Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Astım’ da Tanı Yaklaşımı Uz. Dr. ADEM YILMAZ Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi /Adana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Astım’ da Tanı Yaklaşımı Uz. Dr. ADEM YILMAZ Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi /Adana."— Sunum transkripti:

1 Astım’ da Tanı Yaklaşımı Uz. Dr. ADEM YILMAZ Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi /Adana

2 ASTIM Mast hücresinden salgılanan histaminin başlattığı bir süreç… Havayollarının kronik bir enflamatuvar durum…

3 TANIM o Kronik hava yolu inflamasyonu ve bronş hiperreaktivitesi ile karakterize, reverzibl hava yolu obstrüksiyonu kliniğine sahip, genetik zemini olan bir sendromdur.

4 o Kronik hava yolu inflamasyonu o Bronş aşırı duyarlılığı o Diffüz reverzibl hava yolu obstrüksiyonu o Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları o Genetik zemini olan bir sendromdur. o Farklı fenotipte olgular TANIM

5 EPİDEMİYOLOJİ o Görülme sıklığı Yeni Zelanda, Pasifik adaları;>%20 Güney Asya, Kuzey Amerika Kızılderilileri, Eskimolar; <%1 Avrupa; %5-10 Türkiye; Çocuk %5-10 Erişkin >%5

6 *Türkiyede 2.5 milyon astımlı hasta *Ciddi bir halk sağlığı sorunu 300 MİLYON KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR. TAHMİNEN 2025 YILINDA 400 MİLYON 250.000 Ölüm/yıl >10 6-10 1-5 <1 No data Asthma in adults Prevalence % Prevalans %1-18

7 KALICI,YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERAKUT DEĞİŞİKLİKLER GENETİK Çevresel Etkenler İNFLAMASYON PATOGENEZ

8 Th2 Lenfosit Kronik Eozinofilik İnflamasyon Subepitelyal fibrozis Düz kas hipertrofisi Goblet hücre hiperplazisi Revaskülarizasyon Epitel yıkımı ECP MBP NO GF ler IL-3, IL-5 GM-CSF Eozinofil Mast hücresi IL-4 IL-5 IL-3 SCF IL-4 IL-13 IgE B Lenfosit Akut İnflamatuvar Ataklar Bronkospazm Vazodilatasyon Permeabilite artışı Ödem Mukus sekresyonu Histamin LTC 4 PGD 2

9 KİŞİSEL,ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ Havayolu hiperreaktivitesi Diffüz reverzibl havayolu obstrüksiyonu İNFLAMASYON GENETİK FAKTÖRLER REMODELLİNG SEMPTOMLAR Öksürük, Hırıltı, Dispne, Göğüste baskı TETİKLEYİCİLER GİNA,2009 PATOGENEZ

10 RİSK FAKTÖRLERİ Kişisel Faktörler:Genetik, atopi, bronş hiperreaktivitesi, cinsiyet, etnik köken, obesite, GÖR Çevresel Faktörler: Allerjenler, meslek, sigara, hava kirliliği, solunumsal infeksiyonlar, parazitik infeksiyonlar, sosyoekonomik durum, diyet, ilaçlar, obesite Tetikleyiciler: Allerjenler, iç ve dış hava kirliliği, solunumsal infeksiyonlar, egzersiz, sülfürdioksit, besinler, katkı maddeleri, ilaçlar, psikolojik etkenler, sigara, irritanlar

11 PATOGENEZ

12 Brittle Astım Ağır Astım Steroide Dirençli Astım Hafif Astım İrreverzibl astım Aspirin Astımı Mesleksel Astım Egzersiz Astımı Geç Başlayan Astım Premenstrüel Astım Eozinofilik Astım Noneozinofilik Astım Fenotipler Erken Başlayan PATOGENEZ

13  Ekstrensek astım  İntrensek astım  Egzersiz astımı  Meslek astımı  Öksürük ile seyreden astım  Yaşlı astımı  Brittle astım  Premenstrüel astım  Steroide bağımlı astım  Steroide rezistan astım  Noktürnal astım  Sigara içen astımlı  Aspirine bağlı astım PATOGENEZ Z Fenotipler

14 TANI Anamnez Fizik Muayene Solunum Fonksiyon Testleri Radyoloji Laboratuar

15 o Semptomlar Nefes darlığı Öksürük Hışıltılı / hırıltılı solunum Göğüste sıkışma, baskı hissi Anamnez TANI

16 o Semptomların Özellikleri Tekrarlayıcı karakterde, nöbetler halinde Daha çok gece ve/veya sabaha karşı Kendiliğinden veya ilaçlarla hafifler veya kaybolur Yakınmaların olmadığı dönemler vardır, mevsimsel değişkenlik gösterebilir. Bazı faktörlerle (allerjen, irritan, egzersiz, virüs inf., stres vs.) uyarılır. TANI

17 Hastalığın ve atağın ağırlığına göre değişir. Oskültasyonda normal akciğer sesi olabileceği gibi, ekspiryum sonunda veya iki fazda ronküs olabilir. Ağır atakta; sessiz akciğer, siyanoz, taşikardi, yardımcı solunum kasları kullanımı bulunabilir. Fizik Muayene TANI

18 -Bronş Reversibilite Testleri Erken reversibilite (FEV1,FEV1/FVC) Geç reversibilite -Zirve akım hızı (PEF) ölçümü -PEF değişkenliği -Basit egzersiz testi -Nonspesifik bronş provokasyonu Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri) TANI

19 FEV 1 < %80 FEV 1 /FVC < %75-80 FEV 1 FVC FIV 1 01 234sn TANI Solunum Fonksiyon Testleri

20 PEFmetre Zirve akım hızı (PEF) ölçümü TANI Solunum Fonksiyon Testleri

21 Erken Reverzibilite; Orta derecede hava yolu obstrüksiyonlarında tanıya yardımcıdır. FEV 1, FVC veya PEF ölçümlerinden sonra uygulanan kısa etkili beta-2 agonistten (200  g: 2puf salbutamol ) 15-20 dk sonra ölçümde FEV 1 başlangıca göre %12 veya 200ml artmış olması Geç Reverzibilite; 2-6 hafta steroid tedavisi sonrası, FEV 1 >%15, PEF %20 artış olması TANI Solunum Fonksiyon Testleri

22 Pre- bron- kodilatör Post- bron- kodilatör FEV 1 (/L) 3,912,253,20 FVC (L) 4,554,254,40 FEV1/FVC (%) 865373 FEF %25-75 4,72,13,9 PEF (L/san) 8,55,58,3 Beklenen Reverzibilite: 950 ml (%45) TANI Solunum Fonksiyon Testleri

23 Havayolu obstrüksiyonunun gösterilemediği durumlarda; 1. PEF değişkenliği: sabah akşam değişkenliği %20 üzerindeyse astım lehine kabul edilir. 2. Bronşprovokasyon testi X100 PEF Değişkenliği = Maksimum PEF - Minimum PEF 1/2 x (Maksimum PEF + Minimum PEF) TANI Solunum Fonksiyon Testleri

24 Bronş Provokasyon Testi -Spirometri normal ve öykü astımı düşündürüyorsa -Tanı için rutin yapılmaz -Metakolin veya histaminin artan dozların inhalasyonu ile yapılır. -Astımlıların %95’inde PD20 veya PC20 8 mg/ml’nin altındadır. Hava yolu enflamasyonu ile PD20 koreledir. TANI Solunum Fonksiyon Testleri

25 o P. A. Akciğer Grafisi Tanı başlangıcında çekilebilinir. Ancak kontrollerde rutin çekilmesi gerekmez Genellikle normal olup, ataklarda hiperinflasyon bulguları vardır. TANI Radyoloji

26 *Diğer hastalıkları ekarte etmek veya komplikasyonların tespiti amacıyla çekilir.

27 -Eozinofili; Kanda %10’dan veya 300/mm3’den fazla olmasıdır. Spesifik değildir. Balgamda, nazal ve bronş lavajında da bulunması astımı destekleyici bir bulgudur. Tanı ve izlem için rutin testler değildir. -Total ve spesifik IgE: Alerjiyi desteklemek ve araştırma amaçlı bakılabilir. -İnflamatuar belirteçler; NO, CO TANI Laboratuvar

28 -Alerjik cilt testleri (prick test); Alerjenin araştırılması tanıda yararlı olabilir. -Nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunumu olan hastalarda, allerjik rinit ve atopik dermatit gibi atopik hastalıkların bulunması, astım tanısını destekler. TANI Laboratuvar

29 ANAMNEZ Solunum Fonksiyon Testleri Obstrüksiyon varNormal Reverzibilite Testi (Erken ve Geç) PEF takibi Bronş Provokasyon Testi PEF takibi PA akciğer grafisi Allerji deri testleri

30 anamnez Astım tanısı anamnez ile konulan bir hastalıktır. o Kesin tanı koyduran bir test yoktur. o Bazı testler tanıya yardımcıdır. o Testlerin pozitif olması tanıyı destekler. o Negatif testler, astımı ekarte ettirmez. o Ailevi olduğundan çoğu hasta zaten tanısını kendi koyar. o Tanıyı karıştıran durumlar; tek semptom, eşlik eden hastalık(lar) ve doktorlar. TANI

31 Astım 'da Ayırıcı Tanı Yaygın hava yolu obstrüksiyonları KOAH, bronşektazi, obliteratif bronşiolit, kistik fibroz, reaktif hava yolu disfonksiyonu sendromu Lokal hava yolu obstrüksiyonları Kronik rinosinüzit, GÖR, ACE blokerleri ile oluşan öksürükler, sol kalp yetersizliği

32 Parankimal Akciğer Hastalıkları Endobronşial/ endotrakeal yer kaplayan lezyonlar Üst hava yolu patolojileri Pulmoner tromboemboli Bronşa/trakeaya dıştan bası oluşturan lezyonlar Sol kalp yetmezliği Astım 'da Ayırıcı Tanı

33 KOAH – Astım ayırıcı tanısı ASTIM Genç ve orta yaş Atopik Sigara içmeyen Tekrarlayan dispne atakları Hışırtılı solunum Reverzibil havayolu obstrüksiyonu KOAH İleri Yaş 60 paket/yıl sigara öyküsü Progresif egzersiz dispnesi Kronik öksürük Balgam Fiks havayolu obstrüksiyonu

34 TEŞEKKÜR EDERİM www.toraks.org.tr www.ginasthma.org


"Astım’ da Tanı Yaklaşımı Uz. Dr. ADEM YILMAZ Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi /Adana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları