Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURAN’I KERİMİN İÇ DÜZENİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURAN’I KERİMİN İÇ DÜZENİ"— Sunum transkripti:

1 KURAN’I KERİMİN İÇ DÜZENİ
Kur’an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed’e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur’an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya getirmek anlamlarına gelir.

2 • Kur’an herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşan son ilahi kitaptır.  • Allah, Kur’an’da insanın var oluş amacının kendisine kulluk etmek olarak açıklamaktadır. • İslam’ı öğrenirken Kur’an-ı Kerim’den sonra başvurulacak ikinci kaynak Hz. Muhammed’in örnek hayatı diye tanımlayabileceğimiz sünnettir.

3 Kur’an-ı Kerim’in Tarihi • Kur’an’ın indirilişi Hz Muhammed’in 610 yılında ilk vahyi almasıyla başlayıp vefat ettiği 632 yılına kadar sürmüştür. • İlk vahiy Kadir Gecesi’nde indirilmiştir. • Yaklaşık olarak 23 yılda indirilmiştir.

4 • Değişik malzemeler üzerine yazılmış olan Kur’an-ı Kerim Hz
• Değişik malzemeler üzerine yazılmış olan Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber hayatta iken bir araya getirilememişti. Savaşlarda birçok sahabe şehit olmuştur. Bunun üzerine Hz. Ömer’in de ricasıyla Hz. Ebubekir Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi için Zeyd bin Sabit’i görevlendirmiştir. Peygamberimizin vahiy katibi Zeyd bin Sabit başkanlığında oluşturulan bir heyet, Kuran-ı Kerim’i kitap haline getirerek Hz. Ebubekir’e teslim etmiştir.

5 (Kur’an, Hz. Ömer’in ricası ve Hz
(Kur’an, Hz. Ömer’in ricası ve Hz. Ebubekir emriyle Zeyd bin Sabit tarafından kitap haline getirilmiştir.) • Kur’an, Hz. Osman döneminde çoğaltıldı. Çoğaltılmasında yine Zeyd bin Sabit yardımcı olmuştur. 7 nüsha oluşturulmuş ve Basra, Kûfe, Şam, Mekke’ye gönderilmiştir. Çoğaltılmasının nedenleri;  * Yapılan fetihler sonucu İslam coğrafyası’nın hızla genişlemesi ve Müslüman nüfusunun artması. * Mahalli lehçe farklılıklarının etkisiyle aynı metnin farklı tarzda telaffuz edilmesi.

6 Kur’an’ın İç Düzeni İle İlgili Kavramlar (Ayet, Sure, Cüz, Mushaf) Ayet : Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç cümlecikten oluşan ifadeleridir. • Ayet sözlükte alamet, delil, işaret demektir. • Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet vardır.

7

8 Sure : Kur’an’ın en az 3 ayetten oluşan 114 bölümünden her birine verilen addır. • Sure sözlükte yüksek mevki, etrafı surlarla çevrili şehir demektir.  • Tevbe suresi hariç tüm sureler besmeleyle başlar. • Surelerin sıralaması zaman ya da konuya göre değil uzundan kısaya doğrudur. • En uzun sure Bakara, en kısa sure Kevser’dir.

9 Cüz : Kur’an-ı Kerim’in 20’şer sayfalık bölümüne verilen addır
Cüz : Kur’an-ı Kerim’in 20’şer sayfalık bölümüne verilen addır. • Kur’an-ı Kerim 30 cüzden oluşmuştur.

10 Mushaf : Kitap haline getirilmiş olan Kur’an’ın özel adıdır
Mushaf : Kitap haline getirilmiş olan Kur’an’ın özel adıdır. • Mushaf sözlükte iki kapak arasında toplanmış sayfalar demektir. • Kur’an’a bu isim Hz. Ebu Bekir döneminde verilmiştir.

11 Kur’an’ın Okunması İle İlgili Kavramlar (Tecvit, Mukabele, Hatim, Hafızlık) Tecvit : Kur’an-ı Kerim’i güzel bir biçimde okumak için uyulması gereken kuralları kapsayan ilimdir.

12 Mukabele : Kur’an-ı Kerim’i okuyan kişiyi, bilenlerin Kur’an’dan takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesidir. Ayrıca her Ramazan ayında Hz. Muhammed ve Cebrail’in ayetleri karşılıklı okumasına da mukabele denir.

13 Hatim : Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezbere ya da yüzünden, baştan sona kadar okumak veya dinlemektir.

14 Hafızlık : Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezberlemektir
Hafızlık : Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezberlemektir. Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişiye hafız denir. 

15 Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar (Meal, Tefsir) Meal : Kur’an-ı Kerim’in tercümesidir. Anlam, kavram demektir.

16 Tefsir : Kur’an-ı Kerim’i açıklamak ve yorumlamaktır
Tefsir : Kur’an-ı Kerim’i açıklamak ve yorumlamaktır. Kur’an-ı Kerim’i açıklayan kişilere müfessir denir. Ayetlerin iniş sebeplerini belirtir.

17 • Yıllar içinde çok sayıda tefsir kitabının yazılmasının nedenleri;
• Yıllar içinde çok sayıda tefsir kitabının yazılmasının nedenleri; * Güncel sorunlara cevaplar bulunmasının gerekmesi ve * Farklı kültürlere sahip olan müfessirlerin Kuran’ı farklı yorumlamasıdır. • Ülkemizde ilk tefsir ve meal Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından yapılmıştır.

18 Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları İnanç : Allah’ın, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e bildirdiği esasların tamamını tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların doğruluğuna gönülden inanmaktır. İmanın şartları : Allah’a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberlere, Ahiret’e, Kadere iman. İslam’ın şartları : Namaz, oruç, hac, zekat, şehadet.

19 İbadet : İnsanın Allah’a sevgi, saygı ve itaatini göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu tutum ve davranışlardır.  Ahlak : İnanç ve ibadetlerin gereği olarak ortaya çıkan, ihlas ve samimiyetle ortaya konan, gönül ve duygu kaynaklı davranışlardır.

20 Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi Türkler Sasani, Bizans ve Hazar ülkelerine İslamiyet’i yaymıştır. Hüsnü Hat : Güzel yazı yazma sanatıdır. Hat yapana Hattat denir. Tezhip : Kitap süsleme sanatıdır. Tezhip yapana Müzehhip denir.

21 Hadisi Şerif  “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir!”  

22 Hadisi Şerif Hayırlı hane de, içinde Kur’an okunan hanedir! Melekler, içinde Kur’an okunan haneye hayırlı misafirler olarak üşüşürler, şeytanlar da o haneden şerli işgalciler olarak kaçışırlar!.

23 Hadisi Şerif Kur’an’ı öğreniniz. Şüphesiz onu okumakla her harfine bedel on sevapla mükafatlandırılırsınız.”7


"KURAN’I KERİMİN İÇ DÜZENİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları