Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUR’AN’ IN ANA KONULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUR’AN’ IN ANA KONULARI"— Sunum transkripti:

1 KUR’AN’ IN ANA KONULARI
1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

2 İÇİNDEKİLER KUR’AN NEDİR? KUR’AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR
AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER

3 KUR’ AN NEDİR? Kur’an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah’ın kelamıdır. O’nun yüce muradını beyan eder. O’nu tanıtır, O’na sevkeder. O’nu sevdirir, O’nu zikrettirir. O, bir ucu Rabbimizde bir ucu bizde bulunan, iman ve amel edene dünyada şeref, ahirette saadet sebebi olan nurlu, kutlu, tatlı bir kitaptır. Onu inkar ve ihmal eden için bir hasret ve pişmanlıktır. Kur’an-ı Hakim, meleklerin reisi Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile bütün varlığın efendisi Hz. Muhammed (A.S.) Efendimiz’e indirilmiş, kendisiyle Yüce Mevla’ya ibadet yapılan şerefli bir kitaptır. Kur’an-ı Hakim, bir hidayet kitabıdır.

4  Kullara tevhidi gösterir, sadece eşi ve benzeri olmayan Yüce Yaratıcıya kulluk ettirir. Kalpten şirki temizler, kula şükrü öğretir. O bir zikir kitabıdır, okuyana Allah’ı zikrettirir. Her harfine en az on sevap verilir. Onu kıraat edene, dinleyene, sevene, hürmetle yüzüne gözüne sürene rahmet edilir. Kur’an bir fikir kitabıdır, her yönüyle insanı ve varlığı fikrettirir. Gaybdan bilgi verir, insanın müşkülünü giderir. Geçmiş milletlerin hallerinden, gelecekteki nimet ve tehlikelerden bahseder. İnsanı düşündürür, ümitlendirir, korkutur. Dostunu güldürür, düşmanını ağlatır.

5 İNANÇ İnanç, Allah’ın Peygamberimiz ( s.a.v ) aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır. Tevhit, Kur’an’da üzerinde önemle durulan bir konudur. Örneğin tevhit inancı ihlas suresinde şöyle açıklanır: ‘’DE ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.’’

6 İBADET İbadet; Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek amacıyla yapılır. İbadetlerde esas gaye Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Yüce Allah; ‘’Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’’ buyurarak yaradılış gayesinin Allah’a kulluk olduğunu ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette insanın yapmakla yükümlü olduğu ibadetlerden bahsedilir. Bunların başında namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler gelir. Örneğin bir ayette şöyle buyrulur:’’Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.’’

7 AHLAK Ahlak, insanın yaratılıştan gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlardır. Dinin amacı güzel ahlaktır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim, inanç ve ibadetlerle ilgili sorumluluklarımızın yanı sıra ahlaki görevlerimizden de bahseder. Kur’an-ı Kerim’de doğruluk, adalet, tevazu, iyilik, cömertlik,sevgi; akraba, anne ve babaya saygı gibi güzel huylar yer alır. Bu özellikler övülerek teşvik edilir. Örneğin bir ayette şöyle buyrulur: ‘’Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.’’

8 KISSALAR Kur’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında ibret verici hikaye ve olaylara kıssa denir. İnsanlara doğru yolu göstermek amacıyla Allah tarafından gönderilen ilk peygamber Hz.Adem ve son peygamber Hz.Muhhammed’dir. Bu iki peygamber arasında pek çok peygamber gönderilmiştir. Peygamberlerin bazılarının isimleri ve kısa hayat hikayeleri Kur’an’da anlatılmıştır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılyor:’’Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kiminide anlatmadık.’’

9 KAYNAKÇA CANTÜRK DURMUŞ 6/F 179
FATİH YAYINLARI (OKUL KİTABI) sayfalar; 84/85/86/87/88 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ CANTÜRK DURMUŞ 6/F 179


"KUR’AN’ IN ANA KONULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları