Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Difüzyon Olayları ve Kapasitesi Prof. Dr. H.Oktay SEYMEN 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Difüzyon Olayları ve Kapasitesi Prof. Dr. H.Oktay SEYMEN 2006."— Sunum transkripti:

1 1 Difüzyon Olayları ve Kapasitesi Prof. Dr. H.Oktay SEYMEN 2006

2 2 Genel çerçeve 1- Akım- hacim eğrileri 2- Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini 3- Ventilasyon kat sayısı 4- Difüzyon ve özellikleri 5- Klinikte kullanılan bazı terimler

3 3 Genel çerçeve 1- Gazların yayılım özellikleri 2- Solunum sistemi ile ilgili klinikte kullanılan bazı terim ve kavramlar

4 4 Gazların yayılımı açısından akciğerler iki farklı fonksiyonel bölüme sahiptir 1-Havayolları (Konveksiyonla) 2-Alveoller (Diffüzyonla)

5 5 İki fizik olay O 2 ’in havadan dokulara ve CO 2 nin ters yöndeki hareketinden sorumludur: 1-Konveksiyon: –Aktif-enerji gereksinir. –Uzun mesafelidir. 2-Diffüzyon: –Pasiftir-enerji gereksinmez. –Sadece kısa mesafelerde iş yapar.

6 6 DİFÜZYON •Moleküllerin kinetik hareketi ile oluşur. Her gaz molekülü diğer gaz molekülleri arasında hızla hareket eder. •Solunum havasındaki gaz moleküllerinin hareket hızı çok yüksektir ve terminal bronşlarda alveollere olan mesafe çok kısadır. •Moleküllerin solunum membranından her iki yöne olan rastlantısal hareketlerini anlatan kavramdır.

7 7 Alveollerden bir gazın birbirini izleyen soluklarla ekspirasyonu Guyton

8 8 SOLUNUM MEMBRANI Guyton

9 9 SOLUNUM MEMBRANI 1-Alveolü kaplayan sıvı tabakası (sürfaktan içerir) 2-Alveol epiteli 3-Epitel bazal membranı 4-Alveol epiteli ile kapiller membran arasında kalan ince interstisyel boşluk 5-Kapiller bazal membranı 6-Kapiller endotel membranı

10 10 Solunum membranı •kalınlığı 0,2-0,6 mikrometredir. •alanı yaklaşık 70 m 2 dir. •anlık bulunan kan miktarı 60-140 ml’dir. Bu kan 70 m 2 lik bir yüzeye yayılmaktadır.

11 11 Guyton

12 12 Bir gazın difüzyonuna başlıca 2 özellik etki eder: •1-Parsiyel basınç farkı •2-Yapısal engelin kalınlığı ve yüzeyi

13 13 Atmosfer havası (1 Atm=760 mmHg) Alveol havasıEkspirasyon havası % 78,62 N 2 (597 mmHg) % 20,84 O 2 (159 mmHg) % 0,04 CO 2 (0,3 mmHg) % 0,50 H 2 O (3,7 mmHg) % 74,9 N 2 (569 mmHg) % 13,6 O 2 (104 mmHg) % 5,3 CO 2 (40 mmHg) % 6,2 H 2 O (47,0 mmHg) % 74,5 N 2 (566 mmHg) % 15,7 O 2 (120 mmHg) % 3,6 CO 2 (27 mmHg) % 6,2 H 2 O (47,0 mmHg)

14 14 Sıvılardaki net difüzyon hızını etkileyen faktörler 1-Basınç farkı 2-Gazın sıvı içerisinde erime kabiliyeti 3-Sıvının enine kesit alanı 4-Gazın dağılacağı mesafe 5-Gazın moleküler ağırlığı 6-Sıvının sıcaklığı (vücut sıcaklığı, belirli ölçüler içinde sabit kaldığından dikkate alınmaz) Difüzyon hızı Basınç farkı Enine kesit alanı Gazın çözünürlüğü Difüzyon yolunun uzunluğu Gazın moleküler ağırlığı

15 15 Sıvılardaki net difüzyon hızını etkileyen faktörler •Herhangi bir basınç değişikliğinde, gazın erime kabiliyeti ne kadar yüksekse, o kadar çok sayıda molekül difüzyona uğrar. Difüzyon yolunun enine kesiti ne kadar büyükse, difüze olan toplam molekül sayısı o kadar fazla olur. •Moleküllerin difüze olacağı yol ne kadar uzunsa, difüzyonun tamamlanması o kadar çok zaman alır. •Sonuç olarak moleküllerin kinetik hareketlerinin hızı (moleküler ağırlığının karekökü ile ters orantılıdır) ne kadar büyükse, gazın difüzyon hızı da o kadar büyük olur. Difüzyon hızı Basınç farkı Enine kesit alanı Gazın çözünürlüğü Difüzyon yolunun uzunluğu Gazın moleküler ağırlığı

16 16 Bir gazın alveollerden uzaklaştırılma hızı

17 17 •250 ml/dk ve 1000 ml/dk lık iki ayrı oksijen absorbsiyon hızında farklı düzeylerdeki alveoler ventilasyonun, alveoler PO2 üzerine etkisi

18 18 Normal soluk havasını çeşitli bölümlerinde O2 ve CO2 parsiyel basınçları

19 19 Solunum Membranının Difüzyon Kapasitesi •Solunum membranının alveoller ile pulmoner kan arasındaki gaz değişimini sağlama yeteneği, membranın difüzyon kapasitesidir ve 1 mmHg basınç farkı ile bir dakikada membrandan difüzyona uğrayan gaz hacmini gösterir.

20 20 •Oksijen için difüzyon kapasitesi 21 ml/dak/mmHg’dir. •Fonksiyonel açıdan solunum membranının iki tarafı arasında ortalama 11 mmHg oksijen basınç farkı vardır. •Bu basıncın difüzyon kapasitesi ile çarpımı (11x21) solunum membranından bir dakikada difüzyona uğrayan 230 ml oksijen hacmini verir. Bu vücudun oksijen kullanma hızıdır.

21 21 •Pulmoner kapillerlerin ortalama çapı 5 mikrometredir. •Eritrositler sıkışarak geçer. •Eritrosit membranı genellikle kapiller duvara değdiğinden oksijen ve karbon dioksitin difüzyon hızını yavaşlatan plazmadan geçmesi gerekmez. •Bu olay da difüzyon hızını artırır.

22 22 Bazı klinik terimler •Bronşit •Bronşların iltihabı •Plörezi •Plevranın iltihabı •Eupnea •Normal hız ve ritmdeki solunum •Apne •Solunumun durması •Hiperpne •Solunum hızı değişmeksizin daha derin soluk alıpverme •Dispnea •Zorlu ve sıkıntılı solunum

23 23 •Anoksi •O 2 yokluğu •Hipoksi •Dokuya O 2 gelmesinin yetersiz olduğu durum •Astma •Bronkokonstrüksiyonla karakterize akciğer hastalığı Bazı klinik terimler

24 24 •Taşipne (frekansın artması) •Bradipne (frekansın azalması) •Ortopne (yarıoturur şekilde solunum) •Hiperventilasyon (hem frekans hemde derinliğin artması) Bazı klinik terimler

25 25 1-Cheyne-Stokes tipi 2-Kussmaul tipi 3-Biot tipi Periyodik solunum:

26 26 Özet 1- Difüzyon ve özellikleri anlatıldı. 2- Solunum tipleri ve periyodik solunum Not: Sunum Guyton’ın Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevi, 9.edi.’dan faydalanılarak hazırlanmıştır


"1 Difüzyon Olayları ve Kapasitesi Prof. Dr. H.Oktay SEYMEN 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları