Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde Tedavi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde Tedavi"— Sunum transkripti:

1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde Tedavi
Doç. Dr. Hürrem Bodur Enkara Numune EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

2 Tedavi 1- Destek tedavisi 2- İmmün plazma 3- Etkene yönelik tedavi

3 1-Destek tedavisi 1- Sıvı-elektrolit takibi ve gerekirse replasmanı
2- Kan elemenlarının izlenmesi ve gerekirse, replasmanı (taze donmuş plazma, trombosit verilmesi) 3- Kanama takibi ve gerekirse tam kan replasmanı veya eritrosit süspansiyonu 4- Hipotansiyon ve şok durumunda vazopressörlerin kullanılması 5- Sedasyon, analjezi ve bulantının kesilmesi 6- Gerektiğinde solunum desteğinin sağlanması 7- Parenteral besleme

4 Koagülopati tedavisi PT, aPTT uzun ve kanaması olan hastalar için
Taze donmuş plazma (TDP) Trombosit replasmanı Trombosit sayısı: < ise kanama varlığında <5 000 ise mutlaka replasman yapılmalıdır DİC gelişen hastalarda Kanamaya eğilim varsa TDP Tromboza eğilim varlığında heparin? Plazmaferez Yararlı olabilir, ancak yeterince çalışma yoktur

5 2- İmmün plazma 1-Hastalığı geçirenlerin plazmalarının hastalarda kullanımını amaçlamıştır 2-Etkinliği klinik araştırmalarla değerlendirilmemiştir

6 3-Etkene yönelik tedavi
Ribavirin 1- Ribavirin’in KKKA etkenine maymun vero hücre kültürlerinde in-vitro etkinliği gösterilmiştir 2- Hayvan deneylerinde infekte farelerde viremiyi önlemediği, ancak organ patolojisini engellediği gösterilmiştir 3- İlacın oral ve parenteral formları insanlarda, hem tedavi hemde proflaksi amacıyla kullanılmıştır.

7 5-İran’da 69 hastanın 61’i (% 88.9) ribavirin tedavisi
4-Pakistanda infekte 3 sağlık çalışanında etkili olduğu, tedavide cesaret verici bir gelişme Fisher-Hock et.al. Lancet 1995 Aug 19;346 (8973):472-75 5-İran’da 69 hastanın 61’i (% 88.9) ribavirin tedavisi ile sağ kalmıştır. M. Mardani et.al. Clin Infect Dis 36: , 2003. 6-Kore’de askerlerde temas sonrası proflaksi de başarı ile kullanıldığı belirtilmiştir.

8

9

10

11

12

13 KKKA’li hastalarda önerilen ribavirin dozu*
Tedavi (10 Gün) Profilaksi (7 Gün) Parenteral Oral Oral Eriskin 17 mg/kg IV(max:1g) yükleme dozunu takiben 17 mg/kg IV her 6 saaatte bir 4gün, 8mg/kg IV 8 saatte bir, 6 gün 2g oral yükleme dozunu takiben 6 saat arayla 1000 mg 4 gün, daha sonra 6 saat arayla 500mg 6 gün süreyle verilir. 2 gr/gün oral 4 eşit doza bölünür Gebeler** Erişkin dozu Çocuklar Erişkinlerde belirtildiği şekilde vücut ağırlığına göre 30 mg/kg oral yükleme dozunu takiben 6 saat arayla 15 mg/kg 4gün, sonra 7mg/kg dozunda 6 gün süreyle verilir. *Öneriler FDA tarafından onaylanmamış olup yeni ilaç protokolü araştırılmaktadır. **Ribavirin embriyotoksik ve teratojeniktir. Bununla birlikte olası yararın daha fazla olacağı ciddi durumlarda gebe olmayan erişkinlerdeki gibi kullanılmalıdır. Hastalar tedavi esnasında emzirme işlemine son vermelidir.

14 Ribavirin yan etkiler Reversibl hemolitik anemi yapar Teratojendir
Doza bağlıdır Teratojendir Emzirenlerde kontrendikedir

15 KKKA tedavisinde dikkat edilmesi gereken durumlar
Trombositler için toksik olan yada fonksiyon bozukluğu yapan aspirin benzeri ilaçlar Nonsteroid anti-inflamatuvarlar Antikoagülanlar Steroidler tedavide kullanılmaz İntramüsküler enjeksiyondan kaçınılmalıdır Borio L et al. JAMA, 2002

16 Sonuç 1- Kırım-Kongo kanamalı ateşinde ribavirinin oral
formu etkili değildir, parenteral formunun etkinliğini belirlemek için klinik araştırmaya ihtiyaç vardır 2- Bu gün için tedavinin esasını destek tedavisi oluşturmaktadır


"Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde Tedavi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları