek FVC ve FEVı toplamına sahip eğriden hesaplanmalıdır. GOLD 2008 GOLD 2008

12 Yanlış Tanı Eksik veya Gereksiz Tedavi’yi engellemek için STANDARTLARA UYGUN SPİROMETRİ

13 Obstruksiyon Erkek FEV1/FVC < % 88 beklenen FEV1/FVC < % 88 beklenenKadın FEV1/FVC <% 89 beklenen FEV1/FVC <% 89 beklenen ERS,1995 ERS,1995

14 Obstruksiyon FEVı /FVC < %70 FEV1 <%80 Bronkodilatörden sonra GOLD 2008 GOLD 2008

15 Obstruksiyon FEVı /VC < Beklenen Değerin alt %5 Persantilinin altında olması Persantilinin altında olması ATS/ERS 2005

16 Hardie, Eur Respir J 2002 5. persantil

17 Farklı Tanımlamlara göre KOAH Prevelansı Celli et al., ERJ 2003 FEV 1 /FVC <0,70 FEV 1 /FVC % pred FEV 1 /FVC < norm lim FEV 1 /FVC <0,70 & FEV 1 < 80% pred Self reported

18 FEV1/FVC Ratio of 70% Misclassifies Patients With Obstruction at the Extremes of Age FEV1/FVC Ratio of 70% Misclassifies Patients With Obstruction at the Extremes of Age Scott D. Roberts, MD; Mark O. Farber, MD, FCCP; Kenneth S. Knox, MD, FCCP; Gary S. Phillips, MAS; Nitin Y. Bhatt, MD; John G. Mastronarde, MD, FCCP and Karen L. Wood, MD, FCCP Scott D. Roberts, MD; Mark O. Farber, MD, FCCP; Kenneth S. Knox, MD, FCCP; Gary S. Phillips, MAS; Nitin Y. Bhatt, MD; John G. Mastronarde, MD, FCCP and Karen L. Wood, MD, FCCP (Chest. 2006;130:200-206.)

19 Spirometric Criteria for Airway Obstruction Use Percentage of FEV1/FVC Ratio Below the Fifth Percentile, Not < 70% James E. Hansen, MD, FCCP; Xing-Guo Sun, MD and Karlman Wasserman, PhD, MD, FCCP James E. Hansen, MD, FCCP; Xing-Guo Sun, MD and Karlman Wasserman, PhD, MD, FCCP Chest. 2007; 131:349-355 GOLD Kriterleri yaşlıların yarısında, gençlerin %20 sinde yanıltıcı. gençlerin %20 sinde yanıltıcı.

20 Yaşlılarda Yanlış tanıyı engellemek ve değişkenliği minimalize etmek için postbronkodilatör FEV1/FVC önerilmektedir. Mümkünse FEV1/FVC Mümkünse FEV1/FVC predikt değerle karşılaştırılmalıdır. predikt değerle karşılaştırılmalıdır. Acilen postbronkodilatör FEV1/FVC referans değerleri saptanmalıdır. GOLD 2008 GOLD 2008

21

22 FEV 1 : Kullanıldığı yerler –Obstrüksiyonu belirleme –Evreleme –Reversibilite –Tedavi yanıtını ölçmek –Yıllık fonksiyonel kayıp –Mortalite –Prognoz

23 Beta-2 agonist 400 mcg Antikolinerjik 160 mcg Ya da ikisinin kombinasyonu 30-45 dakika sonra FEV 1 ’de; Bazal değere göre %12 ve mutlak değer olarak 200mL artış. GOLD 2008 GOLD 2008 REVERSİBİLİTE

24 Beta-2 agonist 400 mcg 15 dakika sonra FEV 1 ’de; Bazal değere göre %12 ve mutlak değer olarak 200mL artış. Hiperinflasyonda azalma da olabilir. ATS/ERS 2005

25 REVERSİBİLİTE Bronkodilatör sonrası FEV1 beklenen değere dönüyorsa büyük olasılıkla astımdır.

26 KOAH’da bronkodilatöre yanıt

27 Tashkin DP. ERJ 2008; 31:742-750 KOAH’da Bronkodilatöre Yanıt

28 Reversibilite testi tedavi etkinliğinin önceden belirlenmesinde yeterli olamamaktadır.

29 AKIM P Atm P Alv V V Poiseuille kanunu alveolar basınç muskular güç elastisite : AKIM resistans hava yolu kollapsı hava yolu obstruksiyonu alveolar septa yıkımı

30 Alveolar ve intratorasik basınçlar P Alv P alv = P int.th = P cw + P lung + P musc

31 Efor artınca direnç düşmez.

32 Efor artınca akım hızı artmaz.

33 KOAH’da akım-volüm halkası

34 akım volum alveolhavayoluağız P P musc P cw P lung P alveol + + ekspirasyon - - inspirasyon

35 Hava hapsi Havayolu rezistansında artma Ekspiratuar akım kısıtlanması Ekspirasyon zamanının yetersizliği: fR artışı, Tı/Ttot artışı HİPERİNFLASYON SSaryal

36 PULMONER HİPERİNFLASYON  Pulmoner hiperinflasyon FRC’nin, hatta TLC’nin beklenen değerinden, yüksek olmasıdır.

37 Normal İnspirasyon Ekspirasyon alveolar bağ Hafif orta KOAH elastisite kaybı Ağır KOAH alveolar bağ kaybı kapanış HAVA HAPSİ Hyperinflasyon KOAH’da HAVA HAPSİ Peter J. Barnes HAVA HAPSİ Hyperinflasyon HAVA HAPSİ Hyperinflasyon HAVA HAPSİ Hyperinflasyon HAVA HAPSİ Hyperinflasyon HAVA HAPSİ Hiperinflasyon

38 Akciğer Volüm Parametreleri Hacim VTVT KOAH TLC IC Normal RV IC TLC FRC/EELV ERV IRV FRC/EELV

39 İNSPİRATUVAR KAPASİTE(IC) IC İstirahatteki bir ekspirasyon sonunda derin bir inspiryumla alınan hava hacmi. İstirahatteki bir ekspirasyon sonunda derin bir inspiryumla alınan hava hacmi. IC=V T +IRV IC=V T +IRV

40 İNSPİRATUVAR KAPASİTE  Hava hapsi ve hiperinflasyon göstergesidir.  Solunum rezervini yansıtır.  İstirahatte ve egzersiz sırasında ölçülen IC dispne ve egzersiz toleransının göstergesidir.

41 IC/TLC oranı KOAH’lılarda mortalite açısından bağımsız bir risk faktörüdür. IC/TLC oranı KOAH’lılarda mortalite açısından bağımsız bir risk faktörüdür. Mortalite oranı: Mortalite oranı: IC/TLC ≤ % 25 olanlarda % 71 IC/TLC ≤ % 25 olanlarda % 71 IC/TLC > % 25 olanlarda % 29 IC/TLC > % 25 olanlarda % 29 Casanova C,2005 Casanova C,2005

42 EgzersizdeDinamik Hiperinflasyon KOAH’da EgzersizdeDinamik Hiperinflasyon EELV TLC RV IC İstirahat RV EELV EILV TLC Vt Egzersiz IC

43 KOAH’da Diffüzyon Kapasitesi DLCO azalmıştır. DLCO/VA azalmıştır.

44 KOAH’da Diffüzyon Kapasitesi azalma nedenleri: Diffüzyon yapılan total alanın azalması Vasküler yatak kaybı Ventilasyon/perfüzyon dengesizliği

45 ALVEOLER VOLÜMÜN (V A ) ÖLÇÜMÜ Difüzyon testi esnasında, birim hacim başına düşen CO difüzyonunu saptamak için alveoler volüm (V A ) ve hematokrit ölçümü gerekir. Difüzyon testi esnasında, birim hacim başına düşen CO difüzyonunu saptamak için alveoler volüm (V A ) ve hematokrit ölçümü gerekir.

46 SOLUNUM SİSTEMİ Gaz değişimi AKCİĞERLER Pompa GÖĞÜS KAFESİ KASLAR KASLAR

47 Solunum Kasları İnspiratuar kaslar boyun kasları external intercostal diyafram Ekspiratuar kaslar internal intercostal abdominal kaslar

48 SOLUNUM KASLARININ İNCELENMSİ Klinik Bulgular Standart Basit Testler Oturur ve yatar durumda VC Solunum fonksiyon testleri Arter kan gazları Pİ max PE max Burun Çekme Testleri (FRC Seviyesinde) -Noninvasif Burun çekme nazal basınç -İnvasif ösofagus balonu Burun çekme özofagus basıncı -Özofagus ve gastrik balon Transdiafragmatik basınç İstem dışı ölçümler. -Özofagus ve gastrik balonlar ve N.Frenicus uyarılması -N. Frenicus uyarılarak transdiaframatik basıncın ölçülmesi

49 PE max TAK seviyesinde maksimal ekspirasyon manevrasında kapalı hava yoluna karşı oluşturulan maksimal basınç

50 Pİ max RV seviyesinde maksimal inspirasyon manevrasında kapalı hava yoluna karşı oluşturulan maksimal basınç

51 Maksimal Ağız İçi Basınçlar (Pİ max, PE max) *Koopere hastaların takibinde çok önemli *Kooperasyon güç Yüksek Pİ max ve PE max solunum kas güçsüzlüğünü dışlar.

52 Havayolu Rezistansı (Raw ) Havayollarında hava akımına karşı oluşan direnç gaz moleküllerinin kendi aralarında ve havayolu duvarı ile sürtünme etkilerine bağlıdır. Havayollarında hava akımına karşı oluşan direnç gaz moleküllerinin kendi aralarında ve havayolu duvarı ile sürtünme etkilerine bağlıdır.

53 HAVAYOLU REZİSTANSI Rezistans her bir ünite akım için gerekli sürücü basınçtır (atmosferik basınç- alveol basıncı ) (atmosferik basınç- alveol basıncı ) Hava akım hızı havayolu rezistansı (Raw) ile ters orantılıdır.

54 Havayolu Direnci. R=  P/  V R=  P/  V Rezistans = Basınç farkı (cmH2O) Rezistans = Basınç farkı (cmH2O) Akım (L/sn) Akım (L/sn) Raw = Atmosferik basınç – Alveoler basınç Raw = Atmosferik basınç – Alveoler basınç Akım(L/sn) Akım(L/sn)

55 Havayolu Direnci Rezistans =8nl / r4 Rezistans =8nl / r4 n=viskosite kat sayısı I=uzunluk I=uzunluk

56 trakea segmental bronş respiratuar bronşiol Total alan 0 13 cm 2 3 200,15 cm 2 6 cm 2 18 2.10 5 0,00195 cm 2 390 cm 2 alan

57

58 Havayolu Rezistansı (Raw ) Nazal solunumda burun % 50 Ağızdan solumada ağız, farinks, larinks ve trakea % 20-30 Periferik havayolları % 20

59 Büyük hava yollarındaki akım türbülandır. Düşük dansiteli bir gaz(Helyum) solununca büyük hava yollarındaki direnç düşer,sağlıklı kişide akım hızları artar. büyük hava yollarındaki direnç düşer,sağlıklı kişide akım hızları artar.

60 HAVAYOLU REZİSTANSI HAVAYOLU REZİSTANSI KOAH’ta artan rezistansın rezistansın büyük kısmı periferik büyük kısmı periferik havayollarına aittir. havayollarına aittir. Helyum solununca akım hızları sağlıklı akım hızları sağlıklı kişideki kadar artmaz. kişideki kadar artmaz.

61 AKCİĞER ELASTİSİTESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER Tip I kollagen lifler Elastin Yüzey gerilimi Düz kas

62 akciğer elastisitesi Göğüs duvrı elastisitesi diyafram

63 Alveoler destruksiyon Elastisite kaybı ↑ Inflamatuar hücreler macrophages, CD8 + lymphocytes KOAH ta PARENKİM Source: Peter J. Barnes, MD

64 KOMPLİANS Her bir ünite basınç değişmesine karşılık olan volüm değişikliğidir. C=  V/  P C=  V/  P Genellikle normal erişkinde akciğer kompliansı 0.2 L/cmH2O dur.

65

66

67 Statik ve Dinamik Komplians

68 KOAH ’ ın Fizyolojik Sonu ç ları Hava akışına olan direncin artması Havayollarındaki tıkanıklık Akciğer dokusunun esneklik kaybı Alveolar yıkım Akciğer volumleri FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEFR azalır RV ve TLC artar Ventilasyon/perfüzyon dengesi bozulur.

69 SFT FVC: 1740 ml(%59) FEV1: 640 ml(%29) FEV1/FVC: %37 FEF 25-75: 0,22(%9)

70

71 Fonksiyonel bozukluk hangi tiptedir? 1. Obstrüktif 2. Restriktif 3. Kombine

72 Restriktif ve obstrüktif bozukluğu en iyi ayırabilen parametreler A. FEV 1 /FVC B. VC C. TLC D. FEV 1 /FVC ve TLC

73 TAK ve RV hangi teknikte daha yüksek çıkar? 1. He Dilüsyon 2. Pletismografik 3. İkisinde de ayni

74 VOLÜMLER Pletismografik TLC: 7240 ml(%136) RV: 3780ml(%140) TLC: 7240 ml(%136) RV: 3780ml(%140) RV/TLC:%52 RV/TLC:%52 Fark:710ml Fark:710ml

75 DİFÜZYON KAPASİTESİ DLCO mL/mmHg/dak %26 DLCO/VA mL/mmHg/dak /L %32


"KOAH da SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Sema Umut Sema Umut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları