Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYIN ve ARAŞTIRMA TEŞVİK PROJELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYIN ve ARAŞTIRMA TEŞVİK PROJELERİ"— Sunum transkripti:

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYIN ve ARAŞTIRMA TEŞVİK PROJELERİ

2 ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ? Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi
Yayın ve Araştırma Teşvik Projeleri, üniversitemiz Stratejik Planı’nda belirtilen; Bilimsel araştırma-geliştirme projelerinin ve yayınların niceliğini ve niteliğini arttırmak, Yürütülen araştırma projelerinden çıkacak yayın, tasarım, patent sayısını ve niteliklerini arttırmak, hedefleri doğrultusunda geliştirilen ve desteklenen projelerdir. Teknoloji Transferi Üniversite

3 Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi
Bu tür projeler en fazla bir yıl süreli olabilir. Bu projelere başvuru yılda bir kez, 15 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında yapılabilir.

4 Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi
Sadece 2013 yılı için proje başvuruları 15 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında yapılabilir.

5 Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ?
Teknoloji Transferi Üniversite Proje başvurusu, proje ekibinin gelecek bir yıl içerisinde yapacağı çalışmalar, bu çalışmalara ilişkin amaçlar, hedefler, başarı ölçütleri ile bütçe kısmından oluşur. Başvurular, başvuruların yapıldığı dönemi takip eden ilk komisyon toplantısında karara bağlanır.

6 Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi
Yayın ve araştırma teşvik projelerinin bütçeleri Komisyon tarafından önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üst limiti aşamaz yılı için bu üst limit 30,000 TL dir. Başvurularda alt puan sınırı aranmaz.

7 Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi Önerisi
Proje Başlığı Proje Ekibi Proje Kapsamında Yapılması Öngörülen Çalışmalar (bu çalışmalara ilişkin amaçlar, hedefler, kısaca yöntem ve başarı ölçütleri) Bütçe Formları (Genel Bütçe, Yurtiçi/Yurtdışı Yolluk Yevmiye, Hizmet Alımları, Tüketim Malları ve Malzeme/Makine Teçhizat Alımları)

8 Başvuruda İzlenecek Adımlar
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi EK-1’de yer alan puanlara göre toplam puan Excel Tablosu doldurularak hesaplanır. Bu puan 1000 ile çarpılarak önereceğiniz proje bütçesinin üst limiti belirlenir. Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi Önerisi hazırlanır. Ek belgeler tamamlanarak bir dosya oluşturulur. Belgeler Proje Birimi’ne teslim edilir.

9 Değerlendirme Kriterleri
Faaliyetler Puan Araştırma projesi faaliyetleri: Üniversite dışı kaynaklar tarafından duyurulan ulusal bilimsel araştırma projelerine yapılan başvurular, 5 ii. Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen ulusal bilimsel araştırma projeleri, 10 iii. Üniversite dışı kaynaklar tarafından duyurulan uluslararası bilimsel araştırma projelerine yapılan başvurular, iv. Üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen uluslararası bilimsel araştırma projeleri. 15

10 Değerlendirme Kriterleri
Faaliyetler Puan b. Yayınlar: i. TÜBİTAK sınıflamasına göre A sınıfında yer alan ve yukarıdaki maddelerde belirtilenlerin dışında kalan dergilerde yayınlanan makaleler, 15 ii. TÜBİTAK sınıflamasına göre B sınıfında yer alan ve yukarıdaki maddelerde belirtilenlerin dışında kalan dergilerde yayınlanan makaleler, 10 iii. TÜBİTAK sınıflamasına göre A ve B sınıfları dışında kalan, SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve DAAI indekslerinde yer alan ve yukarıdaki maddelerde belirtilenlerin dışında kalan dergilerde yayınlanan makaleler, 6 iv. Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik Sınavı başvuru kriterleri arasında yer alan diğer indekslerde (Index Meducus, Dental Index, Engineering Index, CompuMath Citation Index, ISI Database’e giren tüm indeksler, Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in Eric, Education Index (EI), ISI Master List’in kapsadığı tüm alan indeksleri, Architectural Publications Index API, Architectural Periodicals Index, Art Index (Al), Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP), Ergonomics Abstracts (EA), Earthquake Engineering Abstracts (EEA)) yer alan diğer dergilerde yayınlanan makaleler. 5

11 Değerlendirme Kriterleri
Faaliyetler Puan c. Patentler: Ulusal tescil, 20 ii. Uluslararası tescil, 30 iii. Patent başvurusu, 5 iv. Henüz tescillenmemiş, ancak uluslararası araştırma ofislerinden araştırma raporu alınmış çalışmalar. 10

12 Değerlendirme Kriterleri
Faaliyetler Puan d. Ödüller: TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, tarafından başvuru sahibinin alanında yaptığı çalışmalar ile layık görüldüğü ödüller, 20 ii. Sanayi Odaları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından başvuru sahibinin alanında yaptığı çalışmalar ile layık görüldüğü ödüller, 10 iii. Uluslararası ödüller: başvuru sahibinin alanında yaptığı çalışmalar ile layık görüldüğü, en iyi poster ya da en iyi sunum dışındaki ödüller iv. Uluslararası tanınırlığı olan konferanslarda verilen en iyi poster ya da en iyi sunum ödülleri 5 v. Yayınlar maddesinde belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayan dergilerde yayınlanan makalelerin almış olduğu en çok atıf için verilen ödüller, vi. Yayınlar maddesinde belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayan dergilerde yapılan hakemlikler için verilen en iyi hakemlik ödülleri.

13 Değerlendirme Kriterleri
Makaleler için puan, çok yazarlı makalelerde puan hesaplamalarında iki yazarlı çalışmalar için puanların 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı; dört yazarlı çalışmalar için 0,5’i; beş ve daha fazla yazarlı çalışmalar için ilgili puanın iki katı yazar sayısına bölünerek saptanır.

14 Değerlendirme Kriterleri
ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ? Merkezler Teknoloji Transferi Üniversite Proje başvurusu ile birlikte başvuru yapılan yıldan önceki iki yıl içinde (örn., 2013 yılı başvurusunda 2011 yılı ve 2012 yılı faaliyetleri geçerli olacaktır) yapılan faaliyetleri içeren belgeler sunulmalıdır.

15 Değerlendirme Kriterleri
ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ? Merkezler Teknoloji Transferi Üniversite Her bir faaliyet sadece bir kez değerlendirmeye alınacaktır. Proje ekibi, proje yürütücüsünün belirleyeceği şekilde oluşturulabilir.

16 Değerlendirme Kriterleri
ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ? Merkezler Teknoloji Transferi Üniversite Her bir bütçe kalemi bir proje ile ilişkilendirilmeli ve buna göre gerekçesi belirtilmelidir.

17 Değerlendirme Kriterleri
ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ? Merkezler Teknoloji Transferi Üniversite Proje ekinde sunulacak yayınların hangi sınıfta olduğunu gösterir TÜBİTAK’tan, ÜAK’dan vb. alınan belgelerde yayınlarla birlikte sunulmalıdır.

18 Değerlendirme Kriterleri
ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ? Merkezler Teknoloji Transferi Üniversite Listelenen faaliyetlerin kriterlere uygunluğunu kanıtlamak proje ekibinin sorumluluğundadır.

19 İletişim Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi başvuruları ve konu ile ilgili her türlü konuda Proje Birimi ile irtibata geçebilirsiniz. Yard.Doç.Dr.Haluk YAPICIOĞLU Uzm.Rabia TAŞ Seda BÜYÜCEK ( )

20 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYIN ve ARAŞTIRMA TEŞVİK PROJELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları