Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 AİLE VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ

2 AİLE Toplumun çekirdeği ve en temel birimi olan aile, en eski sosyal müesseselerden olup, insanlığın devamı ve gelişmesi hususunda çok önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Ailenin en önemli ve belki de en başta gelen fonksiyonu, insan neslinin devamına hizmet etmesidir.

3 Bunun yanında aile, dünyaya gelen çocukların beden, zihin ve ahlak bakımından sağlıklı ve dengeli yetişmelerinde önemli roller üstlenmekte, böylece insanlığın her bakımdan gelişmesine katkı sağlamaktadır.

4 Aile, fertler için hem dış çevrenin olumsuz şartlarından koruyucu, hem de eğitici ve yönlendirici ilk ocak özelliğini taşımaktadır. Çocuğun, toplumun beklentisi doğrultusunda din ve hukuk kurallarına saygılı bir şekilde yetişmesi ancak aile ile sağlanabilir. Bu nedenle eğitimciler aileyi ilk ve en etkili eğitim kurumu olarak kabul etmektedirler.

5 Aile, dinî değer ve yaşayışın korunmasını, milli varlığın ve kültürün yaşamasını, geliştirilip devam ettirilmesini ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan araçların en önemlisidir. Sonuç olarak çocukların, ruh ve beden sağlığı içinde doğup büyümesi, kişilik ve ahlak eğitimi, sosyalleştirilmesi ailesiz mümkün olmamaktadır.

6 Bütün bunların yanında aile, insanın verimliliği, mutluluğu, ruh ve beden sağlığını koruması için vazgeçilmez bir kurumdur. Kur'an-ı Kerim'de, "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır." buyrulmaktadır .

7 İslam dininde akrabalık bağlarının korunması, önemli görevlerden biridir. Buna karşılık akrabalar ile ilişkilerin kesilmesi ise, büyük günahlardandır. ***ÖNEMLİ: İnsanın, Allah'a iman ve ibadetten sonra en önemli ödevi, ana ve babasına saygı, sevgi ve ilgi göstermesidir.

8 Anne ve babaya karşı yerine getirilmesi gereken birçok görev vardır.
- Onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, -Onlara huzurlu bir ortam sağlamak için çalışmak, -Haram olmayan konularda isteklerini yerine getirmek, - İbadetlerine yardımcı olmak,

9 -Haklarında hayır duada bulunmak, -Onların itibarlarını korumak, -Onları incitecek fiil ve davranışlardan uzak durmak, -Vasiyetlerini yerine getirmek, -Öldükten sonra dostlarıyla ve sevdikleriyle ilişkiyi devam ettirmek onlara karşı vazifelerimizdendir.

10 Ana-babaya karşı gelmek ise büyük günahlardan kabul edilmiştir. Hz
Ana-babaya karşı gelmek ise büyük günahlardan kabul edilmiştir . Hz. Peygamber, onlara itaat ve ikram etmenin Cennet'e, isyan ve saygısızlık etmenin ise Cehennem'e girmeye sebep olacağını bildirmiş ; anne-babası yanında ihtiyarladığı halde Cennet'i kazanamayanları ise kınamıştır

11 Ancak büyükler, ana-babadan ibaret olmadığı gibi küçükler de çocuklardan ibaret değildir. Ana-babanın yanında büyükanne-büyükbabalar, ağabeyler, ablalar, amcalar, halalar, dayılar, teyzeler, komşu amcalar, komşu teyzeler, komşu ağabeyler, komşu ablalar... büyüklerimizden olduğu gibi,

12 nerede olursa olsunlar yaşlılar, öğretmenler, devlet görevlileri de büyüklerimizdendir. Müslüman bunların hepsine saygı gösterir.

13 AYETLER

14 Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.
Nisa Suresi 1. Ayet

15 Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa haklarını ver, fakat saçıp savurma.
İsra Suresi 26. Ayet

16 Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik.
Ahkaf Suresi 15. Ayet

17 O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Furkan Suresi 54. ayet

18 Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90. Ayet

19

20 Rabbin rızası, ana-babanın rızasına, öfkesi de onların öfkesine bağlıdır

21 Babalarınıza iyi davranın ki, çocuklarınız da size iyi davransın

22 Cebrail bana komşular hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, komşu komşuya varis olacak sandım.

23 Allah'a ve ahirete iman eden komşusunu rahatsız etmesin

24 "vallahi kamil mümin değildir"
Hz. Peygamber bir defasında üç defa tekrar ederek "vallahi kamil mümin değildir" diye yemin etmiş; "kim" diye sorulunca da, "komşusu, şerrinden emin olmayan kimse" buyurmuştur .

25 Evleniniz, çoğalınız; çünkü ben, kıyamet günü ümmetlere karşı sizinle öğünürüm.

26 CENNETİN kapılarını açmak için, Hazırlayan:Ü.Kemal YILMAZ
öncelikle Anne-Babasına sonra tüm büyükleri ve akrabalarına bağlı, onları seven ve saygı duyan,arayıp soran gençlerden eylesin. Abdullah KARDAŞ Hazırlayan:Ü.Kemal YILMAZ


"AİLE VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları