Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sakarya.edu.tr. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ FİNANSAL EKONOMETRİ BÖLÜMÜ www.sakarya.edu.tr Ocak-Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sakarya.edu.tr. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ FİNANSAL EKONOMETRİ BÖLÜMÜ www.sakarya.edu.tr Ocak-Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 www.sakarya.edu.tr

2 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ FİNANSAL EKONOMETRİ BÖLÜMÜ www.sakarya.edu.tr Ocak-Aralık 2014

3 www.sakarya.edu.tr GENEL BİLGİLER 2014 İNSAN KAYNAKLARI Profesör Sayısı0 Doçent Sayısı2 Yardımcı Doçent Sayısı4 Araştırma Görevlisi Sayısı2 Öğretim Görevlisi Sayısı0 Okutman Sayısı0 Uzman Sayısı0 Tekniker Sayısı0 Öğrenci Asistan Sayısı3 SUNULAN HİZMETLER Öğrenci Sayısı62 Derslik Sayısı1 İŞBİRLİKLERİİşbirliği Sayısı0

4 www.sakarya.edu.tr KIRMIZI ALAN GRAFİĞİ

5 www.sakarya.edu.tr Strateji.1: Eğitim öğretim içeriklerini evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmek. Hedef 1.1: Akademik kadrolara kriterleri yüksek adayların tercih edilmesini sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI Profesörlük kadroları için Atanma ve Yükseltilme Ölçüt Puanları ortalaması 90000 Doçentler kadroları için Atanma ve Yükseltilme Ölçüt Puanları ortalaması 60000 Yardımcı Doçentlik kadroları için Atanma ve Yükseltilme Ölçüt Puanları ortalaması 24000

6 www.sakarya.edu.tr Strateji.1: Eğitim öğretim içeriklerini evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmek. Hedef 1.1: Akademik kadrolara kriterleri yüksek adayların tercih edilmesini sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI Araştırma Görevlisi kadroları için Atanma ve Yükseltilme Ölçütleri Puanları ortalaması 8000 Öğretim Görevlisi kadroları için Atanma ve Yükseltilme Ölçüt Puanları ortalaması Uzman kadroları için Atanma ve Yükseltilme Ölçüt Puanları ortalaması

7 www.sakarya.edu.tr Strateji.2: Süreç ve mekanlarda bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak. Hedef 2.1: Öğrencilere sunulan yükseköğretim hizmetinin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerini (yabancı dil, bilişim teknolojisi, çalışma ortamı vb.) artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI (Ders notu, ödev vb. aktivitelerin internet ortamında paylaşıldığı ders sayısı/Toplam ders sayısı) x 100 (uzaktan eğitim hariç) 66,6 Engelli öğrencilere uygun olarak sunulan ders materyali sayısı (Bilişim destekli ders çalışma ortamı için tahsis edilen alan büyüklüğü / Birimin toplam alan büyüklüğü) x 100

8 www.sakarya.edu.tr Strateji.3: Uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenim projeleri ile eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Hedef 3.1: Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI Yaşam boyu öğrenim-eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet (tez, proje, etkinlik, eğitim, sertifika programı vb) sayısı Hedef 3.2 - Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak. Yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik faaliyet (kurs, sertifika programı, seminer, tez, proje, etkinlik vb.)sayısı 22%1002

9 www.sakarya.edu.tr Strateji.3: Uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenim projeleri ile eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Hedef 3.5: Üniversitemizde örgün öğretim derslerinden uzaktan eğitimde verilen ders sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI (Örgün öğretim kapsamındaki lisans derslerinden uzaktan eğitim yoluyla verilen ders sayısı/Toplam lisans ders sayısı)*100 50 %1003

10 www.sakarya.edu.tr Strateji 4: Eğitim öğretimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak. Hedef 4.1: Üniversitemizin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yürütülen ortak yükseköğretim programı, sertifika programı vb. sayısı (kongre sempozyum gibi etkinlikler hariç) Hedef 4.2: Yurt dışında yürütülen araştırma faaliyet ve projelerine öğretim elemanlarının katılımını artırmak. (Yurt dışına araştırma veya eğitim amacıyla giden öğretim elemanı sayısı/Toplam öğretim elemanı sayısı) * 100 16,6 %1001

11 www.sakarya.edu.tr Strateji 4: Eğitim öğretimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak. Hedef 4.4: Üniversitemizin yabancı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından tercih edilme düzeyini artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI (Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı/Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100 1,61 %1003,22 (Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenci sayısı/Toplam lisansüstü öğrenci sayısı) x 100 (Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı/Toplam öğretim elemanı sayısı) x 100

12 www.sakarya.edu.tr Strateji 5: Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek. Hedef 5.1: Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen nitelikli yayın, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞM E ORANI SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki makale sayısı/Toplam öğretim üyesi sayısı 0,16 %1000,33 SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerdeki makale sayısı/Toplam öğretim üyesi sayısı 0,160,83%5190,33 Birim tarafından yayınlanan ve indekslerde taranan dergi sayısı Birim tarafından periyodik olarak yayınlanan akademik dergi sayısı (İndeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı/Toplam öğretim üyesi sayısı) 0,164,66%29131,66

13 www.sakarya.edu.tr Strateji 5: Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek. Hedef 5.3: Üniversitemizde alınan patent sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI Patent sayısı Hedef 5.4: Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen bilimsel, sanatsal ve tasarım ödül sayısını artırmak. (Kazanılan bilimsel, sanatsal ve tasarım ödül sayısı /Toplam öğretim üyesi sayısı) 0,33 %100033

14 www.sakarya.edu.tr Strateji 5: Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek. Hedef 5.10: Üniversitemizde gerçekleştirilen disiplinlerarası araştırma ve geliştirme çalışmalarının sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI Disiplinlerarası yapılan araştırma ve geliştirme faaliyeti sayısı 11%1001 Hedef 5.11: Üniversitemizde akredite olmuş laboratuvarların sayısını artırmak. Akreditasyon işlemleri tamamlanan laboratuvarlar sayısı

15 www.sakarya.edu.tr Strateji 6: Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üretmek ve destek sağlamak. Hedef 6.1: Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal konferans, seminer, panel vb. faaliyet sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 GERÇEKLEŞEN 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI Ulusal kongre ve sempozyum sayısı (üniversitemizde düzenlenen veya üniversitemiz tarafından düzenlenen) 1 Ulusal ve yerel konferans, seminer, panel sayısı (üniversitemizde düzenlenen veya üniversitemiz tarafından düzenlenen) 11%1001 Ulusal ve yerel sergi, defile ve diğer gösteri sayısı (üniversitemizde düzenlenen veya üniversitemiz tarafından düzenlenen)

16 www.sakarya.edu.tr Strateji 6: Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üretmek ve destek sağlamak. Hedef 6.4: Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısını artırmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 2014 2015 HEDEF GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI Biriminiz tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı 11%1002 Hedef 6.5: Öğrencilerin ve Öğrenci Topluluklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek. Öğrenciler ve Öğrenci Toplulukları tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı 11%1002 Öğrencilerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılım oranı (Sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100) 16,12 %10019,35

17 www.sakarya.edu.tr KIYASLAMA HEDEFBirim Adı EN YÜKSEK H.4.2 Yurt dışına araştırma veya eğitim amacıyla giden öğretim elemanı sayısını giriniz. Finansal Ekonometri (%100) Maliye (%100) H.5.1 Indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısını giriniz. Finansal Ekonometri (%2913) Maliye (…..) H.5.4 Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen bilimsel, sanatsal ve tasarım ödül sayısını artırmak. Finansal Ekonometri (%100)Maliye (……) EN DÜŞÜK HEDEFBirim Adı Hedef 1.5: Uygulamalı eğitim programlarının etkinliğini artırmak. Finansal Ekonometri (…..) Maliye (%100) Hedef 4.1: Üniversitemizin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak. Finansal Ekonometri (….) Maliye (…..) Hedef 5.3: Üniversitemizde alınan patent sayısını artırmak. Finansal Ekonometri (….) Maliye (…..)

18 www.sakarya.edu.tr KURUMSAL RİSKLER Risk TanımıÖncelik Durumu Önleme Faaliyetleri (Sadece Yüksek ve Çok Yüksek öncelikteki riskler için yazılacak) Başarılı öğrencilerin üniversiteye çekilememesi Uygun öğrenci kabul şartlarının oluşmaması Başarılı öğrencilerin üniversiteye çekilememesi Öğrencilere verilen hizmetlerin öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaması Başarılı öğrencilerin üniversiteye çekilememesi Üniversitenin başarılarının yeterince tanıtılamaması

19 www.sakarya.edu.tr SONUÇ ve ÖNERİLER En Yüksek HedefBaşarının kaynağı/sebebi H.4.2 Yurt dışına araştırma veya eğitim amacıyla giden öğretim elemanı sayısını giriniz. TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışı araştırma burslarından faydalanılmasını teşvik etmek ve bu fırsatların değerlendirilmesi H.5.1 Indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısını giriniz. Nitelikli yayınlar yapılmasını teşvik ederek literatüre önemli katkılar yapılmasını sağlanmıştır. H.5.4 Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen bilimsel, sanatsal ve tasarım ödül sayısını artırmak. Ödüller hakkında bilgilendirme toplantıları yapılarak ödüller teşvik edilmiştir.

20 www.sakarya.edu.tr SONUÇ ve ÖNERİLER En Düşük HedefPlanlanan İyileştirmenin Açıklaması Hedef 1.5: Uygulamalı eğitim programlarının etkinliğini artırmak. İyileştirme Ekibi, Tamamlanma Tarihi, Hedef 4.1: Üniversitemizin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak. Bölüm içi değerlendirme toplantıları İşbirliği ekibi kurulması Hedef 5.3: Üniversitemizde alınan patent sayısını artırmak. İyileştirme Ekibi, Kurum İçi Eğitim Düzenlenmesi Hedef 5.6: Üniversitemizde yapılan tez,bitirme,ödev vb. çalışmalarda projeye dayalı çalışmaların sayısını artırmak. Danışmanların ve öğrencilerin hedeflerinin belirlenmesi ve düzenli takibi Paydaşların proje konusunda bilgilendirilmesi Hedef 6.2: Üniversitemizde veya Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel vb. faaliyet sayısını artırmak. İyileştirme Ekibi, Bölüm Kurulu Tamamlanma Tarihi


"Www.sakarya.edu.tr. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ FİNANSAL EKONOMETRİ BÖLÜMÜ www.sakarya.edu.tr Ocak-Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları