Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Obstetrik Aciller-kanayan hasta-Anestezi Dr. Handan Birbiçer Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Obstetrik Aciller-kanayan hasta-Anestezi Dr. Handan Birbiçer Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD."— Sunum transkripti:

1 Obstetrik Aciller-kanayan hasta-Anestezi Dr. Handan Birbiçer Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2

3 Türkiye’de anne ölüm oranı: 29/100 000 http://www.countdown.org/reports- publications/2010report Her yıl dünyada 350 000 Kadın gebelik ve doğum sırasında ölmektedir Millenium gelişme hedefi: 2015 yılına kadar %75  TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Nationale Türkische MMR Studie 2005

4 Kadınlar tedavi edemediğimiz bir hastalık yüzünden ölmüyorlar. Ölüyorlar, çünkü toplumlar hala onların hayatlarının kurtarılmaya değer olduğunun bilincine varamadılar.” Mamoud Fathalla, Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Federasyonu (International Federation of Gynecology and Obstetrics [FIGO]). Dünya Kongresi, Kopenhag 1997.

5 Obstetrik kanamalar Sekonder Postpartum Antepartum Primer Postpartum A.Rudra et. Al: Management of obstetric hemorrhage. M.E.J Anesth. 2010; 20(4)

6 Obstetrik Kanama? Vaginal doğumda 500 ml Sezaryan 1000 mlml

7 Masif obstetrik hemoraji Kanama >1500 ml Hb > 4 g/dl azalır >4 Ü akut kan transfüzyon gereksinimi

8 4 T kuralı Tonus Uterus kasılmasında güçsüzlük Trauma Doğum yollarında yaralanma Tissue Pıhtılaşmayı tetikleyen Plasenta/Uterus Thrombosis Artmış peripartal trombin oluşumu/Koagülopati Society of Obstetrics and Gynecology of Canada. 2000

9 Atoni kanaması %60-80 Plasenta sorunları % 20-30 Travma %10 Kullanım koagulopatisi Koagulasyon bozuklukları

10 Uterus Atonisi En sık Ölümcül Acil yaklaşım Mekanik faktörler Endokrin Faktörler

11 Plasenta Abruptio/Ablasyo 1-2 lt kanama DİK Fetal mortalite yüksek Prokoagülan substans Fibrinolitik enzim yolağı aktivasyonu

12 Plasenta Previa Plasenta accreta – increta – percreta nedeni CS sırasında yaşamsal tehlike yaratan ciddi kanamalar Peripartal histerektomi endikasyonu

13 Plasenta accreta E n sık peripartal histerektomi endikasyonu İkinci sıklıkta görülen PPK nedeni Sıklık artmakta

14 14 Kan KaybıKan Basıncı (sistolik)Semptom ve BulgularŞok 500-1000 mL (10-15%) NormalPalpitasyon Taşikardi Baş dönmesi Kompanze 1000-1500 mL (15-25%) Hafif düşük (80-100 mmHg) Halsizlik Taşikardi Terleme Hafif 1500-2000 mL (25-35%) Orta düşük (70-80 mmHg) Huzursuzluk Solukluk Oligüri Orta 2000-3000 mL (35-50%) Belirgin düşük (50-70 mmHg) Kollaps Dispne Anüri Ağır Nasıl bir klinik?

15 Obstetrik Hemoraji ? Anestezi yönetimi

16 Sorun ? Son trimesterde uterus ve doğum kanalının kanlanması çok fazladır Uterus damar yatağında kan akımı 600-900 mL/dk olur (normalde 50 mL/dk) Birkaç dakika içinde 1-2 L kan kaybı mümkündür

17 Obstetrik kanamaların boyutu genellikle olduğundan hafif olarak tahmin edilmektedir !! Sorun ?

18 18 Faktor VII  Faktor VIII  Faktor X  Faktor XII  vWF  RCoA  Prekallikrein  Fibrinogen  Prothrombin (F II)  /  Faktor V      Faktor IX / /  Faktor XI /  Faktor XIII  Protein C  /  Protein S  AT  tPA aktivitat  PAI-1  PAI-2  TAFI  D-Dimere   Trombositler    Pıhtılaşma faktörleri   Fibrinoliz  Franchini, Thromb Haemost, 2006;95:401-13 HİPERKOAGULABİLİTE Sorun? Gebelikte Hematolojik Değişiklikler

19 Sorun ?

20 Ne yapacağım? Doku perfüzyon ve oksijenasyonu Oksijen taşıma kapasitesini korumak Koagülopati Cerrahi girişimle kanama kontrolü

21 İlk yaklaşım Bölümler arası işbirliği Kanamanın durdurulması Histerektomiden kaçınılması Hipotermi, asidoz, koagülopati “Ölümcül üçlünün” tedavisi Jinekolojik uygulamalar – İlaçlar – Manuel – Cerrahi

22 2 geniş iv kateterle damar yolu Hızlı volüm resüsitasyonu Hematokrit, kan grubu (bilinmiyorsa) ve cross match tayini Sıvı ısıtıcılar Vücut ısıtıcısı Elle şişirilen basınçlı veya otomatik infüzyon cihazları 2 ünite eritrosit süspansiyonu 4 ünite eritrosit süspansiyonu daha istenir Havayolu ve intravasküler volüm hızlıca değerlendirilir Nasıl hazırlanalım?

23 Genel anestezi Nöroaksiyel Blok Nöroaksiyel Blok + Genel Anestezi ?

24 Kategori 1 ÇOK ACİL Kategori 2 ACİL Kategori 3 Stabil Kategori 4 Elektif Sezaryan sınıflaması 400 vaka Obstetrisyen+Anestezist

25 Kategori 1 ÇOK ACİL Genel anestezi

26

27 Mersin Anestezistleri Anestezi Yöntem Seçimleri ve Etkileyen Faktörler %12 Rejyonel %24 Rejyonel+Genel Anestezi %64 Genel Anestezi %40 bebek+anne %24 Hemodinami %36 hepsi %53 Hemodinami %14 Zor havayolu %11 Acil %22 Rejyonel tecrübe+Diğer faktörler %69 Spinal %31 KSE

28 Kategori 2 ACİL Kategori 3 Stabil Nöroaksiyel Anestezi Takılı Takılı epidural kateter top-up + tek doz spinal Epidural /Spinal Chestnut’s Obstetric Anesthesia Principals and Practice 2009

29

30 1984-1988 350 olgu

31 34 y,35 hft gebe Pl.accreata CSE Subtotal histerektomi 4 saat cerrahi+8 L kan kaybı 2.5 saat sonra Pulmoner ödem+GA

32

33 Atoni+masif hemoraji olgu Dış Merkez 33 y 3. doğum, Pl. Previa Spinal anestezi Postpartum atoni Subtotal histerektomi 5 Ü ES+6ÜTDP Hemoraji Mersin Üniversitesi TA 125/58(İnotrop destek) GKS 11-12 Somnolans GA İnvaziv monitorizasyon Hb:4, Htc:14, DDimer>5000 APTT :125,INR3.1 Total histerektomi 1000Rl,500 kolloid,5ÜES,5ÜTDP 1Ü aferez Yoğun bakım DİC tedavisi Postop 2.gün ekstübe Kadın-doğum devir Anestezi

34 Masif transfüzyon protokolü Erken kan ürünü Kısıtlı kristalloid

35 35 Masif Obstetrik Kanamalarda Kan ve Kan Ürünleri Uygulaması EK:TDP:TS 6:4:1 - 4:4:1 Hasta stabil olana kadar koagulasyon testleri 30 dk’da bir tekrar INR <1.5 olana kadar TDP Trombosit > 50 000 olana kadar TS Fibrinogen ≥100-125 mg/dL olana kadar Kriyopresipitat 10-12 EK, 6-12 TDP ve 2-3 TS’den sonra kanama devam ediyorsa rVIIa Hull u. Resnik,Clin Obstet and Gyn, 2010

36

37


"Obstetrik Aciller-kanayan hasta-Anestezi Dr. Handan Birbiçer Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları