Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giriş Bu toplantıda; Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin oluşturulması, Performans göstergelerinin belirlenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giriş Bu toplantıda; Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin oluşturulması, Performans göstergelerinin belirlenmesi."— Sunum transkripti:

1

2 Giriş Bu toplantıda; Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin oluşturulması, Performans göstergelerinin belirlenmesi konusunda bilgi aktarımı yapılacaktır.

3 Gerçekleştirilen Çalışmalar Akademik Personel Memnuniyet Anketleri İdari Personel Memnuniyet Anketleri SWOT Analizi

4 Stratejik Amaçlar Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek, Beşeri kaynakların nicelik ve niteliğini iyileştirmek, Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek, Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğini geliştirmek, En çok tercih edilen, öğrenci odaklı ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak, Üniversitenin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak.

5 Stratejik Amaçlar ve Hedefler

6 Stratejik Amaç: Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek (1) Stratejik HedefFaaliyetler Bilgisayar ve internet destekli eğitim- öğretimden faydalanılması Ders notlarının ve ilgili materyallerin internet ortamına aktarılması Uzaktan eğitimin aktif hale getirilmesi, Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi Diploma eki ve AKTS etiketinin verilmesi Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltması Öğretim üyesi ve yardımcısı alımına gidilmesi Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması Her eğitim-öğretim dönemi sonunda öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması ve geri dönüş sağlanması Yeni Fakülte/YO/MYO/Bölüm /Program açılması Yabancı Diller Yüksekokulunun açılması Sağlık Yüksekokulunun ve Denizcilik İşletmeciliği Yüksekokulunun yeni bölümlerinin aktif hale getirilerek bu yüksekokulların fakülteye dönüştürülmesi Eczacılık Fakültesinin kurulması İlahiyat Fakültesinin kurulması Meslek Yüksekokullarının Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve/veya Sosyal Bilimler Yüksekokuluna dönüştürülmesi

7 Stratejik Amaç: Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek (2) Stratejik HedefFaaliyetler Önlisans ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısından lisans ve lisansüstü ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısına yönelme ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırma Lisans-ön lisans öğrenci oranının %70-%30 bandına çekilmesi Lisansüstü öğrenci oranını %3,5 en az %10’a çıkarılması, Öğrenci alan tüm lisans programlarının lisansüstü programlarının aktif hale getirilmesi ÖYP kapsamında diğer üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek üzere lisansüstü öğrenci alınmasının sağlanması Yurtdışı üniversiteleri ile ortak lisans-lisansüstü eğitim gerçekleştirilmesi Yabancı uyruklu öğrenci sayısında her yıl bir önceki yıla göre en az %20’lik bir artış sağlanması, Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi Süreli ve süresiz yayın sayısının arttırılması Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması Konferanslar düzenlenmesi Eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel geziler düzenlenmesi

8 Stratejik Amaç: Beşeri kaynakların nicelik ve niteliğini iyileştirmek (1) Stratejik HedefFaaliyetler Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması Öğretim üyesi sayısının arttırılması Araştırma Görevlisi sayısını arttırılması Öğretim Görevlisi ve Okutman sayısını arttırmak Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi Ulusal yayın sayısının arttırılması Uluslararası yayın sayısının arttırılması Lisansüstü öğrenimde danışman ve öğrencinin ortak gerçekleştirdiği bilimsel yayın sayısının arttırılması Üniversitenin SCI+SSCI+AHCI’ deki bilimsel yayın sıralamasındaki yerinin yükseltilmesi Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının desteklenmesi ve ödüllendirilmesi Akademik ve idari yöneticilerin farklı uygulamaları görmeleri için ulusal ve uluslar arası gezi programlarının düzenlenmesi İndeksli dergilerde yayınlanan yayınların TÜBİTAK yayın teşvik miktarı ile eşdeğer veya daha fazla bir destekle ödüllendirilmesi Her yıl Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında bilim teşvik ödülünün verilmesi YÖK’ün öğretim elemanlarını yurt dışına gönderme programından en az 100 öğretim elemanının yararlandırılması Tüm birimlerdeki öğretim görevlileri ve okutmanlarının lisansüstü eğitim yapmalarının teşvik edilmesi

9 Stratejik Amaç: Beşeri kaynakların nicelik ve niteliğini iyileştirmek (2) Stratejik HedefFaaliyetler Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi Ulusal kongre, sempozyum ve panele katılımın arttırılması Uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılımın arttırılması Bölüm bazında öğretim elemanlarının katıldığı seminerlerin uygulanması Öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına uygun seçmeli derslerin açılması Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi Tüm ofislerin fiziksel ve teknolojik donanımlarının iyileştirilmesi Kampüste personelin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin açılması Sosyal etkinlikler düzenlenmesi Sağlık kampüsünde kreşin yapılarak hizmete alınması İdari ve teknik personel sayısının arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi İdari ve teknik personel sayısının arttırılması İdari personelin iş tanımlarına göre periyodik eğitimlerinin sağlanması

10 Stratejik Amaç: Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek (1) Stratejik HedefFaaliyetler Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi Mühendislik fakültesi binalarının aşamalı olarak yıkılması ve yerine yeni binaların yapılması Diş Hekimliği Fakültesi Binasının yapılması Merkez kampüsü karşısındaki sahilde yüzme havuzu ve spor kompleksinin oluşturulması Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasının ve spor kompleksi donatılarının sağlık kampüsünde yapılması Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar ve İletişim Fakültesi binalarının yapımının planlanması Sağlık kampüsünde hasta yakınlarının kullanabileceği otel yapılması Ereğli uydu kampüsünün oluşturulması ve tüm birimlerin birleştirilmesi Çaycuma kampüs alanı içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının yapılmasının sağlanması Merkez kampüsteki kütüphanenin yenilenerek hizmete sokulması Mevcut kütüphane binasının Bilgi İşlem, Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları ve Uzaktan Eğitim Merkezi binası olarak revizyonu İncirharmanı kampüsünde fiziki koşulların iyileştirilmesi Merkez kampüste üniversite meydanının yapılması Merkez kampüsünde veya şehirde bir poliklinik yapılması

11 Stratejik Amaç: Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek (2) Stratejik HedefFaaliyetler Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi Tüm kampüslerin iç ve dış mekân yönlendirme sistemlerinin oluşturulması Tüm kampüs alanlarının aydınlatma sistemlerinin yeniden yapılandırılması Tüm kampüslerde çevre düzenleme çalışmalarının yapılması, öğrenci ve personelimize yönelik sosyal, kültürel ve spor donatılarının oluşturulması (kafe, spor kompleksi, kondisyon merkezi vs.) Tüm kampüslerde giriş, yemekhane, kütüphane vs için kartlı otomasyon sistemine geçilmesi Tüm kampüslerde kütüphane oluşturulması, mevcutların hem fiziksel hem de materyal kapasitelerinin iyileştirilmesi Tüm eğitim-öğretim birimlerinin asgari laboratuvar imkânlarına kavuşturulması Tüm birimlerdeki bilgisayar laboratuarının yenilenmesi ve güncellenmesi Tüm dersliklerin hem fiziksel hem de teknolojik donanım yönünden iyileştirilmesi Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturulması Tüm kampüslerin bilişim teknoloji imkânlarının iyileştirilmesi ve modernizasyonunun sağlanması Öğrenci işlerinin yeniden yapılandırılması ve bilişim teknoloji imkânlarının iyileştirilmesi

12 Stratejik Amaç: Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğini geliştirmek Stratejik HedefFaaliyetler İkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci öğretim elemanı değişimi Farabi Programı çerçevesinde öğrenci öğretim elemanı değişimi Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi Değişik üniversitelerden akademisyenlerle ortak akademik etkinlikler düzenlenmesi Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği yapılması Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılması Yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması Ulusal ve uluslararası ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması Ulusal ve bölgesel bazda paydaşlarımızın talep ettiği eğitim hizmetlerinin karşılanması Sürekli eğitim merkezinin verdiği hizmetin kapasitesinin ve çeşitliliğinin Ulusal ve bölgesel paydaşların eğitim taleplerinin karşılanması Sürekli eğitim merkezinin verdiği hizmetin kapasitesini ve çeşitliliğinin arttırılması

13 Stratejik Amaç: En çok tercih edilen, öğrenci odaklı ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak Stratejik HedefFaaliyetler Paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi Üniversite tarafından gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin paydaşlara web sayfası ve basın aracılığıyla bilgi verilmesi Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması Tüm kampüslerdeki etkinliklere yer veren periyodik bir kampüs gazetesinin çıkartılması Karaelmas Üniversitesi TV ve radyosunun yayın hayatına geçirilmesi Kurumsal imaj açısından Üniversitemiz logosunun ve diplomalarının yeniden düzenlenmesi; logoda 1992 yerine, 1924 tarihinin kullanılması Ulusal ve uluslar arası kongrelere ev sahipliği yapılması Üniversitemizin ve tüm birimlerin tanıtımının düzenli olarak yapılması ve belgelenmesi; ulusal ve uluslar arası tanıtım fuarlarına katılımın sağlanması Üniversite yayınevinin kurulması Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması Bölgedeki kamu ve özel sektör, sivil toplum örgütü ve medya kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek bölge halkına yönelik kurslar, seminerler, eğitim ve televizyon programları düzenlenmesi Bölge halkının katılımda bulunacağı sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere ağırlık verilmesi

14 Stratejik Amaç: En çok tercih edilen, öğrenci odaklı ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak (2) Stratejik HedefFaaliyetler Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi Öğrenci kulüplerinin etkinliklerinin artırılması ve bu etkinliklerin belgelenerek düzenli bir şekilde rapor edilmesinin sağlanması Öğrenci konseyi başkanının senato toplantılarına izleyici olarak katılımının sağlanması Kültür, Sanat ve Spor Haftası düzenlenerek öğrencilerin katılımının sağlanması Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve MYO ile ilgili ulusal öğrenci kongrelerinin düzenlenmesi Her yıl kayıt dönemlerinde öğrenci kayıt işlemleri, ders alma işlemleri ve danışmanlık sisteminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi. Burs, eğitim yardımı, yemek yardımı ve öğrenci çalıştırma programından faydalandırılan düşük gelirli başarılı öğrenci sayısının arttırılması Üniversitemiz Mezunlar Derneği çatısı altında mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi Üniversite web sayfasından açılacak bir linkle mezunlarla iletişim kurularak Mezunlar Derneğine üye olmalarının sağlanması Mezunlar gecesi düzenlenmesi Mezunlara iş olanakları sağlanması Mezunların mezun oldukları üniversitenin fiziki ve teknolojik alt yapı açısından gelişmesine katkıda bulunmalarının sağlanması

15 Stratejik Amaç: Üniversitenin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak (1) Stratejik HedefFaaliyetler Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi San-Tez kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve projelerin geliştirilmesi Akredite edilmiş laboratuarlarla üniversite dışı hizmet taleplerinin karşılanması Sanayi ile ortak projelerle patent geliştirme çalışmalarında bulunulması Çaycuma Mobilya ve Dekorasyon tesisinin makine ve ürün portföyünün genişletilerek sadece üniversitemize değil tüm bölgeye hizmet vermesinin sağlanması Filyos Vadisi Projesini göz önüne alarak Çaycuma kampüsünde Teknokent kurulması Üniversite’nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi Hasta memnuniyet anketlerinin periyodik olarak yapılması, değerlendirilmesi, ilgililere sunulması, değerlendirmelere göre yapılan iyileştirmelerin belgelenmesi Üçüncü basamak koşullarında modern acil servis yapılanmasının oluşturulması Sağlık hizmetinin çeşitlendirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik yeni ünite ve birimlerin kurulması ile Üst ihtisas gerektiren yeni kliniklerin ve polikliniklerin açılması Ereğli ve/veya şehir merkezinde uygulama ve araştırma hastanemizin bir polikliniğinin hizmete alınması

16 Stratejik Amaç: Üniversitenin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak (2) Stratejik HedefFaaliyetler Bölgede sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmada ve çevre bilincinin yerleştirilmesinde aktif bir rol üstlenilmesi: Çevrenin fiziki biçimlenişine rasyonel doğrultuda yön veren akademik çalışmalar yapmak Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik bilimsel etkinliklerde bulunulması Çevre Kulübü tarafından etkinlikler düzenlenmesi Bölgenin bilim, kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi Bilim, Kültür ve Sanat Günleri Düzenlenmesi Güzel Sanatlar Günleri düzenlenmesi Üniversite’nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi Hasta memnuniyet anketlerinin periyodik olarak yapılması, değerlendirilmesi, ilgililere sunulması, değerlendirmelere göre yapılan iyileştirmelerin belgelenmesi Üçüncü basamak koşullarında modern acil servis yapılanmasının oluşturulması Sağlık hizmetinin çeşitlendirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik yeni ünite ve birimlerin kurulması ile Üst ihtisas gerektiren yeni kliniklerin ve polikliniklerin açılması Ereğli ve/veya şehir merkezinde uygulama ve araştırma hastanemizin bir polikliniğinin hizmete alınması

17 Eğitim- Öğretime İlişkin Performans Göstergeleri 1)Ders materyalinin internet ortamına aktarılma oranı 2)Öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarını oluşturma oranı 3)Öğrenci başına düşen internet erişimli bilgisayar sayısı 4)Güncellenen ders ve ders içeriği sayısı 5)ECTS’ ye uyarlanan ders sayısı 6)Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 7)Öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması ve yapılan iyileştirmeler 8)Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlaştırılma düzeyi 9)Açılması teklif edilen yeni bölüm, anabilim dalı ve program sayısı 10)Öğrenci kontenjanlarındaki artış oranı 11)Zorunlu İngilizce hazırlık uygulamasına geçilen lisans programı sayısı 12)Zorunlu İngilizce hazırlık uygulamasına geçilen önlisans programı sayısı 13)Süreli ve süresiz yayın sayısı 14)Abone olunan online veri tabanı sayısı 15)Düzenlenen konferans sayısı 16)Eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi sayısı

18 Beşeri Kaynaklara İlişkin Performans Göstergeleri 1)Öğretim üyesi sayısı 2)Araştırma görevlisi sayısı 3)Öğretim görevlisi sayısı 4)Ulusal yayın sayısı 5)Uluslar arası yayın sayısı 6)Lisansüstü öğrenimde danışman ve öğrencinin ortak gerçekleştirdiği bilimsel yayın sayısı 7)Üniversitenin SCI+SSCI+AHCI’ deki bilimsel yayın sıralamasındaki yeri, 8)Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısı 9)Ulusal kongre, sempozyum ve panele katılan öğretim elemanı sayısı 10)Uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılan öğretim elemanı sayısı 11)Bölüm bazında öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen seminer sayısı 12)Öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına uygun açılan seçmeli ders sayısı 13)SCI+SSCI+AHCI’de yayını çıkan öğretim üyelerine sunulan maddi destek ve bu destekten yararlanan öğretim üyesi sayısı 14)Personele yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı 15)İdari personel sayısı 16)Teknik personel sayısı 17)Düzenlenen hizmet-içi eğitim programı sayısı 18)Akademik, idari ve teknik personelin memnuniyet düzeyi

19 Fiziki ve Teknolojik Altyapıya İlişkin Performans Göstergeleri 1)Derslik Sayısı 2)Anfi sayısı 3)Laboratuvar sayısı 4)Konferans salonu sayısı 5)Bilgisayar Laboratuarı sayısı 6)Kapalı spor salonu sayısı 7)Atölye sayısı 8)Öğretim elemanı ofisi sayısı 9)İdari personel ofisi sayısı 10)Başlanılan fiziki altyapı yatırımlarının tespit edilen yıllarda tamamlanması 11)Birimlerin talep ettiği araç, gereç ve ekipmanın karşılanması 12)Web sayfalarının güncelleştirilmesi 13)İnternet altyapısının yeniden modernizasyonu 14)Bilgi ve belge akışının internet üzerinden gerçekleşme düzeyi

20 Ulusal ve Uluslararası Paydaşlarla İşbirliğine İlişkin Performans Göstergeleri 1)Socrates-Erasmus değişim programından faydalanan öğretim elemanı sayısı 2)Socrates-Erasmus değişim programından faydalanan öğrenci sayısı 3)Farabi değişim programından faydalanan öğrenci sayısı 4)Değişik üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı 5)Ulusal alanda ev sahipliği yapılan bilimsel kongre sayısı 6)Ulusal üniversitelerle ortaklaşa gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı 7)Yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı 8)Ulusal tabanlı ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı 9)Uluslararası tabanlı ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı

21 En Çok Tercih Edilen, Öğrenci Odaklı Ve Mezunları Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmaya İlişkin Performans Göstergeleri 1)Kamuoyuna bildirilen aktivite sayısı 2)Tanıtım filminin güncelleştirilmesi 3)Bölgesel medyada yapılan üniversiteyi tanıtıcı program sayısı 4) Ulusal medyada yapılan üniversiteyi tanıtıcı program sayısı 5)Ulusal televizyon kanallarının hazırladığı üniversitemiz öğrencilerinin katıldığı program sayısı 6)Üniversite tarafından çıkarılan haber bülteni ve bilimsel dergilerin sayısı 7)Üniversitemizin katıldığı ulusal tanıtım fuarı sayısı 8)Bölge halkına yönelik düzenlenen eğitim programı sayısı 9)Bölge halkına yönelik düzenlenen eğitici ve bilgilendirici televizyon programı sayısı 10) Öğrenci kulüplerine üye öğrenci sayısı 11)Düzenlenen kariyer günü sayısı 12)Burs, eğitim yardımı, yemek yardımı ve öğrenci çalıştırma programından faydalandırılan öğrenci sayısı 13)Mezunlar Derneği üye sayısı

22 Bölgenin Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Gelişmesine İlişkin Performans Göstergeleri 1)Santez kapsamında gerçekleştirilen araştırma ve proje sayısı 2)Akredite edilmiş laboratuvarlarda karşılanmış sanayinin hizmet talebi sayısı 3)Sanayi ile ortaklaşa geliştirilen patent sayısı 4)Teknoloji Geliştirme Merkezinin kurulması 5)Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet oranı 6)Hastane yatak sayısı 7)Aile planlaması, ana cocuk sağlığı ve halk sağlığı alanında halkın bilinçlendirilmesi için hazırlanan seminer, panel ve yerel televizyon programı sayısı 8)Bölge ihtiyaçlarına uygun açılan yeni bölüm sayısı 9)Çevreye ve çevre bilincinin geliştirilmesine dönük yapılan akademik ve sosyal etkinliklerin sayısı 10)Bölge halkına yönelik düzenlenen kurs sayısı 11)Bölge halkına yönelik düzenlenen seminer sayısı 12)Bölge halkına yönelik düzenlenen eğitim programı sayısı

23 ZAMAN AYIRARAK DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Giriş Bu toplantıda; Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin oluşturulması, Performans göstergelerinin belirlenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları